intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ cấu kinh tế

Xem 1-20 trên 21556 kết quả Cơ cấu kinh tế
 • Bài giảng Điện thế sinh vật với mục tiêu giúp các bạn giải thích sự hình thành của điện thế sinh vật ở tế bào sống; Trình bày được cấu tạo của tế bào thần kinh (neuron); Cấu tạo synap và quá trình dẫn truyền qua synap; Hiểu được cơ chế dẫn truyền thần kinh – cơ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf45p baphap06 31-01-2023 3 2   Download

 • Luận văn "Quản trị hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Dược và thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco)" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về quản trị hàng tồn kho trong doanh nghiệp; thực trạng công tác quản trị hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Dược - TBYT Đà Nẵng (Dapharco); giải pháp hoàn thiện công tác quản trị hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Dược -TBYT Đà Nẵng.

  pdf106p runthenight06 31-01-2023 1 0   Download

 • Luận văn "Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại khoa khám Bệnh bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng" có cấu trúc gồm 4 chương trình bày cơ sở lý luận về sự hài lòng của khách hàng; dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú tại khoa Khám bệnh bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng; thiết kế nghiên cứu; kết quả nghiên cứu.

  pdf126p runthenight06 31-01-2023 3 0   Download

 • Luận văn "Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Sản xuất hàng gia dụng quốc tế" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về công tác đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp; ; thực trạng đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế thời gian qua; giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế.

  pdf101p runthenight06 31-01-2023 2 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Chính sách marketing cho sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty cổ phần Bảo hiểm toàn cầu - chi nhánh Đà Nẵng" nghiên cứu và hệ thống hóa các vấn đề về lý luận của các chính sách marketing dịch vụ trong doanh nghiệp, tìm hiểu thực tế, phân tích và đánh giá thực trạng chính sách marketing dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ của Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu - Chi Nhánh Đà Nẵng

  pdf118p runthenight06 31-01-2023 1 0   Download

 • Việc sử dụng enzyme trong sản xuất và đời sống ngày càng đƣợc nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu và thực tế cho thấy chế phẩm enzyme đang được sử dụng phổ biến ở nhiều nước đã mang lại lợi ích kinh tế khá lớn, đặc biệt các enzyme có khả năng phân hủy các hợp chất thơm đa vòng. Cùng tham khảo bài viết "Phân lập và tuyển chọn các chủng Aspergillus có khả năng sinh tổng hợp enzyme laccase" sau đây để nắm rõ hơn về enzyme laccase.

  pdf39p baphap06 31-01-2023 3 1   Download

 • Khai thác hải sản là một ngành mũi nhọn của kinh tế biển nước ta. Tuy nhiên trên thực tế, các công nghệ khai thác hải sản ở nước ta phần lớn đều lạc hậu, mang nặng tính thủ công. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ ngư dân hoạt động trong lĩnh vực này có nhu cầu đổi mới công nghệ để tăng năng suất, sản lượng khai thác nhưng lại thiếu nguồn thông tin để thực hiện.

  pdf3p phuong62310 31-01-2023 3 1   Download

 • Việc ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin (CNTT) trong mọi hoạt động của nền kinh tế theo hướng hiệu quả hơn, tối ưu hơn đã hình thành một nền kinh tế số không biên giới, mang lại giá trị cao. Đây cũng là xu thế tất yếu của nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và các mô hình kinh tế truyền thống đang dần bão hoà. Kinh tế số không chỉ tạo ra quy mô lớn hơn với tốc độ tăng trưởng nhanh hơn, mà còn khiến cho các nền kinh tế thay đổi phương thức sản xuất và cấu trúc.

  pdf4p phuong62310 31-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế học kết cấu gồm 7 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: chương 1 - Giới thiệu về Kinh tế học; chương 2 - Cung - cầu và cơ chế hoạt động của thị trường; chương 3 - Lí thuyết về hành vi của doanh nghiệp; chương 4 - Cấu trúc thị trường; chương 5 - Tổng quan về kinh tế vĩ mô và dữ liệu kinh tế vĩ mô; chương 6 - Tổng cầu và chính sách tài khóa; chương 7 - Tiền tệ và chính sách tiền tệ;...

  pdf82p diepvunhi 17-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô 1 kết cấu gồm 6 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: chương 1 - Tổng quan về kinh tế vi mô; chương 2 - Cung - cầu và cơ chế hoạt động của thị trường; chương 3 - Lí thuyết về hành vi của người tiêu dùng; chương 4 - Lí thuyết về hành vi của doanh nghiệp; chương 5 - Cấu trúc thị trường; chương 6 - Thị trường các yếu tố sản xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf82p diepvunhi 17-01-2023 2 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nghiên cứu quá trình phát triển của các quốc gia đang phát triển; rút ra những vấn đề có tính quy luật của quá trình phát triển ở các nước đang phát triển; đưa ra những gợi ý về mặt chính sách trên cơ sở sử dụng những vấn đề quy luật nhằm giúp các quốc gia có nền kinh tế kém phát triển đuổi kịp các quốc gia đi trước về mặt kinh tế.

  pdf41p diepvunhi 17-01-2023 5 1   Download

 • Tài liệu "Mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam theo hướng cạnh tranh đến năm 2020" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam hiện nay; Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế; Tăng trưởng kinh tế đối với vấn đề an sinh xã hội và các vấn đề nảy sinh khác;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf124p vidumbledore 24-01-2023 11 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam theo hướng cạnh tranh đến năm 2020" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh theo hướng cạnh tranh; Chuyển đổi các khu vực kinh tế Tp. HCM; Xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế nông nghiệp - nông thôn theo hướng cạnh tranh; Tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf283p vidumbledore 24-01-2023 10 1   Download

 • Tài liệu "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận về kinh tế dịch vụ trong nền kinh tế hiện đại; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành dịch vụ thành phố Hồ Chí Minh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf115p vidumbledore 24-01-2023 8 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Dự báo phương hướng chuyển dịch cơ cấu dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh; Các giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf110p vidumbledore 24-01-2023 9 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Văn hóa trong thách thức của kinh tế thị trường và toàn cầu hóa, hiện đại hóa; Bản sắc tư duy triết học Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf118p vidumbledore 24-01-2023 9 2   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Viễn thông Quảng Nam" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lí luận về đào tạo nguồn nhân lực; thực trạng công tác đào tạo nhân lực tại Viễn thông Quảng Nam; giải pháp cho công tác đào tạo nhân lực tại Viễn Thông Quảng Nam.

  pdf124p starandsky02 19-01-2023 2 1   Download

 • Luận văn "Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Ngãi" có cấu trúc gồm 2 chương trình bày lý luận cơ bản về công tác đánh giá thành tích nhân viên trong doanh nghiệp; thực trạng hoạt động kinh doanh và công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Ngãi; hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Ngãi.

  pdf108p starandsky02 19-01-2023 3 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích của cán bộ công nhân viên chức tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về đánh giá thành tích nhân viên trong các tổ chức; thực trạng công tác đánh giá thành tích cán bộ công nhân viên chức tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy, một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích cán bộ công nhân viên chức tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy.

  pdf122p starandsky02 19-01-2023 7 1   Download

 • Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế (International economic integration) - Chương 5: Hội nhập trong khuôn khổ EU. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: lịch sử hình thành liên minh EU; cơ cấu tổ chức, mục tiêu hoạt động và nội dung hợp tác trong liên minh châu Âu; đồng tiền chung châu Âu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p diepvunhi 17-01-2023 3 1   Download

ADSENSE

p_strKeyword=Cơ cấu kinh tế
p_strCode=cocaukinhte

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2