intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế

Xem 1-20 trên 115 kết quả Chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế
 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân đã nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân.

  doc11p vuonsaobang777 27-05-2011 219 40   Download

 • Chỉ thị Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 gồm các nội dung chính: Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, tăng trưởng bền vững,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf12p hpnguyen11 16-05-2018 17 1   Download

 • Chỉ thị 18/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006

  doc11p sontinh 18-08-2009 200 29   Download

 • Chỉ thị 21/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 150 12   Download

 • Chỉ thị 21/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

  pdf10p 1huutri 06-08-2009 314 10   Download

 • Chỉ thị số 845 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 do Thủ tướng chính phủ ban hành.

  pdf18p sontratckh 27-08-2010 117 9   Download

 • Chỉ thị số 13/CT-TTg 2 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

  pdf36p conduongmauxanh1234 24-03-2014 38 0   Download

 • Chỉ thị số 21/2016/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

  doc9p nghqcp 09-11-2017 18 0   Download

 • Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân đã nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân....

  doc11p vuonsaobang777 04-06-2011 99 10   Download

 • Chỉ thị 23/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015

  pdf10p 1huutri 06-08-2009 130 16   Download

 • Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011 của thành phố Đà Nẵng

  pdf10p sontratckh 03-08-2010 175 10   Download

 • Chỉ thị 23/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 101 8   Download

 • Chỉ thị số 723/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf11p lawttnh22 19-11-2009 68 12   Download

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

  pdf20p cavienchien5k 19-07-2010 72 9   Download

 • Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện và dự toán ngân sách năm 2009 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

  pdf8p lawttnh19 19-11-2009 72 6   Download

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011 - 2015

  pdf12p inoneyear 06-04-2010 63 6   Download

 • Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf8p lawttnh20 19-11-2009 58 5   Download

 • Biển Đông có diện tích 3 537 000 km2 (theo bách khoa toàn thư Địa lý Xô Viết), là biển lớn thứ 4 trong 61 biển quan trọng trên thế giới. Vùng biển Đông của Việt Nam có tiềm năng lớn về kinh tế, có vị trí quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc phòng đối với quốc gia. Bờ biển kéo dài 3260 km, lãnh hải rộng 12 hải lý, vùng tiếp giáp lãnh hải rộng 24 hải lý, vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý, Việt Nam đang sở hữu nguồn tài nguyên lớn về sinh vật và không sinh vật, tài nguyên đặc biệt, nhưng hiệu quả khai thác chưa cao.

  pdf11p chauchaungayxua 20-10-2019 24 5   Download

 • Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf9p lawttnh3 11-11-2009 63 4   Download

 • Chỉ thị 13/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

  pdf6p lawttnh5 12-11-2009 64 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế
p_strCode=chithixaydungkehoachphattrienkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2