intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống rời rạc tuyến tính

Xem 1-20 trên 97 kết quả Hệ thống rời rạc tuyến tính
 • Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tín hiệu và hệ thống, tín hiệu rời rạc, hệ thống tuyến tính bất biến, phương trình sai phân tuyến tính HSH, sơ đồ thực hiện hệ thống, tương quan các tín hiệu.

  pdf42p bautroibinhyen11 03-01-2017 94 2   Download

 • Nội dung chương 1 trình bày về: Khái niệm tín hiệu và hệ thống, tín hiệu rời rạc, hệ thống tuyến tính bất biến, phương trình sai phân tuyến tính HSH, sơ đồ thực hiện hệ thống, tương quan các tín hiệu.

  ppt42p filmfilm 05-09-2010 422 123   Download

 •  Bài giảng "Xử lý số tín hiệu - Chương 3: Các hệ thống thời gian rời rạc" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống rời rạc thời gian, quy tắc vào/ra, tính chất của hệ thống thời gian rời rạc, hệ thống tuyến tính và bất biến, đáp ứng xung, bộ lọc FIR và IIR. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p doinhugiobay_12 15-01-2016 115 14   Download

 • TÍN HIỆU & HỆ THỐNG RỜI RẠC Nội dung chính chương này là: Giới thiệu các tín hiệu rời rạc cơ bản Các phép toán trên tín hiệu rời rạc Phân loại tín hiệu rời rạc Biểu diễn hệ thống rời rạc Phân loại hệ thống rời rạc Hệ thống rời rạc tuyến tính bất biến Tổng chập rời rạc Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng Cấu trúc hệ rời rạc tuyến tính bất biến 2.1 TÍN HIỆU RỜI RẠC Như đã trình bày trong chương I, tín hiệu rời rạc x(n) có thể được tạo ra bằng cách...

  pdf29p muaythai2 21-08-2011 75 7   Download

 • Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 5: Biến đổi Z và áp dụng cho biểu diễn và phân tích hệ thống rời rạc" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến đổi Z của tín hiệu rời rạc, biến đổi Z nghịch, quan hệ với biến đổi Fourier,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf29p larachdumlanat129 20-01-2021 13 0   Download

 • 1.Biểu diễn biên độ-pha của biến đổi fourier 2.Biểu diễn biên độ-pha của đáp ứng tần số của hệ thống LTI 3.Tính chất miền thời gian của bộ lọc tần số lí tưởng 4.Đặc tính miền thời gian và miền tần số của các bộ lọc không lí tưởng 5.Hệ thống liên tục trong miền thời gian bậc 1 và bậc 2 6.Hệ thống rời rạc trong miền thời gian bậc 1 và bậc 2

  pdf30p vanmanh1008 19-05-2013 113 10   Download

 • Tập 1 Lọc số và xử lý tín hiệu đề cập những vấn đề khái niệm cơ bản của xử lý tín hiệu bao gồm biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền biến số n, trong miền z, trong miền tần số liên tục, trong miền tần số rời rạc, ngoài ra còn trình bày khá chi tiết về tổng hợp bộ lọc số FIR pha tuyến tính.

  pdf387p giangmk123 01-04-2010 1831 993   Download

 • Tập 1 đề cập những vấn đề khái niệm cơ bản của xử lý tín hiệu bao gồm biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền biến số n, trong miền z, trong miền tần số liên tục, trong miền tần số rời rạc, ngoài ra còn trình bày khá chi tiết về tổng hợp bộ lọc số FIR pha tuyến tính.

  pdf387p transang1 25-09-2012 374 136   Download

 • Tài liệu đề cập những vấn đề khái niệm cơ bản của xử lý tín hiệu bao gồm biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền biến số n, trong miền z, trong miền tần số liên tục w, trong miền tần số rời rạc, ngoài ra chương 5 sẽ trình bày khá chi tiết hệ tổng hợp bộ lọc FIR pha tuyến tính.

  pdf216p meodomayman 01-08-2012 288 121   Download

 • Tổng quát, quan hệ giữa tín hiệu vào, tín hiệu ra của một hệ thống liên tục tuyến tính bất biến SISO có thể mô tả bằng phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng:

  pdf50p vongthesam 02-01-2010 223 41   Download

 • BIẾN ĐỔI FOURIER 3.2 CÁC TÍNH CHẤT BIẾN ĐỔI FOURIER 3.3 QUAN HỆ GIỮA BIẾN ĐỔI Z & F 3.4 BIỂU DIỄN HỆ THỐNG TRONG MIỀN

  ppt34p vuilaai 26-01-2011 150 39   Download

 • SIGNAL AND SYSTEMS Lecturer: M.Eng. P.T.A. Quang .Chương 2: Hệ Thống Tuyến Tính và Bất Biến 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hệ thống LTI rời rạc: tổng chập Hệ thống LTI liên tục: tích chập Tính chất của hệ LTI Hệ LTI nhân quả được biểu diễn theo pt vi phân và pt sai phân Biểu diễn sơ đồ khối Một số hàm đặc trưng .Hệ thống LTI rời rạc: tổng chập  Tín hiệu rời rạc có thể biểu diễn theo tổng của các hàm xung đơn vị • Đáp ứng xung đơn vị và tổng chập Định nghĩa của đáp ứng xung x[n] h[n] y[n] t/c bất biến theo thời...

  pdf35p vanmanh1008 19-05-2013 656 32   Download

 • Lý thuyết định tính các hệ động lực là một trong những hướng nghiên cứu quan trọng trong lý thuyết phương trình vi phân và sai phân. Trong lý thuyết đó, tính ổn định là một trong những tính chất tiêu biểu, có nhiều ứng dụng trong thực tế, được quan tâm nghiên cứu trong những thập kỷ gần đây. Được bắt đầu nghiên cứu từ cuối thế kỷ XIX bởi nhà toán học V.Lyapunov và đến nay đã trở thành một hướng nghiên cứu không thể thiếu trong lý thuyết hệ thống và ứng dụng....

  pdf0p qsczaxewd 19-09-2012 86 11   Download

 • Chapter 13 Methodology of the State Approach Control Thiết kế các "lái tự động" của một quá trình đa biến, có thể là gần như tuyến tính, đại diện cho một điều tinh tế. Nếu các công cụ lý thuyết và thuật toán liên quan đến việc phân tích và kiểm soát các hệ thống đa biến tuyến tính có phần lớn tiến triển trong 40 năm qua, thiết kế một đạo luật kiểm soát để cho các chuyên gia. Các kỹ sư tốt nhất vẫn có những khó khăn trong việc áp dụng kiến thức của mình có liên quan để...

  pdf46p hoa_thuyvu 13-10-2011 47 6   Download

 • Chapter 3 Discrete-Time Systems Thông thường, một tín hiệu là một chức năng (hoặc phân phối) với sự hỗ trợ trong T không gian thời gian, và có giá trị trong không gian vector E, được định nghĩa trên R. Tùy thuộc vào việc chúng ta có một tín hiệu liên tục thời gian hoặc thời gian rời rạc tín hiệu, không gian thời gian có thể được xác định với tập hợp các số thực R hoặc với các thiết lập của các số nguyên của Z. Một hệ thống rời rạc là một hệ thống, mà biến đổi một tín...

  pdf28p hoa_thuyvu 13-10-2011 70 5   Download

 • Tín hiệu và hệ thống rời rạc trên miền thời gian là nội dung thuộc chương 5 của bộ bài giảng Xử lý tín hiệu số của Lã Thế Vinh. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt27p codon_04 03-12-2015 79 5   Download

 • Chương 3 - Hệ thống rời rạc thời gian. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Hệ thống rời rạc thời gian, quy tắc vào/ra, tính chất của hệ thống thời gian rời rạc, hệ thống tuyến tính và bất biến, đáp ứng xung, bộ lọc FIR và IIR. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p estupendo2 12-08-2016 52 4   Download

 • Cuốn sách này là về lý thuyết về nhà nước liên tục hệ thống tự động có đầu vào, đầu ra và các biến nội bộ (nhiệt độ, tốc độ, căng thẳng, vv) có thể khác nhau trong một liên tục cách. Điều này là trái với các hệ thống rời rạc nhà nước mà nội bộ biến thường là một sự kết hợp của kích thước nhị phân (mở / đóng cửa, hiện tại / vắng mặt, vv). Từ "tuyến tính" đòi hỏi một số lời giải thích. Điều khiển điện tự động hệ thống nhà nước liên tục thường xuyên xảy ra thông...

  pdf16p hoa_thuyvu 13-10-2011 53 2   Download

 • Chương 2: Tín hiệu và hệ thống rời rạc. Nội dung trình bày trong chương này: Tín hiệu rời rạc, phân loại tín hiệu rời rạc, biến đổi tín hiệu, tích chập và tương quan của tín hiệu, hệ thống rời rạc, phân loại hệ thống rời rạc, hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc.

  ppt28p estupendo2 12-08-2016 45 1   Download

 • Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức về các hệ thống thời gian rời rạc. Nội dung chính trong chương này gồm có: Hệ thống rời rạc thời gian, quy tắc vào/ra, tính chất của hệ thống thời gian rời rạc, hệ thống tuyến tính và bất biến, đáp ứng xung, bộ lọc FIR và IIR,... Mời tham khảo.

  ppt18p estupendo2 12-08-2016 46 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống rời rạc tuyến tính
p_strCode=hethongroiractuyentinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2