intTypePromotion=4
ADSENSE

An toàn hoạt động ngân hàng

Xem 1-20 trên 634 kết quả An toàn hoạt động ngân hàng
 • Mời các bạn tham khảo bài viết Đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng Việt Nam - Nhìn từ tiêu chuẩn Basel sau đây để nắm bắt được những nội dung về quy định cơ bản đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng Việt Nam; khuyến nghị hoạt động đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng Việt Nam trên cơ sở áp dụng Basel II & III.

  pdf8p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 40 9   Download

 • Ngân hàng thương mại (NHTM) là công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế thông qua chính sách tiền tệ. Việc đảm bảo cho hệ thống ngân hàng được hoạt động một cách ổn định, an toàn, tránh đổ vỡ có một ý nghĩa hết sức to lớn. Từ những lý do đó, NHNN đã ban hành các quy định về giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của các NHTM. Qua thực tiễn kiểm toán, bài viết đưa ra phương pháp đánh giá một số rủi ro khi kiểm toán các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại.

  pdf7p vidoraemi2711 18-06-2019 30 0   Download

 • Khi nghiên cứu về ngân hàng, do có sự xâm nhập mạnh mẽ của các định chế tài chính phi ngân hàng và sự phát triển đa dạng của bản thân ngành ngân hàng nên rất khó để đưa ra một định nghĩa chính xác, ngắn gọn về ngân hàng. Ở Việt Nam, luật các tổ chức tín dụng đã đưa ra một định nghĩa về ngân hàng như sau: Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. Trong đó...

  pdf28p tiencuong 17-07-2009 4723 1478   Download

 • Có thể nói, ở Việt Nam, Luật pháp Việt Nam đã đồng nghĩa các biện pháp thận trọng trong hoạt động ngân hàng với các tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh cña ngân hàng như: các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng; Các hạn chế, điều kiện tiến hành hoạt động ngân hàng; các qui định về cơ cấu tổ chức bộ máy của TCTD, tiêu chuẩn về năng lực và trình độ đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của TCTD... Những qui định này đã và......

  doc7p viettuan 06-03-2009 306 137   Download

 • Có thể nói, ở Việt Nam, Luật pháp Việt Nam đã đồng nghĩa các biện pháp thận trọng trong hoạt động ngân hàng với các tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh cña ngân hàng như: các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng; Các hạn chế, điều kiện tiến hành hoạt động ngân hàng; các qui định về cơ cấu tổ chức bộ máy của TCTD, tiêu chuẩn về năng lực và trình độ đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của TCTD... Những qui định này đã và......

  doc6p songanh 07-03-2009 346 108   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động ngân hàng ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p cactaceae 20-04-2011 264 79   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động ngân hang ở việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p nhanma1311 28-12-2012 207 78   Download

 • Bài viết trình bày thực trạng quản lý nhà nước đối với hệ thống ngân hàng thương mại ở nước ta hiện nay và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p doibatcong123 10-05-2016 113 8   Download

 • nối tiếp phần 1, phần 2 "tiền và hoạt động ngân hàng" của tiến sĩ lê vinh danh do nxb giao thông vận tải ấn hành gồm các nội dung: hệ thống tiền tệ quốc tế, thanh toán quốc tế, chính sách tiền tệ, tác động của chính sách tiền tệ, chính sách tiền tệ và vai trò điều tiết kinh tế của ngân hàng trung ương,... mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf178p hpnguyen14 14-06-2018 36 2   Download

 • Là cơ quan của chính phủ và là NHTW của nước CHXHCNVN. Thực hiện chức năng QLNN về tiền tệ và hoạt động NH, là NH phát hành tiền, NH của các TCTD và NH làm dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ• Ổn định giá trị đồng tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng ...

  ppt66p lily90 31-08-2010 462 304   Download

 • Lâu nay, những cuốn sách về chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng bằng tiếng Việt có mặt trên các thư viện, tủ sách của các cơ quan nghiên cứu, trường học là khá nhiều, nhưng hiếm có cuốn nào có thể thay thế cho cuốn sách mà bạn đọc đang có trong tay - Tiền và hoạt động ngân hàng của tác giả Lê Vinh Danh, giảng viên Trường Đại học đại cương thuộc Đại học Quốc gia TP. HCM, bảo vệ luận án đề tài "Sự điều tiết kinh tế vĩ mô của Ngân hàng Trung ương"....

  pdf408p ahhact 04-01-2011 347 168   Download

 • phủ và là Ngân hàng Trung ương của nước CHXHCN Việt Nam. Ngân hàng nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; đồng thời, đây còn là ngân hàng phát hành tiền, ngân hàng cuả các tổ chức tín dụng và ngân hàng làm dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Hoạt động ngân hàng nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội theo định hướng XHCN. Ngân hàng nhà...

  doc2p hoangpk001 25-08-2011 235 58   Download

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam là cơ quan của Chính phủ và là Ngân hàng Trung ương của nước CHXHCN Việt Nam. Ngân hàng nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; đồng thời, đây còn là ngân hàng phát hành tiền, ngân hàng cuả các tổ chức tín dụng và ngân hàng làm dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Hoạt động ngân hàng nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ...

  doc6p gaugauvn 03-06-2013 590 57   Download

 • CÔNG ƯỚC NGĂN CHẶN CÁC HÀNH VI BẤT HỢP PHÁP CHỐNG LẠI AN TOÀN HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG Ký tại Montreal ngày 23.9.1971

  doc6p forbear69 15-12-2009 166 52   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: đảm bảo tín dụng của chính phủ và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng hiện đại', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf85p muaythai7 30-08-2011 95 38   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại ngân hàng ngoại thương việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc77p duycuong2106 27-02-2013 107 38   Download

 • Ngân hàng trung ương là cơ quan độc quyền phát hành tiền và thực hiện chức năng quản lí nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, nhằm ổn định giá trị tiền tệ góp phần đảm bào an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. .

  pdf40p tulip_12 14-01-2013 98 25   Download

 • Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa

  pdf27p chaen_12 09-12-2013 91 16   Download

 • Bài viết Tái cấu trúc vốn chủ sở hữu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trình bày mối quan hệ giữa vốn chủ sở hữu và an toàn hoạt động ngân hàng; làm rõ thực trạng quy mô, cấu trúc của VCSH tại các ngân hàng thương mại Việt Nam; đưa ra những giải pháp cho vấn đề này.

  pdf10p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 43 3   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: ngân hàng công thương khu vực 2 và kế hoạch tăng chất lượng các hình thức thanh tóan', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf63p muaythai7 30-08-2011 160 53   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=An toàn hoạt động ngân hàng
p_strCode=antoanhoatdongnganhang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2