intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm soát marketing

Xem 1-20 trên 208 kết quả Kiểm soát marketing
 • Trong chương 10 Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing của quản trị marketing nhằm trình bày quy trình mariketing, lập kế hoạch marketing, tổ chức marketing, thực hiện kế hoạch marketing.

  pdf17p top_12 19-04-2014 161 35   Download

 • ª Nguyên tắc tổ chức hoạt động Marketing Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của phòng M trong DN và Phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa phòng M và các phòng khác trong DN. Phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa các bộ phận trong phòng M. Mỗi thành viên trong tổ chức phải biết rõ nhiệm vụ của mình và phải báo cáo công việc cho ai. Mỗi thành viên lãnh đạo phải được giao quyền hạn tương xứng với nhiệm vụ phải hoàn thành. Đảm bảo khả năng kiểm soát đánh giá công việc của lãnh đạo...

  ppt17p home_12 12-08-2013 314 15   Download

 • Bài giảng Marketing trong xây dựng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về marketing trong xây dựng, thị trường và thị trường xây dựng, chiến lược marketing trong xây dựng, các chính sách marketing của doanh nghiệp, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát marketing.

  pdf159p thangnamvoiva25 20-10-2016 286 60   Download

 • Nội dung chương 10: Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát Marketing thuộc bài giảng Marketing căn bản trình bày nội dung về quy trình quản trị Marketing, lập kế hoạch Marketing, tổ chức Marketing, thực hiện kế hoạch Marketing, kiểm soát Marketing. Hãy tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

  ppt17p lamtran89 12-07-2014 147 23   Download

 • Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 10: Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình quản trị Marketing, lập kế hoạch Marketing, thực hiện kế hoạch Marketing, kiểm soát Marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p tieu_vu11 17-06-2018 51 9   Download

 • Chương 10: Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Quy trình quản trị marketing, lập kế hoạch marketing, tổ chức marketing, thực hiện kế hoạch marketing, kiểm soát marketing.

  ppt17p estupendo2 06-08-2016 60 5   Download

 • Chương 8 - Thực thi và kiểm soát marketing của ngân hàng thương mại. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thực thi marketing của ngân hàng thương mại, kiểm soát hoạt động marketing của ngân hàng thương mại.

  pdf13p tieu_vu02 02-06-2018 44 2   Download

 • Bài giảng "Marketing căn bản - Thực hiện, kiểm soát hoạt động marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Sứ mạng, phân tích môi trường marketing, phân tích SWOT, mục tiêu marketing, chiến lược marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf22p bautroibinhyen27 09-05-2017 44 7   Download

 • Chương 11 - Kế hoạch hóa, tổ chức và kiểm tra marketing của công ty thương mại. Trong chương này người học tìm hiểu các nội dung cơ bản như: Kế hoạch hóa marketing của công ty thương mại, tổ chức marketing và lực lượng bán của công ty thương mại, kiểm soát marketing của công ty thương mại.

  pdf30p tieu_vu02 02-06-2018 22 2   Download

 • Quản lý marketing là một nghệ thuật và khoa học về việc lựQuản lý marketing là một nghệ thuật và khoa học về việc lựa chọn thị trường mục tiêu và xây dựng mối quan hệ có lợi nhuận với chúng.

  ppt46p mrtrunglhu 24-04-2011 782 163   Download

 • nội dung bài viết những ứng dụng giúp bạn làm marketing trên fac sẽ giới thiệu đến các bạn một số công cụ giúp bạn tăng cường khả năng kiểm soát các fanpage trên fac và cải thiện kinh nghiệm sử dụng mạng xã hội lớn nhất hành tinh này vào việc xây dựng thương hiệu hay các chiến dịch quảng cáo.

  pdf4p beach123123 16-06-2013 261 92   Download

 • Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2 - NXB Kinh tế cung cấp cho người học các kiến thức: Quyết định về giá, các quyết định về phân phối, các quyết định về truyền thông marketing tích hợp, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf242p kieuvinha000 04-06-2019 159 61   Download

 • CHƯƠNG 8: THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC & HỆ THỐNG KIỂM SOÁT − VAI TRÒ CỦA CẤU TRÚC TỔ CHỨC − PHÂN CÔNG THEO CHIỀU DỌC − PHÂN CÔNG THEO CHIỀU NGANG − KẾT HỢP VÀ CƠ CHẾ KẾT HỢP − KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC LÀ GÌ? − CÁC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC − VĂN HOÁ TỔ CHỨC − CÁC HỆ THỐNG THÙ LAO KHEN THƯỞNG CHIẾN LƯỢC TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ CÂU HỎI THẢO LUẬN Thực thi chiến lược là cách thức mà một công ty tạo ra các sắp đặt có tính tổ chức cho phép họ...

  pdf54p muaythai1 23-08-2011 200 47   Download

 • Làm sao để kiểm soát giá cả thời lạm phát? Trong thời kỳ lạm phát như hiện nay, điều mà người tiêu dùng quan tâm nhất chính là giá cả thị trường. Nhưng liệu họ có thể kiểm soát được lạm phát giá cả hay không? Tư vấn của GS. John Quelch trong trường hợp này. Giá xăng tăng cao khiến tình trạng lạm phát giá cả cũng tăng theo. Khi lái xe trong những ngày này, bạn có nhìn thấy bảng giá mỗi khi bạn đi qua trạm xăng không? Bạn có nhận thấy bạn đã chú ý nhiều hơn tới giá của...

  pdf8p robben1357 04-03-2011 100 22   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: việt nam cần thay đổi tư duy về kinh tế mở theo con đường tư bản nhưng có sự kiểm sóat', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf93p muaythai4 31-08-2011 90 20   Download

 • Mục đích của nghiên cứu marketing là gì? Kết nối người tiêu dùng với người làm marketing thông qua việc cung cấp thông tin có thể sử dụng được để ra các quyết định marketing.Nghiên cứu marketing được sử dụng như thế nào? Nhận diên cơ hội và vấn đề marketing Tạo ra, điều chỉnh, và đánh giá các quyết định marketing Kiểm soát kết quả marketing Cải tiến qui trình marketing

  pdf18p okurao 06-03-2013 529 20   Download

 • Dự án kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao (NVNWCP) nhằm mục đích nâng cao đời sống cư dân trên cù lao Bắc Vàm Nao qua đầu tư xây dựng hạ tầng để kiểm soát lũ và thiết kế quản lý nuớc một cách bền vững. Lợi ích kinh tế của dự án bao gồm tăng vụ sản xuất lúa, mở rộng sản xuất cây trồng cạn giá trị cao, phát triển nuôi trồng thuỷ sản, và đưa chăn nuôi vào hệ thống canh tác. Lợi ích quan trọng khác của dự án là cung cấp nuớc sạch giảm chi phí...

  pdf16p tuoanh04 19-07-2011 109 13   Download

 • Nhiệm vụ của doanh nghiệp. Hoạt động marketing của doanh nghiệp có định hướng theo thị trường hay không, và mức độ khả thi của nhiệm vụ đó. Mục tiêu marketing và các chỉ tiêu. Những mục tiêu và chỉ tiêu marketing làm cơ sở cho việc hoạch định kế hoạch marketing và đo lường kết quả. Mức độ phù hợp của các mục tiêu marketing với vị trí cạnh tranh, nguồn lực và cơ hội của doanh nghiệp...

  pdf27p muaxuan_102 27-01-2013 92 13   Download

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 6 "Tổ chức thực hiện và kiểm soát hoạt động marketing" trình bày các nội dung sau: Kế hoạch ngân sách marketing, tổ chức bộ máy marketing, kiểm soát hoạt động marketing. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

  pdf5p thuyanlac321 22-06-2018 45 6   Download

 • Bài giảng Marketing ngân hàng gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị trên thị trường mục tiêu của ngân hàng thương mại, các quyết định về sản phẩm của ngân hàng thương mại, các quyết định về XTTM của ngân hàng thương mại, các quyết định về định giá của ngân hàng thương mại, các quyết định về phân phối của ngân hàng thương mại,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 83 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kiểm soát marketing
p_strCode=kiemsoatmarketing

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2