TẬP ĐỌC CÁI GÌ QUÝ NHẤT ?

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
193
lượt xem
16
download

TẬP ĐỌC CÁI GÌ QUÝ NHẤT ?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Đọc lưu loát và bước đầu biết đọc diễn cảm toàn bài - Đọc phân biệt lời dẫn chuyện và lời nhân vật. 2. Kĩ năng: - Diễn tả giọng tranh luận sôi nổi của 3 bạn; giọng giảng ôn tồn, rành rẽ, chân tình giàu sức thuyết phục của thầy giáo - Phân biệt tranh luận, phân giải. 3. Thái độ: Nắm được vấn đề tranh luận (cái gì quý nhất) và ý được khẳng định: người lao động là quý nhất. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TẬP ĐỌC CÁI GÌ QUÝ NHẤT ?

  1. TẬP ĐỌC CÁI GÌ QUÝ NHẤT ? I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Đọc lưu loát và bước đầu biết đọc diễn cảm toàn bài - Đọc phân biệt lời dẫn chuyện và lời nhân vật. 2. Kĩ năng: - Diễn tả giọng tranh luận sôi nổi của 3 bạn; giọng giảng ôn tồn, rành rẽ, chân tình giàu sức thuyết phục của thầy giáo - Phân biệt tranh luận, phân giải. 3. Thái độ: Nắm được vấn đề tranh luận (cái gì quý nhất) và ý được khẳng định: người lao động là quý nhất. II. Chuẩn bị: + GV: Tranh minh họa bài đọc. Ghi câu văn luyện đọc. + HS: Bài soạn. III. Các hoạt động:
  2. TG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: - Giáo viên bốc thăm số - Học sinh đọc thuộc lòng hiệu chọn em may mắn. bài thơ. - Giáo viên nhận xét, cho - Học sinh đặt câu hỏi – 1’ điểm. Học sinh trả lời. 3. Giới thiệu bài mới: 33’ “Cái gì quý nhất ?” 8’ 4. Phát triển các hoạt động: Hoạt động cá nhân, lớp.  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện đọc. Mục tiêu: Rèn HS đọc đúng Phương pháp: Luyện - 1 - 2 học sinh đọc bài +
  3. tập, giảng giải. tìm hiểu cách chia đoạn. • Luyện đọc: - Lần lượt học sinh đọc - Yêu cầu học sinh tiếp nối tiếp từng đoạn. nối nhau đọc trơn từng + Đoạn 1 : Một hôm …... đoạn. sống được không ? - Sửa lỗi đọc cho học + Đoạn 2 : Quý, Nam sinh. …… phân giải. + Đoạn 3 : Phần còn lại. - Học sinh đọc thầm phần chú giải. - 1 - 2 học sinh đọc toàn bài. - Phát âm từ khó. - Yêu cầu học sinh đọc phần chú giải. 12’ - Dự kiến: “tr – gi” Hoạt động nhóm, cả lớp.
  4. - Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài.  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài. Mục tiêu: Giúp HS hiểu được nội dung bài Phương pháp: Thảo luận nhóm, giảng giải • Tìm hiểu bài (thảo luận nhóm đôi hoặc nhóm bàn). - Hùng quý nhất lúa gạo – Quý quý nhất là vàng – + Câu 1 : Theo Hùng, Nam quý nhất thì giờ. Quý, Nam cái quý nhất trên đời là gì? (Giáo viên ghi bảng) - Học sinh lần lượt trả lời đọc thầm nêu lý lẽ của Hùng : quý nhất là lúa từng bạn. gạo. - Lúa gạo nuôi sống con Quý : quý nhất là người – Có vàng có tiền sẽ vàng.
  5. Nam : quý nhất là thì mua được lúa gạo – Thì giờ. giờ mới làm ra được lúa + Câu 2 :Mỗi bạn đưa ra gạo, vàng bạc. lí lẽ như thế nào để bảo vệ - Những lý lẽ của các ý kiến của mình ? bạn. - Học sinh đọc đoạn 2 và 3. - Lúa gạo, vàng, thì giờ đều rất quý, nhưng chưa - Giáo viên cho học sinh quý – Người lao động tạo nêu ý 1 ? ra lúa gạo, vàng bạc, nếu - Cho học sinh đọc đoạn 2 không có người lao động và 3. thì không có lúa gạo, + Câu 3 : Vì sao thầy không có vàng bạc và thì giáo cho rằng người lao giờ chỉ trôi qua một cách động mới là quý nhất? vô vị mà thôi, do đó người - Giảng từ: tranh luận – lao động là quý nhất. phân giải. - Đại diện nhóm trình bày. Tranh luận: bàn cãi để Các nhóm khác lắng nghe
  6. tìm ra lẽ phải. nhận xét. 9’  Phân giải: giải thích cho thấy rõ đúng sai, phải - Người lao động là quý trái, lợi hại. nhất. + Câu 4 : Chọn tên gọi - Học sinh nêu. khác cho bài văn và nêu lí - 1, 2 học sinh đọc. do vì sao em chọn tên đó Hoạt động nhóm, cá ? nhân. - Giáo viên nhận xét. - Nêu ý 2 ? - Yêu cầu học sinh nêu ý chính?  Hoạt động 3: Hướng - Học sinh thảo luận cách 4’ dẫn học sinh đọc diễn đọc diễn cảm đoạn trên cảm bảng “Ai làm ra lúa gạo Mục tiêu: Rèn HS đọc … mà thôi”.
  7. diễn cảm - Đại diễn từng nhóm đọc. Phương pháp: Thảo luận - Các nhóm khác nhận xét. nhóm, đàm thoại. - Lần lượt học sinh đọc - Giáo viên hướng dẫn đoạn cần rèn. học sinh rèn đọc diễn - Đọc cả bài. cảm. Hoạt động nhóm, cá - Rèn đọc đoạn “Ai làm ra nhân. lúa gạo … mà thôi” 1’  Hoạt động 4: Củng cố: - Học sinh nêu. hướng dẫn học sinh đọc phân vai. Mục tiêu: Giúp HS thể hiện đúng vai nhân vật - Học sinh phân vai: người Phương pháp: Thảo dẫn chuyện, Hùng, Quý,
  8. luận, đàm thoại. Nam, thầy giáo. - Nêu nhận xét cách đọc - Cả lớp chọn nhóm đọc phân biệt vai lời dẫn hay nhất. chuyện và lời nhân vật. - Cho học sinh đóng vai để đọc đối thoại bài văn theo nhóm 4 người. • Giáo viên nhận xét, tuyên dương 5. Tổng kết - dặn dò: - Dặn dò: Xem lại bài + luyện đọc diễn cảm. - Chuẩn bị: “ Đất Cà Mau “. - Nhận xét tiết học
Đồng bộ tài khoản