Định lý giới hạn trung tâm

Xem 1-20 trên 47 kết quả Định lý giới hạn trung tâm
 • Chương 3: Luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm trình bày các dạng hội tụ của dãy biến ngẫu nhiên, luật số lớn, định lý giới hạn trung tâm, xấp xỉ quy luật nhị thức. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf45p lalala09 23-01-2016 87 32   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về bất đẳng thức Chebyshev, luật số lớn, định lý Chebyshev, định lý bernoulli, hệ quả và ý nghĩa của các định lý, định lý giới hạn trung tâm, một số nhận xét, một số bài tập tham khảo và lời giải.

  ppt17p kloikloi 12-10-2017 15 3   Download

 • Cho X1, X2... là tập hợp các biến ngẫu nhiên được định nghĩa trên cùng một không gian xác suất, có cùng phân phối D và độc lập lẫn nhau. Giả sử giá trị kỳ vọng μ và độ lệch chuẩn σ của phân phối D là tồn tại và hữu hạn ( ). Xét tổng Sn = X1 + ... + Xn. Ta có Sn có kỳ vọng là nμ và độ lệch chuẩn σ n½. Khi đó, phân phối của Sn hội tụ về phân phối chuẩn N(nμ,σ2n) khi n tiến về vô cùng....

  pdf30p bluesky_12 26-12-2012 210 60   Download

 • Hàm đặc trưng - Định lý giới hạn trung tâm 1. Hàm đặc trưng: Định nghĩa và các tính chất Định nghĩa 1.1. Hàm đặc trưng của biến ngẫu nhiên X, ký hiệu C xác định bởi X(t) R, i là đơn vị ảo. Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc có phân phối xác suất P(X = xk) = pk với thì hàm đặc trưng của X là X(t) Nếu X có phân phối liên tục tuyệt đối với hàm mật độ f(x) thì hàm đặc trưng X là Ví dụ 1.2. Giả sử biến ngẫu nhiên X có phân phối Ví dụ 1.3....

  pdf6p cnkbmt1 14-10-2011 279 52   Download

 • Bài giảng "Một số vấn đề chọn lọc trong toán dành cho kỹ sư - Phần 2: Xác suất và thống kê" cung cấp cho người đọc các nội dung: Khái niệm xác suất, các biến ngẫu nhiên và các đặc trưng, một số hàm phân bố xác suất quan trọng, định luật số lớn, các định lý giới hạn trung tâm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p nhansinhaoanh_03 21-10-2015 13 3   Download

 • Luận văn gồm phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, những ký hiệu dùng trong luận văn và 2 chương: Trình bày một số kiến thức cơ sở; xấp xỉ phân phối chuẩn đối với tổng dãy biến ngẫu nhiên hiệu martingale.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 2 1   Download

 • Do hàm mật độ của phân phối chuẩn không có nguyên hàm sơ cấp nên ta không thể biểu diễn hàm phân phối xác suất F(X) bởi một số hàm số sơ cấp. Đồ thị: Ta xét đồ thị của hàm mật độ và hàm phân phối xác suất của phân phối. Do hàm mật độ của phân phối chuẩn không có nguyên hàm sơ cấp nên ta không thể biểu diễn hàm phân phối xác suất F(X) bởi một hàm số sơ cấp. • Đồ thị: Ta xét đồ thị của hàm thì gần như chắc chắn rằng X sẽ nhận...

  doc32p vodanh2011 22-06-2011 234 63   Download

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 4: Các định lý giới hạn và ứng dụng trình bày về các luật phân phối xác suất; bất đẳng thức, luật yêu các số lớn; định lý giới hạn địa phương; định lý giới hạn tích phân và định lý giới hạn trung tâm.

  pdf184p nguyenthiminh32 15-07-2014 58 25   Download

 • Định lý giới hạn trung tâm giữ một vai trò quan trọng trong lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng. Tuy nhiên, những kết quả nghiên cứu về định lý này chủ yếu tập trung vào dãy những biến ngẫu nhiên độc lập, còn trong trường hợp những biến ngẫu nhiên phụ thuộc kết quả nghiên cứu vẫn chưa được nhiều. Tuy nhiên, điều kiện độc lập của dãy các biến ngẫu nhiên không phải lúc nào cũng thỏa mãn và dễ thỏa mãn.

  pdf6p sunshine_9 24-07-2013 32 2   Download

 • Chương 5 Luật số lớn thuộc bài giảng lý thuyết xác suất và thống kê toán, trong chương này trình bày nội dung về: Bất đẳng thức trebusep, định lý trebusep, định lý bernoulli, định lý giới hạn trung tâm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung cụ thể trong chương học này.

  pdf26p tanhthanhthanh23 18-04-2014 100 16   Download

 • Nội dung Bài giảng Ứớc lượng các trung bình và tỷ lệ nhằm trình bày về chọn mẫu và định lý giới hạn trung tâm: “Một mẫu ngẫu nhiên gồm n quan sát được chọn từ một tổng thể không chuẩn tắc có trung bình là µ và độ lệch chuẩn là σ, nếu n lớn, thì phân phối mẫu của trung bình mẫu sẽ có phân phối xấp xỉ chuẩn tắc với trung bình là µ và độ lệch chuẩn"

  pdf12p acc_12 02-04-2014 40 7   Download

 • Nội dung Giáo trình Xác suất và Thống kê do PGS.TS. Phạm Văn Kiều biên soạn được chia làm 8 chương. Chương 0 trình bày một số nội dung của giải tích tổ hợp. Chương 1, 2, 3 trình bày các khái niệm xác suất, biến ngẫu nhiên, hàm phân phối và các số đặc trưng và một số định lý giới hạn thuộc luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm và các nội dung khác.

  pdf253p mrduonganhtuan 21-02-2011 379 163   Download

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 Các phân phối xác suất thông dụng nhằm trình bày về phân phối chuẩn, phân phối nhị thức, phân phối Poisson, định lý giới hạn trung tâm và một số luật phân phối xác suất thông dụng khác.

  pdf36p good_12 30-06-2014 64 11   Download

 • Kỳ vọng của số trung bình mẫu Phương sai của số trung bình mẫu Độ lệch chuẩn của số trung bình mẫu Lấy mẫu từ tập hợp chính tuân theo phân phối chuẩn-Luật phân phối cúa trung bình mẫu Lấy mẫu từ tập hợp chính không theo phân phối chuẩn-Định lý giới hạn trung tâm

  ppt4p trinh02 28-01-2013 65 10   Download

 • Bài giảng Ước lượng thống kê với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Thống kê mô tả; xác xuất và phân phối xác xuất; chọn mẫu và định lý giới hạn trung tâm; ước lượng các tham số thống kê của tổng thể; ước lượng cho mẫu lớn;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p codon_10 05-04-2016 32 5   Download

 • Phân phối của trung bình mẫu; tổng thể có phân phối chuẩn; tổng thể không có phân phối chuẩn; định lý giới hạn trung tâm là những nội dung chính mà "Bài giảng Phân phối mẫu" hướng đến trình bày. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf12p hera_01 20-04-2016 24 5   Download

 • Các hành vi của sự phân bố của các giá trị ngẫu nhiên ξ ↓ (z) và ξ ↑ (z) là không rõ. Tuy nhiên, sự phân bố của những kỳ vọng của nó theo các định lý giới hạn trung tâm có xu hướng phân phối bình thường như K → ∞.

  pdf32p cangusotca 29-08-2011 27 4   Download

 • nhị thức, hoặc phân phối nhị thức tiêu cực, một phiên bản của các định lý giới hạn trung tâm chỉ ra rằng, như A, m, T, tương ứng, đi đến vô cùng, phân phối của S trở nên bình thường. Trong ví dụ này, E (N) nhỏ để phân phối của S là có khả năng bị sai lệch.

  pdf0p banhbeo7 15-11-2011 43 2   Download

 • NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN B. HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG 6.1. THỰC HÀNH VẬN DỤNG ĐỊNH LÍ GIỚI HẠN TRUNG TÂM NHIỆM VỤ Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, sinh viên đọc, thảo luận cặp đôi nội dung thông tin cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ sau: Biết rằng xác suất để một người 70 tuổi tiếp tục sống đến 75 tuổi là 0,8. Chọn 500 người 70 tuổi một cách ngẫu nhiên. Xác định xác suất sau: a) Có đúng 390 người sống được đến 75 tuổi.

  pdf20p ctnhukieu6 30-04-2011 202 80   Download

 • Tiên đề xác suất tạo thành nền tảng cho lý thuyết xác suất. Việc tính toán các xác suất thường dựa vào phép tổ hợp hoặc áp dụng trực tiếp các tiên đề. Các ứng dụng xác suất bao gồm thống kê, nó dựa vào ý tưởng phân bố xác suất và định lý giới hạn trung tâm. Để minh họa, ta xem việc tung một đồng xu cân đối. Về mặt trực quan, xác suất để head xuất hiện phía trên là 50%; nhưng phát biểu này thiếu tính toán học - Vậy con số 50% có ý nghĩa...

  pdf3p nkt_bibo47 19-02-2012 96 22   Download

Đồng bộ tài khoản