intTypePromotion=1
ADSENSE

Địa bàn Hà Nội

Xem 1-0 trên 0 kết quả Địa bàn Hà Nội
 • Mục tiêu của đề tài "Văn hóa thương hiệu ở các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn Hà Nội hiện nay" là đề xuất một số giải pháp cho việc hiện thực hóa thương hiệu trở thành một thực thể sống động, góp phần xây dựng văn hóa thương hiệu đang phôi thai ở nước ta mau chóng trưởng thành.

  pdf104p bakerboys09 01-08-2022 1 1   Download

 • Luận văn "Quản lý hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận hai Bà Trưng thành phố Hà Nội hiện nay" nghiên cứu nhằm làm rõ cơ sở lý luận về vấn đề quản lý nahf nước đối cới hoạt động dịch vụ văn hóa; khảo sát, đánh gái thực trạng quản lý hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận Hai Bà Trưng thời kỳ từ năm 2001-2005; đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm quản lý tốt các hoạt động dịch vụ văn hóa ở quận Hai Bà Trưng.

  pdf104p bakerboys09 01-08-2022 1 1   Download

 • Luận văn "Tổ chức hoạt động văn hóa cho thanh niên quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội" trình bày cơ sở lý luận về tổ chức hoạt động văn hóa cho thanh niên; nêu lên thực trạng tổ chức hoạt động văn hóa cho thanh niên quận Hoàng Mai; đưa ra các xu hướng biến đổi nhu cầu hoạt động văn hóa và giải pháp nhằm tổ chức hiệu quả hoạt động văn hóa cho thanh niên trên địa bàn này.

  pdf126p bakerboys09 01-08-2022 1 1   Download

 • Luận văn "Xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội" trình bày về đặc điểm và thực trạng hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội; đưa ra một số phương hương hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân trên địa bàn Thủ đô.

  pdf117p bakerboys09 01-08-2022 1 1   Download

 • Luận văn "Định hướng giá trị văn hóa tinh thần cho thanh niên nông thôn ở huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội trong thời kỳ đổi mới hiện nay" trình bày vai trò, thực trạng của việc định hướng giá trị văn hóa tinh thần cho thanh niên nông thôn ở huyện Sóc Sơn; qua đó đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng giá trị văn hóa tinh thần đúng đắn trong thanh niên nông thôn trên địa bàn.

  pdf108p bakerboys09 01-08-2022 0 0   Download

 • Bài viết Phát triển chăn nuôi gà thịt của hộ nông dân trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội được nghiên cứu nhằm mục tiêu phát triển chăn nuôi gà thịt trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Nghiên cứu dựa vào số liệu của Phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn và điều tra 103 hộ chăn nuôi gà thịt trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

  pdf10p vimaryamnawaz 04-08-2022 1 1   Download

 • Bài viết Quản lý vệ sinh môi trường các chợ quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội phân tích thực trạng quản lý vệ sinh môi trường chợ tại quận Cầu Giấy, đồng thời đưa ra một số giải pháp về cơ chế chính sách, tổ chức quản lý, kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý vệ sinh môi trường tại các chợ trên địa bàn quận Cầu Giấy nói riêng và các chợ của thủ đô Hà Nội nói chung.

  pdf5p vimaryamnawaz 04-08-2022 1 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật môi trường "Nghiên cứu chế tạo Eco-Bio-Block (EBB) cải tiến và đánh giá hiệu quả xử lý các chất hữu cơ và amoni trong một số nguồn nước thải" trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu tạo ra sản phẩm với EBB cải tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam nói chung và trên địa bàn Thành phố Hà nội nói riêng; Góp phần giảm thiểu các chỉ tiêu COD và Amoni có trong nguồn nước thải.

  pdf135p viaudi 04-08-2022 1 1   Download

 • Luận án "Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục" nhằm nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ở các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội, luận án đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, theo đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

  pdf283p colinhthu 01-08-2022 1 1   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện “Cánh rừng trong nắng”; nhận biết được trình tự các sự việc gắn với thời gian, địa điểm cụ thể; viết đúng chính tả bài “Cánh rừng trong nắng” trong khoảng 15 phút; phân biệt g/gh, tìm và viết tên các từ chỉ sự vật bắt đầu bằng g/gh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc19p gianghavan18 01-08-2022 1 1   Download

 • Cuốn sách này góp phần tái hiện diện mạo lịch sử, văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội của Hà Nội qua các thời đại, khẳng định những thành tựu về mọi mặt của Thủ đô Hà Nội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sách được chia thành 2 phần, trong đó phần 1 sẽ gồm 100 câu hỏi đáp về địa lý tự nhiên, hành chính, dân cư; 500 câu hỏi đáp về lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf357p runordie4 05-07-2022 1 1   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách này sẽ bao gồm 400 câu hỏi đáp, từ câu hỏi 601 đến câu hỏi 1000 liên quan đến văn hóa Thăng Long Hà Nội. Phần này do TSKH. Nguyễn Hải Kế và TS. Lâm Mỹ Dung biên soạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf314p runordie4 05-07-2022 1 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu một số hội làng ở Hà Nội" giới thiệu tới người đọc toàn cảnh hội làng Hà Nội được văn bản hóa, không chỉ cốt giới thiệu những nét đặc sắc và giá trị nguồn văn hóa phi vật thể của Thăng Long - Hà Nội, mà còn là phương thức lưu giữ tài sản tinh thần quý giá này. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf546p bakerboys07 05-07-2022 5 0   Download

 • Cuốn sách "Nghiên cứu một số hội làng ở Hà Nội" như bằng chứng về một nét đẹp của nền văn hóa - văn minh xóm làng Việt Nam mà Thăng Long - Hà Nội là đại diện. Đồng thời cũng là giữ gìn cho người Hà Nội một loại hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng truyền thống mà ngày nay nó vẫn có ích trong công cuộc xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

  pdf663p bakerboys07 05-07-2022 5 0   Download

 • Hà Nội nghìn năm văn hiến đậm đà bản sắc truyền thống văn hóa - lịch sử, với nét quyến rũ của cảnh quan và sự tao nhã, thanh lịch của người Tràng An đã và đang hẫp dẫn du khách mọi vùng trong cả nước và từ khắp nơi trên Thế giới. Bài viết trình bày xu thế phát triển du lịch Hà Nội và toàn cầu hoá.

  pdf3p vigeneralmotors 13-07-2022 7 2   Download

 • Bài viết Ứng dụng GIS xây dựng hệ thống công khai, minh bạch phát thải khí nhà kính từ các hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội kiểm tra sự phát triển của ứng dụng WebGIS như một phần của hệ thống công khai phát thải KNK trong lĩnh vực quản lý chất thải và tạo ra các bản đồ và các tệp dữ liệu với lượng khí thải được phân bổ theo vị trí không gian của các nhà máy xử lý chất thải trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  pdf7p vigeneralmotors 12-07-2022 0 0   Download

 • Bài viết Nghiên cứu xây dựng và công bố cơ sở dữ liệu giá đất trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội tiến hành xây dựng CSDL giá đất trên địa bàn xã Tân Lập. CSDL gồm có 14 bảng dữ liệu bao gồm: Các đối tượng thửa đất, nhà, địa giới hành chính cấp xã, thủy hệ, giao thông, các bảng dữ liệu về giá đất. Kết quả đạt được cho thấy mô hình và bộ cấu trúc CSDL hoàn chỉnh, đúng quy định chính là cơ sở giúp xây dựng thành công và khai thác hiệu quả CSDL giá đất, góp phần cho việc quản lý đất đai, thúc đẩy thị trường bất động sản.

  pdf14p vigeneralmotors 12-07-2022 1 0   Download

 • Tài liệu "Tín ngưỡng và cảnh quan Chùa Hương Tích" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược về Hà Tây và Chùa Hương Tích; Địa thế Hương Sơn; Thắng cảnh Chùa Hương Tích; Quần thể di tích Chùa Hương Tích; Thắng cảnh Hương Sơn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf86p vigeneralmotors 11-07-2022 2 0   Download

 • Địa bạ là văn bản chính thức ghi chép về địa giới hành chính, diện tích và loại hình sở hữu của các loại ruộng đất của các làng, xã, được chính quyền đo đạc và xác nhận. Tập 1 của cuốn sách sẽ cung cấp những bản dịch, những bảng thống kê chi tiết, những con số cụ thể và những phân tích, đánh giá xác đáng về tình hình ruộng đất và quan hệ sở hữu ruộng đất tại các thôn, phường, trại.

  pdf522p vigeneralmotors 11-07-2022 2 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hà Nội - Huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận (Tập I)" trình bày tình hình sở hữu ruộng đất, nhân khẩu, thống kê các dòng họ, bộ máy hành chính quản lý cấp cơ sở: làng, ấp, phường, trại đến xã, tổng của huyện Vĩnh Thuận.

  pdf286p vigeneralmotors 11-07-2022 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1302 lượt tải
320 tài liệu
1125 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Địa bàn Hà Nội
p_strCode=diabanhanoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2