intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoàn trả tiền sử dụng đất

Xem 1-20 trên 52 kết quả Hoàn trả tiền sử dụng đất
 • Công văn 606/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp

  pdf1p lambinh 16-08-2009 62 5   Download

 • Công văn 3589/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền sử dụng đất

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 71 3   Download

 • Công văn 5094/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền sử dụng đất cho gia đình bà Trần Thị Ngọc Huệ

  pdf1p quangdnt 13-08-2009 44 1   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm khái quát, hệ thống hoá một số vấn đề lý luận pháp luật về quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam; đánh giá thực trạng pháp luật về quyền sử dụng đất nông nghiệp; thực tiễn thực hiện pháp luật về quyền sử dụng đất nông nghiệp tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, tìm ra những bất cập và nguyên nhân từ pháp luật cũng như trong quá trình áp dụng pháp luật để qua đó xây dựng giải pháp pháp hoàn thiện pháp luật về quyền sử dụng đất nông nghiệp và giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về quyền sử dụng đất ở địa phương.

  pdf26p cotithanh321 06-08-2019 73 1   Download

 • Thu tiền sử dụng đất là một công tác không thể thiếu trong quản lý tài chính về đất đai của nhà nước để đảm bảo việc công bằng trong sử dụng đất. Căn cứ tính thu tiền sử dụng đất là diện tích đất, giá đất và thời hạn sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, công tác tính và thu tiền sử dụng đất thực hiện trong những năm vừa qua hoàn toàn theo phương pháp truyền thống, việc tính toán, tra cứu khi tính tiền sử dụng đất cho...

  pdf6p banhbeovodung 26-06-2013 72 10   Download

 • Quyền được sử dụng đất trong thời hạn bảo lãnh. Quyền được nhận tiền vay do bảo lãnh quyền sử dụng đất theo hợp đồng này. Quyền được xoá bảo lãnh sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đã thoả thuận trong hợp đồng. Nghĩa vụ làm thủ tục đăng ký và xoá thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền.

  doc0p badkid 10-03-2009 417 88   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai – Tổng cục Quản lý đất đai trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, thực trạng quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai, giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai.

  pdf73p minhxaminhyeu1 06-05-2019 51 8   Download

 • Công văn 136-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp vào ngân sách Nhà nước của các tổ chức tín dụng khi chuyển sang thuê đất

  doc1p chanhson 19-08-2009 75 2   Download

 • Nhà cung cấp sẽ dành cho công ty của bạn một thời gian sử dụng phần mềm thử nghiệm và công ty có quyền yêu cầu hoàn trả toàn bộ kinh phí khi không hệ thống ERP vận hành không đạt được hiệu quả như đã giới thiệu và cam kết? Điều đầu tiên bạn cần nhận thức khi tiến hành mua một hệ thống ERP chính là: nhân vật ở phía bên kia của bàn học đang vô cùng nỗ lực BÁN cho bạn hệ thống ERP. Người bán một hệ thống ERP cơ bản có thể nằm trong...

  pdf2p bibocumi14 11-11-2012 61 2   Download

 • Công văn 2123/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách hoàn trả tiền sử dụng đất đã thu nộp ngân sách Nhà nước

  pdf1p dembuonngu 16-08-2009 38 1   Download

 • Hệ thống hồ sơ địa chính là một công cụ quan trọng, trợ giúp quản lý Nhà nước về đất đai và các ngành có liên quan tới đất đai. Xây dựng được cơ sở dữ liệu địa chính số cho xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai là cơ sở pháp lý cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê kiểm kê đất đai, làm cơ sở thanh tra tình hình sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cơ sở dữ liệu địa chính số là một hệ thống thông tin đất đai hoàn chỉnh nó vừa mang tính cập nhật cao, vừa mang tính sử dụng phổ cập.

  pdf6p vision1234 21-06-2018 105 23   Download

 • Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần xã hội . Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và là yếu tố quyết định nhất. Chi phí về lao động là một trong các yếu tố chi phí cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Sử dụng hợp lý lao động...

  pdf71p longstu 01-06-2012 136 39   Download

 • Kinh doanh là phương thức hoạt động kinh tế trong điều kiện tồn tại nền kinh tế hàng hoá, gồm tổng thể những phương pháp, hình thức và phương tiện mà chủ thể kinh tế sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh tế của mình (bao gồm quá trình đầu tư, sản xuất, vận tải, thương mại, dịch vụ...) trên cơ sở vận dụng quy luật giá trị cùng với các quy luật khác, nhằm đạt mục tiêu vốn sinh lời cao nhất....

  pdf49p kimku10 09-09-2011 61 17   Download

 • Việc thâm canh 3 vụ lúa trong năm mà không chú ý hoàn trả và bổ sung kali (K) cho đất có thể dẫn đến sự thiếu hụt kali cho cây lúa. Đề tài được thực hiện nhằm khảo sát khả năng đệm kali trên những vùng có nguy cơ thiếu kali trên 5 mẫu đất ở Cai Lậy-Tiền Giang và 5 mẫu đất ở Cao Lãnh-Đồng Tháp bằng cách thêm kali với 5 liều lượng: 0, 1,5, 3, 7,5, 15 mgK.100g-1 đất. Khả năng đệm kali được xác định là hệ số góc của phương trình Freudlich ở dạng tuyến tính (hằng số mũ...

  pdf10p sunshine_7 19-07-2013 51 5   Download

 • Nghiên cứu này nghiên cứu thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long bằng các phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh… Nghiên cứu đã đưa ra các nhận định về những mặt đạt được, những mặt hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long: Thực hiện quy trình tín dụng chặt chẽ và khoa học; kiểm tra chặt chẽ quy trình phát tiền vay, sử dụng vốn vay; phát hiện, xử lí các khoản nợ xấu, nợ quá hạn.

  pdf7p advanger1 06-05-2018 52 5   Download

 • Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân. Chương 2: Quy định hiện hành của pháp luật việt nam về thẩm quyền của cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân và thực tiễn áp dụng. Chương 3: Hoàn thiện các quy định pháp luật và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện thẩm quyền của cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân trong công cuộc đổi mới đất nước và cải cách tư pháp.

  pdf14p truongtien_07 03-04-2018 30 4   Download

 • Bài viết Kết quả thực hiện dồn điền đổi thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định trình bày kết quả điều tra cho thấy sau dồn điền đổi thửa, số thửa/hộ giảm nhiều (số thửa bình quân trên toàn tỉnh là 2) và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sử dụng đất. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế là diện tích sản xuất nông nghiệp của hộ giảm; chậm tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chậm hoàn thiện hệ thống giao thông và thủy lợi nội đồng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p lehasiphuong 20-05-2018 38 4   Download

 • Bài viết 6 bước đạt được mục tiêu sự nghiệp của bạn - Cẩm Nang Nghề Nghiệp trình bày: Bạn cần phải có một niềm đam mê sâu sắc cho những mục tiêu và sự quyết tâm mãnh liệt; Hình dung ra sự đạt được mục tiêu; Lập kế hoạch cho con đường mà bạn cần đi đến để hoàn thành mục tiêu; Viết ra những mục tiêu; Thiết lập thời gian để kiểm tra tiến trình của bạn trong hệ thống lịch trình của bạn; Xem lại toàn bộ tiến trình một cách đều đặn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p ninangoo 19-04-2018 22 2   Download

 • Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài Ươi (Scaphium macropodum (Miq.) Beumée ex KHeyne) tại khu vực phía Nam Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên. Mục đích của nghiên cứu này là xác định một số đặc điểm về hoàn cảnh rừng, phân bố, sinh thái và tái sinh loài ươi nơi đây. Các phương pháp điều tra lâm học truyền thống đã được sử dụng để thu thập số liệu gồm: Điều tra theo tuyến, OTC, ô 6 cây...

  pdf0p hanh_tv12 21-01-2019 24 0   Download

 • TiÕt 39 - Văn bản:.. THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000.1. Mục tiêu:. a. Kiến thức: Giúp h/s:. - Thấy được tác hại, mặt trái của việc sử dụng bao bì ni lông, tự mình hạn.chế sử dụng bao bì ni lông và vận động mọi người cùng thực hiện khi có điều.kiện.. - Thấy được tính thuyết phục trong cách thuyết minh về tác hại của việc sử.dụng bao bì ni lông cũng như tính hợp lí của những kiến nghị mà văn bản đề.xuất.. b. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng đọc, tìm hiểu và phân tích một văn bản nhật dụng.. - Rèn kĩ năng tự nhận thức, KN xác định giá trị.. c.

  doc9p tuyetha_12 06-08-2014 963 53   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hoàn trả tiền sử dụng đất
p_strCode=hoantratiensudungdat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2