intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội

Chia sẻ: Lê Thị Trà Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:33

0
41
lượt xem
9
download

SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; tích cực xây dựng môi trường học tập thân thiện bằng cách đẩy mạnh hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư và nhà trường; phát huy vai trò của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội

 1.  Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội  MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG I. Phần mở đầu:  3 1. Lý do chọn đề tài. 3 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài. 5 a. Mục tiêu 5 b. Nhiệm vụ 6 3. Đối tượng nghiên cứu 7 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 7 5. Phương pháp nghiên cứu. 7 a. Nhóm nghiên cứu phương pháp  lí luận 7 b. Nhóm nghiên cứu phương pháp  thực tế 7 c. Nhóm nghiên cứu phương pháp thống kê toán học 7 II. Phần nội dung  1. Cơ sở lý luận 8 2. Thực trạng 9 a. Hạn chế 13 b. Những nguyên nhân khách quan và chủ quan 13 3. Giải pháp, biện pháp  14 a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp 14 b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện  15 pháp c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp 23 d. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị  khoa  24 học của vấn đề nghiên cứu III. Kết luận, kiến nghị 28 1. Kết luận 28 2. Kiến nghị 29 1 Lê Thị Hiền Trang
 2.  Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội  IV. Tài liệu tham khảo 31 2 Lê Thị Hiền Trang
 3.  Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội  PHẦN I MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã Khẳng định rõ:  Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của Thiếu nhi Việt Nam do  Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên  Cộng sản Hồ Chí Minh là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực  lượng hậu bị của Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; lực lượng nòng cốt trong   các phong trào thiếu nhi. Trong chương 1 Điều 4 ­ Điều lệ  Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ  Chí  Minh quy định rõ: “Đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có nhiệm   vụ: Thực hiện Điều lệ, Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ  Chí Minh và   chương trình rèn luyện đội viên. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để trở  thành   con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ…”. Ngoài ra trong các văn kiện chỉ  đạo, chương trình công tác Đội và phong  trào thiếu nhi, của Hội Đồng Đội các cấp đều có đề  cập tới việc các tổ  chức   Đội (Liên đội, chi đội) nghiêm chỉnh thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên   và việc công nhận chuyên hiệu Nghi thức Đội, coi đây là một yếu tố không thể  tách rời của một cá nhân và tập thể Đội và chương trình rèn luyện đội viên phải   được diễn ra thường xuyên, có kế  hoạch hàng tuần, hàng tháng và xuyên suốt   cả năm học. Việc thực hiện tốt chuyên hiệu Nghi thức Đội có ý nghĩa quan trọng, là  một trong những chỉ tiêu đánh giá xếp loại các cá nhân và tập thể Đội. Một tập   thể  hoặc cá nhân Đội vững mạnh xuất sắc thì tất yếu phải triển khai có hiệu   quả  chuyên hiệu Nghi thức Đội sâu rộng tới các đội viên thuộc liên đội mình  quản lí, giúp các em hiểu được tầm quan trọng và ý thức phải luôn phấn đấu rèn  3 Lê Thị Hiền Trang
 4.  Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội  luyện bản thân trở thành người chủ  nhân tương lai của đất nước, và các em tự  hoàn thiện mình. Tuy nhiên trong thực tế   ở  các trường phổ  thông, đặc biệt là các trường   Tiểu học các hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh nói chung  và chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu Nghi thức Đội nói riêng đôi khi  còn chưa chú trọng. Chất lượng của một chương trình hoạt động Đội phần lớn phụ thuộc vào  người chỉ  đạo nó, đó chính là các tổng phụ  trách; nhưng nhìn chung lực lượng  này trong trường phổ  thông đa số  còn rất trẻ, mới ra trường sư phạm chưa lâu  nên kinh nghiệm còn hạn chế, chưa nắm rõ và hiểu biết hết về chương trình rèn  luyện đội viên cho nên việc thực hiện nhiều khi chưa sát sao, chưa hiệu quả,  nên việc người tổng phụ trách đội nắm rõ kinh nghiệm triển khai vấn đề này là   hết sức cần thiết. Hiện nay, Hội Đồng Đội các cấp cũng rất quan tâm đến vấn đề  này,  thường xuyên mở  lớp tập huấn cho các Tổng phụ  trách Đội, giao lưu, học hỏi  kinh nghiệm giữa các địa phương về  công tác Đội, Nghi thức Đội sửa đổi, cho   nên việc người tổng phụ trách cần có kế  hoạch cụ  thể để  triển khai thực hiện   Chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu Nghi thức Đội tại liên đội của   mình là hết sức cần thiết. Ngành giáo dục đang triển khai cuộc vận động Hai không với bốn nội  dung rất mạnh mẽ, quyết liệt, bên cạnh đó việc rèn luyện đạo đức và nhân cách  của học sinh cũng đang được quan tâm lớn; các hoạt động Đội cũng phải phù   hợp làm sao cho đảm bảo hài hoà, góp phần không nhỏ vào việc phát triển toàn  diện học sinh về đức, trí, thể, mĩ. Trong vài năm trở lại đây Nghi thức Đội luôn có những thay đổi (còn gọi   là Nghi thức Đội sửa đổi) theo hướng tích cực, thiết thực và đơn giản hóa hơn,   làm cho đội viên dễ  thực hiện, cho nên cần phải cập nhật thường xuyên các  4 Lê Thị Hiền Trang
 5.  Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội  nghi thức sửa đổi để đáp ứng với tình hình thực tế của liên đội cho phù hợp với  hiện tại và theo mẫu mà Hội Đồng Đội Trung ương ban hành. Với quá trình làm công tác Đội tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi,  với vốn tích luỹ  kinh nghiệm của mình, được sự  động viên, giúp đỡ, của các  đồng nghiệp, các anh chị  tổng phụ  trách Đội trong huyện nhà, của Hội Đồng   Đội và Phòng Giáo Dục Huyện Krông Ana, năm học 2016 – 2017. Tôi mạnh dạn  đăng kí thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm này; mong góp phần tích luỹ nhỏ  bé của mình để các đồng nghiệp góp ý xây dựng, và có thể triển khai tại liên đội   mình. Rất mong nhận được sự góp ý của các đồng nghiệp, Ban Giám Hiệu nhà   trường Hội Đồng Đội và Phòng Giáo Dục Huyện Krông Ana để  đề  tài của tôi  được hoàn thiện hơn nữa trong những năm tiếp theo. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề  tài  a. Mục tiêu Thực hiện có hiệu quả  Cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thực hiện   tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; tích cực xây dựng môi trường học tập thân thiện bằng  cách đẩy mạnh hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; tạo chuyển  biến tích cực trong hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư và nhà trường; phát huy  vai trò của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Nghiên cứu đề  tài này thực hiện chương trình rèn luyện đội viên chuyên  hiệu Nghi thức Đội nhằm thấy rõ việc giáo dục các em là cần thiết, từ đó giáo  dục các em thông qua hoạt động Đội, làm các em đội viên hiểu rõ được tầm   quan trọng của chuyên hiệu Nghi thức Đội đối với bản thân các em. Qua đây giúp các em tự ý thức phải luôn phấn đấu rèn luyện mình và thi   đua hoàn thành các chuyên hiệu với thành tích cao nhất. Thông qua các hoạt động còn giúp việc giáo dục đạo đức các em một cách  hiệu quả, các em có mong muốn trở thành một người có ích cho xã hội, cho gia  đình từ  đó điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của mình một cách phù hợp theo các  chuẩn mực của xã hội. 5 Lê Thị Hiền Trang
 6.  Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội  Tổ  chức công nhận chuyên hiệu nhằm giáo dục ý thức tổ  chức kỉ  luật,   tinh thần tập thể  của đội viên học sinh, tham gia tốt các hoạt động của Đội   Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đối với từng đội viên còn giúp các em có   một tư  thế  tác phong nhanh nhẹn, tháo vát, nhằm hoàn thiện vẻ  đẹp trong con   người, cả trong lời nói lẫn hành động từ đó có ý thức vươn lên trong mọi hoạt  động góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Góp phần triển khai sâu rộng tới các em học sinh chương trình rèn luyện   đội viên chuyên hiệu Nghi thức Đội góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các  hoạt động Đội, phát triển công tác phong trào trong trường học nói chung và  Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi nói riêng. Hướng đến mục tiêu  “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích   cực”, tăng cường giáo dục truyền thống cho học thông qua các hoạt động Đội   trong trường học mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Nó không chỉ  góp phần giáo  dục các kiến thức cho học sinh, kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong  cuộc sống, thói quen và kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm mà còn giúp học  sinh rèn khả năng ứng xử văn hóa. Chúng tôi nhận thấy  ở đa số  các em còn rụt rè, thiếu tự  tin. Kĩ năng làm   việc theo nhóm còn hạn chế, khả năng ứng xử trước các tình huống không linh  hoạt. Vì vậy việc nâng cao chất lượng hoạt động của một trong những mô hình  tiêu biểu của tổ chức Đội là cần thiết và rất quan trọng. Ngoài ra, tiến hành nghiên cứu đề tài này còn giúp cho những anh chị tổng   phụ trách đội nắm chắc chắn hơn các kiến thức và kĩ năng Đội, Nghi thức Đội,   cách thức công nhận chuyên hiệu Nghi thức Đội. b. Nhiệm vụ Những nhiệm vụ  về  nhận thức như  giúp học sinh bổ  sung cũng cố  và  hoàn thiện những tri thức đã học trên lớp đồng thời giúp các em có các hiểu biết   mới, mở rộng nhân sinh quan với thế giới xung quanh, cộng đồng và xã hội; tạo  điều kiện cho học sinh vận dụng tri thức vào hoạt động hằng ngày, tự biết điều  6 Lê Thị Hiền Trang
 7.  Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội  chỉnh hành vi đọa đức, lối sống cho phù hợp; giúp học sinh định hướng chính  trị, xã hội, có những hiểu biết nhất định về truyền thống đấu tranh cách mạng,   truyền thống tốt đẹp của văn hóa tại địa phương, dân tộc. Qua đó tăng thêm  hiểu biết về Đảng, Bác Hồ, Đoàn, Đội... Những nhiệm vụ  về  giáo dục thái độ  như  từng bước hình thành cho học   sinh những tình cảm tốt đẹp trong sáng, tình bạn, tình thầy trò, tình yêu quê  hương đất nước. Qua đó giúp các em biết kính yêu và tôn trọng cái đẹp, cái tốt;   bồi dưỡng cho học sinh tính tích cực năng động, sáng tạo, sẵn sàng tham gia các  hoạt động xã hội, hoạt động tập thể  của Nhà trường, vì lợi ích chung và sự  trưởng thành, phát triển của bản thân. Những nhiệm vụ  về  rèn luyện kỹ  năng như  rèn luyện cho học sinh giao   tiếp ứng xử có văn hóa, có thói quen tốt trong học tập, lao động công ích và các   hoạt động khác; rèn cho học sinh kỹ  năng tổ  chức, điều khiển một hoạt động   tập thể có hiệu quả. 3. Đối tượng nghiên cứu Một số  biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên  chuyên hiệu Nghi thức Đội. 4. Phạm vi nghiên cứu Tiến hành nghiên cứu trong  2 năm học: 2015­ 2016 và 2016 ­ 2017. Địa bàn nghiên cứu: Liên đội Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi xã Quảng Điền,  Huyện Krông Ana, Tỉnh DăkLăk. 5. Phương Pháp nghiên cứu Để  thực hiện đề  tài này, chúng tôi đã sử  dụng phối hợp nhiều phương   pháp nghiên cứu.  a. Các phương pháp nghiên cứu lý  thuyết Nghiên cứu chỉ  thị hướng dẫn của Hội đồng đội về  thực hiện nhiệm vụ  năm học 2014 – 2015 và 2015– 2016. 7 Lê Thị Hiền Trang
 8.  Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội  Điều lệ  Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ  Chí Minh về  Nghi thức Đội sửa   đổi. b. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn Phương pháp tra cứu tài liệu Phương pháp phân tích tổng hợp kinh nghiệm Phương pháp toạ đàm trao đổi. Kết hợp giữa quan sát và phỏng vấn Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp Kiểm chứng sự đúng đắn và tính khả thi của quy trình đã đề xuất. c. Phương pháp thống kê toán học Sử dụng công thức thông kê toán học để xử lí số liệu PHẦN II NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận Chương   trình   rèn   luyện   đội   viên   chuyên   hiệu   Nghi   thức   Đội   là   một  chương trình quan trọng không thể  thiếu của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ  Chí Minh ngay từ  khi thành lập tháng 5 năm 1941. Trải qua quá trình lịch sử  phát triển 76 năm với nhiều lần sửa đổi, bổ  sung, được nhiều nhà nghiên cứu,   nhà khoa học thực hiện và triển khai thì hiện nay Hội đồng đội Trung ương là   cơ  quan có thẩm quyền quyết định việc bổ  sung, sửa đổi, ban hành việc thực   hiện trên cơ sở  nghiên cứu đầy đủ  ý kiến chính đáng của đội viên, các tập thể  Đội và Hội đồng Đội các cấp. Qua đề tài này, tôi muốn đóng góp một số biện pháp nhằm triển khai hiệu  quả hơn nữa chuyên hiệu Nghi thức Đội sửa đổi qua kinh nghiệm thực tế công  tác của tôi tại trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Có thể  áp dụng kinh nghiệm  triển khai ở cả hai cấp học tuy nhiên người tổng phụ trách phải biết cụ thể hoá   cho phù hợp với từng cấp học khác nhau, từng trường khác nhau trong địa bàn  huyện Krông Ana và rộng hơn nữa. 8 Lê Thị Hiền Trang
 9.  Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội  Tuy đề  tài này đã được rất nhiều các bậc nhà giáo, các anh chị  tổng phụ  trách nghiên cứu nhưng tôi mạnh dạn thực hiện nhằm tạo hiệu quả  cao nhất   cho việc tiếp thu của các em đội viên phù hợp với đơn vị, ngoài ra Nghi thức   Đội viên luôn có sự sửa đổi hàng năm nên cần phải triển khai liên tục trong Liên  đội. Như  vậy có thể  khẳng định đề  tài này là mới và có ý nghĩa thiết thực   phục vụ cho việc xây dựng tổ chức Đội vững mạnh.  Chương trình triển khai  ở  các địa phương cần áp dụng cho phù hợp với  tình hình cụ thể của địa phương. Nhất là ở vùng miền khác nhau cần có những   bổ sung nội dung, yêu cầu rèn luyện…để đội viên thiếu nhi ở địa phương mình  tự  phấn đấu rèn luyện đạt kết quả  tốt theo yêu cầu của Trung  ương nhưng   đồng thời cũng đáp ứng yêu cầu cụ thể của địa phương. Đặc biệt việc giáo dục  truyền thống lịch sử và những phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương hoặc  từng dân tộc ở các vùng miền khác nhau. Chuyên hiệu Nghi thức Đội : Nghi thức là một phương tiện giáo dục của  Đội Thiếu niên Tiền phong với những quy định biểu hiện bằng ngôn ngữ, hình  thức tượng trưng, thủ  tục, nghi lễ  và đội ngũ. Nghi thức Đội góp phần mạnh   mẽ vào việc xây dựng phương pháp giáo dục toàn diện, mang nét đặc trưng của  Đội. Trong đó nổi bật là giáo dục ý thức kỉ  luật, tư thế, tác phong và tinh thần   tập thể cho đội viên tạo ra vẻ đẹp tính nghiêm chỉnh và thống nhất của tổ chức  Đội. Kinh nghiệm này tập trung vào việc nâng cao chất lượng chuyên hiệu  Nghi thức Đội bao gồm: 7 yêu cầu của người đội viên, đội hình đội ngũ, nghi  lễ, phần hội (múa hát). 2. Thực trạng Trong năm vừa qua Liên đội đã được kết quả nhất định, làm cho công tác  ̣ Đôi ­ Sao trong tr ường học ngày càng sôi nổi hơn, tạo không khí vui tươi, phấn  khởi cho học sinh đến lớp, đến trường. 9 Lê Thị Hiền Trang
 10.  Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội  Anh chị Phụ trách Đội được tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng nghiệp   vụ công tác đội như : Múa, hát sân trường; hồ sơ sổ sách; nghi thức, nghi lễ.... Tham gia tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ ­ thể dục, thể thao do Liên  đội đề ra. Nhìn chung các em học sinh đều hứng thú khi tham gia vào các hoạt động   của Đội. Bên cạnh những tiến bộ trong học tập của học sinh ­ kết quả giảng dạy   của giáo viên ­ vẫn không tránh khỏi những tồn tại cần khắc phục như các hiện  tượng sai trái trong nền nếp, thiếu động cơ thi đua học tập, chưa thật thà khiêm  tốn, thiếu tinh thần đoàn kết…dù được nhà trường nhắc nhở nhiều lần.  Tuy nhiên qua quá trình triển khai thực hiện thì đã gặp phải một số vướng   mắc hay hạn chế, làm cho chất lượng chương trình không được đảm bảo hoặc   không đảm bảo được mục đích của các chương trình đã đề ra. Trước khi thực hiện sáng kiến: Hiểu biết và kĩ năng thực hành Nghi thức   Đội sửa đổi của học sinh còn kém và yếu. Biểu hiện cụ thể như sau: Tiến hành điều tra như sau:  Bài kiểm tra nhận thức chung: Phiếu Điều Tra Học Sinh Về Việc Tham Gia Các Hoạt Động Đội TNTP Hồ Chí Minh Câu Hỏi Gợi Ý Trả Lời 1. Em thấy chương trình rèn luyện đội viên có  A. Có quan trọng với bản thân em không? B. Không 2. Em thích tham gia vào các hoạt động Đội  A. Có không? B. Không 3. Em không nhận xét gì về  hoạt động Đội  A.Không phù hợp với lứa tuổi trường mình (hạn chế)? B. Không hấp dẫn C.lí do khác 4. Em gặp những khó khăn gì khi tham gia vào   (tự   bộc   lộ) các hoạt động Đội nói chung? ……………………. 10 Lê Thị Hiền Trang
 11.  Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội  ……………………………….. 5. Em có đê xuất gì với cô tổng phụ trách Đội  ……………………………….. về việc thực hiện các chương trình rèn luyện  ……………………………….. đội viên và thực hiện tập luyện, thi nghi thức   ………………………………. Đội hàng năm ?  Bài kiểm tra kiến thức chuyên môn (về Nghi thức Đội sửa đổi) Bài Kiểm Tra Việc Thực Hiện Chuyên Hiệu  Nghi Thức Đội  (Khoanh tròn vào ô đúng nhất) 1)   Theo   nghi   thức   Đội  Thiếu   Niên   6)   Đội   hình   chữ   U   trong   nghi   thức   Tiền Phong, có bao nhiêu yêu cầu đối   Đội dùng để: với đội viên a. Nghỉ giải lao   c. Sinh hoạt trò chơi a. 6 yêu cầu c. 8 yêu cầu b. Đốt lửa trại  b. 7 yêu cầu  d. 9 yêu cầu d. Thực hiện các nghi lễ của Đội    2)Trong đội hình hàng dọc, người chỉ   7) Khi nghe lệnh tập hợp đội hình sẽ   huy ra hiệu bằng: triển khai về: a. Tay trái   c.   Cả   a,   b  a. Bên trái của chỉ huy   đều đúng c. Hai phía của chỉ huy b. Tay phải d.   Cả   a,   b  b. Bên phải của chỉ huy đều sai d. Phía đằng sau của chỉ huy 3) Khi   đang chạy  đều, nếu có lệnh   8) Khi chỉnh đốn đội ngũ hàng dọc,   đứng lại thì: hàng ngang, chữ U, cự ly rộng giữa 2   a.   Đội   hình   chạy  chậm   dần   thêm  2  đội viên cùng phân đội bằng: bước a. Một cánh tay trái   b.  Đội   hình chạy  chậm  dần  thêm 3  c. Một cánh tay phải bước.   b. Một khuỷu tay trái c.   Đội   hình   chạy  chậm   dần   thêm  4  d. Một khuỷu tay phải 11 Lê Thị Hiền Trang
 12.  Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội  bước. 9) Khi có nhiều đội trống cùng đánh,   d.  Đội   hình chạy  chậm  dần  thêm 5  bắt nhịp cho tất cả là: bước.  a. Một trống cái trong các đội 4)   Khẩu   hiệu   Đội   Thiếu   Niên   Tiền   c. Một người hô Phong Hồ Chí Minh: b. Một người có gậy điều khiển.   a. Vì lý tưởng của Bác Hồ vì đại. Hãy  d. Cả a, b, c đều đúng sẵn sàng! 10)Tên bài hát được chọn làm Đội ca   b.   Vì   Chủ   nghĩa   Cộng   sản.   Vì   lý  của Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ   tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng! Chí Minh là: c. Vì tổ  quốc ã hội chủ  nghĩa. Vì lý  a.   Hành   khúc   Đội   Thiếu   Niên   Tiền  tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng!    Phong Hồ Chí Minh d. Vì danh dự  Đội Thiếu Niên Tiền  c. Tiến quân ca Phong Hồ Chí Minh. Hãy sẵn sàng! b. Cùng nhau ta đi lên    5) Động tác chào trong nghi thức Đội   d. Em là mầm non của Đảng được sử dụng trong: a. Báo cáo   c. Các nghi lễ hoạt động của Đội b. Chào cờ      d. a và b đúng    Ngoài ra tiến hành phỏng vấn, điều tra những tâm tư nguyện vọng của các  em đội viên để  nắm bắt tình hình thực tế, từ  đó đưa ra những hoạt động cho   phù hợp với điều kiện thực tế. Tổng kết kết quả điều tra kết quả như sau: Phiếu 1  70% đội viên cho rằng chương trình rèn luyện đội viên là quan trọng. 70% đội viên thích tham gia vào các hoạt động do Đội thiếu niên tổ chức. 12 Lê Thị Hiền Trang
 13.  Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội  20% đội viên cho rằng một số hoạt động không phù hợp với lứa tuổi. 18% đội viên cho rằng các chương trình không hấp dẫn khi tham gia. 15% đội viên cho rằng một số nguyên nhân khác làm em không thích như:   chương trình dài quá, một số phần không hay, thường lặp đi lặp lại, nhàm chán,  chất lượng chưa cao… Các em có đề  xuất là: nên tổ  chức các chương trình thường xuyên, các  thầy cô giáo cần cho những em học lực trung bình, yếu tham gia nhiều hơn nữa,   rất mong được công nhận thêm nhiều chuyên hiệu bổ ích khác nữa.  90% đội viên mong các hoạt động Đội gắn liền với các hoạt động học tập   của các em. Phiếu 2 Điểm dưới Trung bình:  25% Điểm từ 5 – 7: 35% Điểm 8 – 9: 30% Điểm 10: 10% Nhìn chung các em đều nhiệt tình tham gia các hoạt động Đội Thiếu Niên  Tiền Phong Hồ Chí Minh. Ý thức tổ chức kỉ luật tốt, ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô giáo, bạn bè. Đều mong muốn tổ  chức các chương trình rèn luyện đội viên để  các em   có điều kiện tham gia hơn nữa, và được công nhận và hoàn thành các chuyên   hiệu đội viên. Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi. a. Hạn chế Kiến thức về Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh còn hạn chế, các  em chưa được tham gia nhiều vào các hoạt động. Điều kiện gia đình cũng gây khó khăn cho các em khi tham gia các hoạt   động ngoài giờ lên lớp khi các em phải phụ giúp gia đình công việc nhà. Liên đội chưa đa dạng các hình thức tổ chức cho các em. 13 Lê Thị Hiền Trang
 14.  Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội  Một số  chương trình còn dài, chưa hiệu quả, nội dung chưa phù hợp, tổ  chức chưa hay với các em. Đối với công tác tổ  chức: nhìn chung vẫn còn mang nặng tính hình thức,  chưa chú trọng đến chất lượng thật. Việc triển khai các chuyên hiệu đôi khi còn mờ nhạt. Kiến thức về  Nghi thức đội của học sinh còn yếu, chưa hiểu rõ các kĩ   năng của người đội viên. b. Những nguyên nhân khách quan và chủ quan có thực trạng đó : Nguyên nhân chủ quan : Giáo viên, học sinh và các lực lượng giáo dục khác chưa nhận thức đúng về  hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ  Chí Minh, do đó chưa quan tâm đầu  tư thích đáng cho hoạt động này, giáo viên bộ  môn chọn cách thức tổ chức hợp  với từng nội dung sinh hoạt để thu hút học sinh.  Đa số  giáo viên không được đào tạo về  lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ,   bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động Đội trong trường sư phạm nên hiệu quả  của việc quản lý, tổ chức hoạt động này bị hạn chế. Kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể của đa số  học sinh còn yếu kém, sĩ số  học sinh trên lớp của nhà trường đông, gây quá tải cho hoạt động. Cơ  sở  vật   chất chỉ   ưu tiên cho dạy trên lớp, phụ  đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh  giỏi.  Nguyên nhân khách quan : Cơ  chế  thi cử còn nặng nề, sự kỳ vọng của cha mẹ vào việc học tập của   con em nên cha mẹ quan tâm đầu tư vào học các môn để thi Đại học, Cao đẳng   sau này, xem nhẹ các môn tự chọn, các hoạt động tập thể. Do việc tổ chức còn chưa có kinh nghiệm từ việc lên chương trình, phân   công, tổ chức thực hiện chưa có sự  đồng bộ  và thống nhất; mặt khác thời gian   tổ chức còn dài; chương trình chưa hấp dẫn, lôi cuốn các em tham gia. 14 Lê Thị Hiền Trang
 15.  Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội  Còn chưa có kinh nghiệm tổ  chức, ít được giao lưu học hỏi, ít quan tâm  tới chương trình này. Việc nghi thức Đội sửa đổi liên tục khiến việc cập nhật cũng khó khăn  đối với các em học sinh trong liên đội. Trong những năm đầu Tổng phụ  trách làm việc chưa có kinh nghiệm,   chưa hiểu và làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đội đặc biệt là Đội nghi thức –  Nghi lễ. Tổng phụ trách và Ban chỉ huy Liên đội chưa nhận thấy tầm quan trọng   của mô hình này. Các giáo viên chủ nhiệm là Phụ trách các chi đội chưa vào cuộc trong công   tác Đội, thiếu nhiệt tình trong hoạt động chung. Có nhiều nguyên nhân khác nhau, cả  nguyên nhân khách quan và nguyên  nhân chủ quan đẫn đến hiệu quả công việc của việc thực hiện chuyên hiệu nghi  thức Đội còn thấp nhưng nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là nhận thức về tầm   quan trọng trong công tác Đội.  Chính và vậy yếu tố  tiên quyết là người Tổng phụ  trách phải nâng cao  năng lực, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đội, phải thật sự say mê phong trào,   gắn bó với các em đội viên, với hoạt động đội nhà trường thì những hoạt động  đội mới đi vào chiều sâu. Tổ chức đội mới thực sự vững mạnh. 3.Giải pháp, biện pháp a.  Mục tiêu của giải pháp, biện pháp Tăng cường nâng cao bồi dưỡng kỹ  năng nghiệp vụ  cho giáo viên Tổng  phụ  trách đội và anh chị  phụ  trách về  việc xây dựng các hoạt động hoạt động  đội. Bồi dưỡng nhiều kỹ năng hay và bổ ích cho người phụ trách. Tạo không khí vui tươi cởi mở giữa giáo viên và học sinh, học sinh và học   sinh. Nâng cao được chất lượng hoạt động đội và công tác sinh hoạt sao nhi   trong nhà trường. 15 Lê Thị Hiền Trang
 16.  Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội  Thực hiện tốt việc thực hiện kế hoạch và kiểm tra đánh giá kết quả  quá  trình tiến hành các hoạt động b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp Để thực hiện kinh nghiệm này thành công, bản thân tôi đã thực hiện theo  các nội dung sau: b.1. Biện pháp 1: Tổng phụ trách Đội lập kế hoạch thiết kế một hoạt  động Đội hợp lí, phù hợp, khoa học : Các bước thiết kế hoạt động có thể thực hiện như sau : Thi Nghi thức Đội Cách thực hiện Bước 1: Công tác chuẩn bị Người tổng phụ trách cần tìm hiểu và nghiên cứu những chỉ thị và những   chủ  trương của Hội đồng Đội cấp trên và nhiệm vụ  năm học của nhà trường  (do Ban Giám Hiệu nhà trường lập kế hoạch từ đầu năm học); nắm bắt những   nhu cầu nguyện vọng của các em thiếu nhi những bài học kinh nghiệm đã thiết  kế và thi công để chọn loại hình hoạt động cho phù hợp. Ví dụ: ­ Căn cứ  vào công văn số  161 CT/ HĐĐ về  “ Chương trình công   tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 ­ 2017” của Hội đồng đội huyện   Krông Ana  ngày 10 tháng 09 năm 2016; Căn cứ  vào chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học   2016 ­ 2017 của Liên đội; Căn cứ  vào kế  hoạch năm học 2016 – 2017 của   trường TH Nguyễn Văn Trỗi. Căn  cứ vào các ngày lễ lớn trong năm, những ngày truyền thống của đơn  vị và địa phương để thiết kế các hoạt động Thông thường việc triển khai các chuyên hiệu thường diễn ra theo các chủ  điểm thi đua của từng tháng mà người tổng phụ trách đã lên kế hoạch từ trước. Chọn đội ngũ cán bộ phụ trách, cán bộ Đội có năng lực phụ trách các nội  dung khác nhau sao cho phù hợp với sở trường và điều kiện của cá nhân họ. 16 Lê Thị Hiền Trang
 17.  Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội  Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ tối đa cho các hoạt động đồng thời dự  kiến thời gian, thời điểm thích hợp. Nên mua sắm các trang thiết bị khi mà cần   dùng cho nhiều hoạt động của nhiều chương trình khác nhau. Bước 2: Thiết kế nội dung, chương trình hoạt động Đây là một khâu rất quan trọng, có tính quyết định cho việc thành công  hay không của việc thực hiện chương trình Rèn luyện đội viên và chuyên hiệu   Nghi thức Đội. Phải đảm bảo  bám sát mục đích, yêu cầu đặt ra và phải có tính   khả thi cao. Nội dung các hoạt động cần được chia thành các công việc cụ thể và thời  gian dự kiến. Ví dụ: Hội thi Nghi thức Đội của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Nội dung công việc Thời gian dự kiến - Lễ diễu hành  20 phút - Lễ chào cờ  5 phút - Lễ duyệt đội 10 phút - Thi nghi thức các chi đội  45 phút Tổng kết trao giải, công nhận chuyên  20 phút hiệu Tổng kết, rút kinh nghiệm 15 phút Tổng thời gian Ngoại khoá 2 tiếng Phân công công việc Nội dung công việc Phân công Ghi chú Văn nghệ HS đ/c ............ (4 tiết mục) Trang trí khánh tiết đ/c ................... BGK đ/c ................... ... ... ... Xác định những công việc thường xuyên, chủ yếu và trọng tâm. Tiến trình công việc gắn với thời điểm cụ thể của hoạt động dó. Khẳng định được tính thống nhất chung, tính riêng biệt của các chương  trình. 17 Lê Thị Hiền Trang
 18.  Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội  Chương trình kế hoạch hoạt động phải được lập một cách khoa học, chi   tiết đảm bảo hiệu quả cao. Đặc biệt phải cương quyết chỉ đạo, tránh tình trạng  đầu voi đuôi chuột, đánh trống bỏ  dùi, sẽ  làm cho các em chán nản, thiếu tác   dụng giáo dục. Bước 3: Chỉ đạo thực hiện Sau khi đã làm tốt công tác chuẩn bị và thiết kế nội dung chương trình kế  hoạch hoạt động thì tiến hành phổ  biến vận động thực hiện. Trong quá trình  thực hiện thì trưởng ban (thường là Tổng phụ trách Đội) phải chịu trách nhiệm  quán xuyến toàn bộ công việc, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá để kịp   thời động viên, tuyên dương cũng như nhắc nhở những lệch lạc của cá nhân và  tập thể  Đội. Các uỷ  viên phụ  trách từng phần việc phải chịu trách nhiệm chỉ  đạo, tổ  chức   công  việc  được  phân  công  và báo  cáo  kịp thời  diễn  biến cho   trưởng ban để phối hợp thực hiện. Lưu ý là phải chỉ  đạo một cách cương quyết nội dung và chương trình  hoạt động trong thiết kế. Tuy nhiên cũng có thể có phát sinh trong quá trình thực  hiện vì vậy cần linh hoạt, sáng tạo để  sử  dụng và điểu chỉnh kịp thời cho phù  hợp với tình hình. Người tổ chức cần có các phương án dự phòng. Tổng phụ  trách phải thường xuyên hội ý Ban tổ  chức để  nắm bắt diễn   biến các hoạt động, tạo mọi điều kiện về  vật chất và tinh thần để  thực hiện  trọn vẹn nội dung và chương trình đề ra. Bước 4: Tổng kết, đánh giá kết quả Sau khi một chương trình kết thúc cần phải có buổi họp bàn rút kinh   nghiệm và đánh giá kết quả, xem xét nghiêm túc những mặt mạnh và mặt yếu  của công tác tổ chức, của các đội tham gia thi, của khâu chuẩn bị, tiến hành… Mặt khác tổng kết đánh giá kết quả  cũng là để  kịp thời động viên, tuyên   dương khen thưởng những Đội xuất sắc. 18 Lê Thị Hiền Trang
 19.  Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội  Tổng   kết   đánh   giá   kết   quả   phải   khách   quan,   công   bằng.   để   rút   kinh  nghiệm cho những chương trình tiếp theo, tạo được khí thế  của các chi đội và  các cá nhân đội viên. b.2. Biện pháp 2: Áp dụng kiểu thiết kế chương trình Hội thi  Với kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, theo tôi cách thiết kế  Hội thi Nghi  thức Đội dưới đây là khoa học và hợp lí nhất, mang lại hiệu quả cao nhất: Ưu điểm: Tiến trình phù hợp, đảm bảo thời gian, lôgic giữa các phần. HS  dễ tiếp thu, ban tổ chức cũng dễ dàng theo dõi quán xuyến Hội thi. b3. Biện pháp 3:  Phương pháp công nhận chuyên hiệu sau khi hoàn thành  Hội thi: Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của chương trình rèn luyện đội viên,  cụ thể là việc tiến hành công nhận chuyên hiệu Nghi thức Đội, bản thân tôi qua  quá trình thực hiện đã đúc kết được một số kinh nghiệm như sau: Cách thực hiện Một số quy định chung: Việc tổ chức thực hiện và rèn luyện theo chương trình rèn luyện đội viên   phải làm thường xuyên, đội viên phải tự  rèn luyện hàng ngày, luôn phải vươn  cao hơn yêu cầu của lứa tuổi, chi đội, liên đội và các anh chị phụ trách phải tổ  chức các lớp huấn luyện, hướng dẫn cụ thể những nội dung của từng chương   trình. Hiện nay Hội đồng Đội Trung Ương đã ban hành 13 loại chuyên hiệu và  các loại giấy chứng nhận để  đội viên và thiếu nhi phấn đấu thực hiện hàng  năm. Các loại giấy chứng nhận:  Giấy chứng nhận đạt 13 loại chuyên hiệu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên theo lứa   tuổi: Chương trình Măng non (cho lứa tuổi từ 9 đến 11) 19 Lê Thị Hiền Trang
 20.  Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội  Chương trình Sẵn sàng (cho lứa tuổi từ 11 đến 13) Chương trình Trưởng thành (cho lứa tuổi từ 13 đến 15) Một số  Biện pháp tiến hành triển khai kiểm tra và công nhận, giúp nâng   cao chất lượng chuyên hiệu Nghi thức Đội  Quy mô tổ chức kiểm tra công nhận là chi đội, liên đội, tiến hành kiểm tra   thứ  tự  từng chi đội, cần sáng tạo các hình thức kiểm tra, đặc biệt là phải gắn   với các hoạt động của Đội trong năm học như  thi đua nhân ngày 20/11; Tháng   Thanh niên; hội trại Cháu ngoan Bác Hồ, ngày thành lập Đội Thiếu Niên Tiền   Phong Hồ Chí Minh... Sáng tạo các hình thức công nhận như:  Gắn hoa vào bảng công nhận chuyên hiệu Nghi thức Đội sau khi kết thúc   Hội thi  Công bố danh sách đạt chuyên hiệu trên hệ thống loa phóng thanh, bảng  tin Đội để tạo điều kiện phấn khởi cho đội viên phấn đấu.   Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường để công nhận chuyên hiệu cho   các em như: Hội phụ huynh (giúp đỡ vật chất); Công đoàn ( con người, chỉ đạo,   tư vấn); đoàn thanh niên (Công tác tổ chức, văn nghệ, quản lí học sinh)... Tất cả  các cuộc kiểm tra đều phải mang tính giáo dục cao dù tổ  chức  ở  hình thức nào, quy mô nào, địa điểm nào. Tránh tình trạng ganh đua để  tạo cho   các em niềm phấn khởi, hứng thú thực hiện các chuyên hiệu tiếp theo. Việc tổ  chức phải giúp cho các em có điều kiện học tập rèn luyện từng loại chuyên hiệu  theo từng đợt, tránh việc theo ý muốn của tổng phụ  trách, hoặc chạy theo số  lượng mà quên đi chất lượng của các chương trình. Sổ  sách theo dõi chương trình rèn luyện đội viên phải đảm bảo, rõ ràng,  minh bạch. Tạo niềm tin cho các em và làm các em phấn đấu hoàn thành các   chuyên hiệu tiếp theo với kết quả  cao: đồng chí Tổng phụ  trách phải yêu cầu  mỗi đội viên có một cuốn sổ  theo dõi chương trình rèn luyện đội viên của các   20 Lê Thị Hiền Trang

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản