intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ rời rạc tuyến tính

Xem 1-20 trên 134 kết quả Hệ rời rạc tuyến tính
 • Đề tài "Hệ mô tả rời rạc và ứng dụng" trình bày một số kiến thức về hệ phương trình sai phân, thuật toán Putzer, công thức Jordan, sự ổn định của hệ tuyến tính, phương pháp Liapunov; trình bày vận dụng hệ phương trình sai phân để nghiên cứu lý thuyết điều khiển, nghiên cứu với điều kiện nào của hệ phương trình sai phân thì hệ thống điều khiển được hoàn toàn.

  pdf93p unforgottennight02 20-08-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Bảo trì hệ thống mạng (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng nghề). Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể: xác định được các sự cố thường xảy ra đối với các thiết bị phần cứng của một hệ thống mạng như: Card mạng, nguồn điện, dây điện thoại, phần cứng vô tuyến; kiểm tra và định cấu hình cho các thiết bị mạng nếu các thiết bị gặp sự cố; thiết lập các chế độ quản lý người sử dụng trên hệ thống mạng;...

  pdf90p vuhuyennhi 05-08-2022 8 2   Download

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu chương 3 – Các hệ thống thời gian rời rạc trình bày nội dung về quy tắc vào ra (Input/ Output Rules), tuyến tính và bất biến, đáp ứng xung, bộ lọc FIR và IIR, tính nhân quả và ổn định. Mời các bạn tham khảo.

  pdf40p lavender2022 23-04-2022 18 2   Download

 • Xử lý tín hiệu số (Digital Signal Processing - DSP) hay tổng quát hơn, xử lý tín hiệu rời rạc theo thời gian (Discrete-Time Signal Processing - DSP) là một môn cơ sở không thể thiếu được cho nhiều ngành khoa học, kỹ thuật như: điện, điện tử, tự động hóa, điều khiển, viễn thông, tin học, vật lý,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 sau đây.

  pdf96p hoathachthao090 10-02-2022 15 2   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc - Phần 4: Hệ thức đệ quy (TS. Nguyễn Viết Đông) cung cấp cho học viên những kiến thức về định nghĩa hệ thức đệ quy, nghiệm tổng quát, nghiệm riêng, mục đích giải hệ thức đệ qui, hệ thức đề qui tuyến tính thuần nhất, hệ thức đề qui tuyến tính không thuần nhất,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt92p bachnhuocdong 23-12-2021 5 0   Download

 • Giáo trình Xử lý tín hiệu số: Phần 1 - Đại học Thủy Lợi cung cấp cho học viên các kiến thức tổng quan về tín hiệu và hệ thống, biến đổi tương tự - số và số - tương tự; tín hiệu và hệ thống rời rạc thời gian, phân tích hệ thống rời rạc tuyến tính bất biến thời gian;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

  pdf106p bachkhinhdaluu 10-12-2021 30 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của Giáo trình Xử lý tín hiệu số - Đại học Thủy Lợi sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức về biến đổi Z, biến đổi Z ngược, phân tích hệ thống tuyến tính bất biến trong miền Z; phân tích tần số của tín hiệu và hệ thống; biến đổi fourier rời rạc (DFT): tính chất và ứng dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

  pdf179p bachkhinhdaluu 10-12-2021 14 1   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc: Bài 5 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức về kỹ thuật đếm cao cấp; hệ thức truy hồi; mô hình hóa bằng các hệ thức truy hồi; giải các hệ thức truy hồi; nguyên lý bù trừ và dạng khác của nguyên lí bù trừ; hệ thức truy hồi tuyến tính;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf37p bachkhinhdaluu 10-12-2021 12 0   Download

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo cung cấp cho học viên các kiến thức về hệ thống và tín hiệu rời rạc thời gian; tín hiệu rời rạc thời gian; hệ thống rời rạc thời gian; hệ thống tuyến tính bất biến; phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf74p bachkhinhdaluu 10-12-2021 20 0   Download

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo cung cấp cho học viên các kiến thức về biến đổi Z; biến đổi Z; tính chất của biến đổi Z; biến đổi Z ngược; hệ thống tuyến tính bất biến trong miền Z; phương pháp phân tích thành chuỗi lũy thừa; phương pháp khai triển phân số từng phần;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt42p bachkhinhdaluu 10-12-2021 13 0   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc: Công thức truy hồi cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Công thức truy hồi, công thức truy hồi và hàm sinh, số Catalan, công thức truy hồi tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf45p lovebychance07 12-07-2021 43 3   Download

 • Luận án nghiên cứu sự bền vững của tính điều khiển được của hệ động lực mô tả bởi phương trình vi phân có trễ trong ba trường hợp: hệ điều khiển tuyến tính có trễ rời rạc, hệ tuyến tính trung tính và hệ điều khiển tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình vi phân phiếm hàm khi các ma trận của các hệ này được nhiễu có cấu trúc.

  pdf147p vijensoo2711 11-07-2021 2 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Toán học "Tính ổn định của hệ động lực tuyến tính suy biến có trễ" trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu một số kiến thức cơ sở về bài toán ổn định, bài toán ổn định hóa cho hệ phương trình có trễ trong hai trường hợp hệ liên tục và rời rạc; Điều kiện cần và đủ đảm bảo hệ phương trình vi phân suy biến có trễ là hệ dương;...

  pdf92p vijensoo2711 11-07-2021 31 1   Download

 • Nội dung luận văn trình bày: Chương 1 - Kiến thức cơ sở Chương này trình bày một số khái niệm về DAE, DODE và các hệ điều khiển tuyến tính liên tục và rời rạc trong lý thuyết điều khiển. Chương 2 - Phương trình vi phân đại số có trễ trong lý thuyết điều khiển Nội dung chính của chương 2 trình bày một số quả nghiên cứu về phương trình vi phân đại số có trễ trong lý thuyết điều khiển mà hai tác giả L.F. Shampine. Mời các bạn tham khảo!

  pdf69p elephantcarrot 02-07-2021 11 1   Download

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 18 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về mô tả hệ thống rời rạc tuyến tính. Những nội dung chính trong bài giảng gồm có: Hệ thống điều khiển số, mô tả các hệ thống rời rạc, biến đổi Z, mô tả các hệ thống rời rạc tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf9p lovebychance05 16-06-2021 31 1   Download

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 20 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khảo sát hệ thống rời rạc tuyến tính. Những nội dung chính trong bài giảng gồm có: Khảo sát hệ thống điều khiển tự động, tính ổn định. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf9p lovebychance05 16-06-2021 20 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của Luận án nhằm đưa ra điều kiện cho sự tồn tại của điều khiển phản hồi tối ưu giải bài toán điều khiển đảm bảo giá trị tối ưu của lớp hệ 2-D phi tuyến ngẫu nhiên dựa trên các kết quả đạt được về Định lí kiểu LaSalle. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p thebadguys 08-06-2021 7 1   Download

 • Trong bài viết này, trước hết giới thiệu bài toán điều khiển được hệ phương trình tuyến tính rời rạc. Từ đó trình bày một số tiêu chuẩn về tính điều khiển được hệ phương trình tuyến tính rời rạc không có hạn chế trên điều khiển.

  pdf8p vijichoo2711 04-06-2021 13 0   Download

 • Trong nghiên cứu này, điều khiển không mô hình (MFAC) được thiết kế dựa trên những lý thuyết được trình bày trong [17, 18, 22] để điều khiển vị trí của CDPR. Bộ điều khiển đề xuất là dựa trên mô hình động lực học tuyến tính và đạo hàm riêng của hệ thống rời rạc phi tuyến nhiều tín hiệu vào nhiều tín hiệu ra (MIMO).

  pdf5p trinhthamhodang1219 06-05-2021 16 0   Download

 • Bài giảng hệ thống điều khiển tự động đề cập đến các vấn đề cơ bản nhất của lý thuyết hệ thống điều khiển tự động được ứng dụng trong kỹ thuật. Bài giảng tập trung xét các hệ thống tuyến tính liên tục và rời rạc. Các phương pháp được đề cập để phân tích và tổng hợp hệ thống là phương pháp kinh điển khảo sát theo hàm truyền đạt của hệ thống và phương pháp không gian trạng thái

  pdf255p mucnang222 24-04-2021 43 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ rời rạc tuyến tính
p_strCode=heroiractuyentinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2