Lệ phí hàng hải

Xem 1-20 trên 129 kết quả Lệ phí hàng hải
 • Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính ban hành

  pdf21p lawttnh16 13-11-2009 180 25   Download

 • Quyết định 98/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

  doc20p nguyenchien 08-08-2009 336 42   Download

 • Quyết định 48/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải

  doc17p tuuyen 17-08-2009 140 21   Download

 • Quyết định 89/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí bảo đảm hàng hải qui định tại Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải

  doc2p minetuyen 15-08-2009 63 4   Download

 • Quyết định 21/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 100/2004/QĐ-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí

  doc1p thachthao 14-08-2009 76 2   Download

 • Thông tư số: 01/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải; căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;...

  pdf26p codon_09 29-03-2016 36 0   Download

 • Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải. Được căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;...

  pdf4p thongtucp 03-11-2017 11 0   Download

 • Thông tư số 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

  pdf18p daoducmanh0410 31-12-2017 5 0   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn Ebook Văn bản pháp luật về quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa & quy định thực hiện xuất nhập khẩu sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn những văn bản luật về các thủ tục hải quan, quy định mức thu lệ phí đối với từng mặt hàng, quy định phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, quy định về biện pháp tự về trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam,...

  pdf194p thuytrang_3 28-01-2015 85 20   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ HÀNG HẢI ĐỐI VỚI TÀU THỦY CÓ TRỌNG TẢI LỚN CẬP CẢNG CÁI MÉP - THỊ VẢI Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002...

  pdf4p vienthieu 31-12-2010 49 5   Download

 • Ebook Tìm hiểu pháp luật về phí và lệ phí (Tập 4) trình bày pháp luật về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách qua phần 1 sau đây.

  pdf117p lalala7 07-12-2015 31 1   Download

 • Công ty hoa tiêu sử dụng biên lai thu phí, lệ phí hàng hải thống nhất theo quy định và không phải nộp thuế GTGT khi thu phí hoa tiêu. Đó là quy định trong Thông tư 198/2011/TT-BTC ban hành ngày 30/12/2011 về thu, quản lý, sử dụng, nộp NSNN về hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải. Theo đó, chi phí cho việc tổ chức thu phí hoa tiêu được tính trong đơn giá đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu. Nguồn phí hoa tiêu thu được trong...

  pdf2p nkt_bibo50 26-02-2012 101 12   Download

 • Công văn 3183/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế và lệ phí hải quan cho các vật phẩm hàng không

  pdf1p crispy 07-08-2009 49 3   Download

 • Bài giảng Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XK, NK theo hợp đồng mua bán giới thiệu tới các bạn những nội dung về khai hải quan điện tử; nộp, xuất trình hồ sơ, chứng từ; kiểm tra thực tế hàng hóa; nộp thuế, lệ phí; một số nội dung cần chú ý đối với thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

  ppt64p cocacola_06 05-11-2015 126 37   Download

 • Sự dũng cảm của Colômbô là ở chỗ ông chọn con đường thẳng trên biển để đến những miền đất "đã biết" theo một hướng đã biết... Ngược lại, những chuyến hành trình của người Bồ Đào Nha quanh châu Phi và tới Ấn Độ đều dựa trên những khái niệm phỏng đoán, những tin đồn và những gợi ý đầy rủi ro.

  pdf16p hoacuc1209 18-01-2011 81 12   Download

 • Quyết định số 61/2003/QĐ-BTC về việc ban hành biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và giá dịch vụ cảng biển do Bộ Tài chính ban hành

  pdf28p lawxnk4 10-11-2009 71 9   Download

 • Công văn 2671/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc tái xuất hàng nhập khẩu và hoàn thuế nhập khẩu

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 56 7   Download

 • Quyết định 61/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và giá dịch vụ cảng biển

  doc23p thuylam 16-08-2009 92 7   Download

 • Quyết định số 61/2003/QĐ-BTC về việc ban hành biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và giá dịch vụ cảng biển do Bộ Tài chính ban hành

  pdf26p lawttyt7 30-11-2009 69 5   Download

 • Quyết định 88/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải

  doc21p trucmoc 16-08-2009 62 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Lệ phí hàng hải
p_strCode=lephihanghai

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản