intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị quyết 18

Xem 1-20 trên 536 kết quả Nghị quyết 18
 • Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

  pdf11p tramvo 19-08-2009 359 56   Download

 • Nghị quyết 18/2006/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2007

  pdf3p dongson 19-08-2009 85 15   Download

 • Nghị quyết 18/2008/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Bắc Ninh

  doc8p tramvo 19-08-2009 84 9   Download

 • Nghị quyết 18/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Cao Bằng

  doc8p dongson 19-08-2009 86 5   Download

 • Nghị quyết 18/2006/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) Tỉnh Quảng Ninh

  doc8p dongson 19-08-2009 57 2   Download

 • Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ cho Ban Lâm nghiệp xã, thị trấn; Phó Ban lâm nghiệp xã, thị trấn và Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng thôn, bản tỉnh Thái Nguyên .

  pdf2p nanghonghoang 28-03-2014 40 1   Download

 • Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 26/2011/NQ-HĐND về phê duyệt Đề án Chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2009 - 2015.

  pdf3p minhquanmq 28-03-2014 40 1   Download

 • Nghị quyết 18/2019/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc1p kieuvinha000 07-10-2019 8 0   Download

 • Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND quy định chính sách ưu tiên, ưu đãi cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường trung học phổ thông chuyên và học sinh đạt giải, giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh đạt giải tại trường phổ thông tỉnh Đắk Nông.

  pdf4p minhquanmq 27-03-2014 41 0   Download

 • Qua học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII, bản thân đã nhận thức sâu sắc những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết như sau: Nhận thức sâu sắc nhất của cá nhân đối với các Nghị quyết của Trung ương, quan điểm và trách nhiệm cá nhân đối với các dự thảo, đề xuất,...

  doc6p bachma45 21-12-2017 2102 199   Download

 • Nghị quyết số 18/2020/NQ-HDND bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2020 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p soninhduc888 29-05-2020 3 0   Download

 • Nghị quyết số 18/2020/NQ-­CP Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục Đề án nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW kèm theo Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước...

  doc3p soninhduc888 29-05-2020 10 0   Download

 • Nghị quyết số 18/2019/NQ-­CP về việc thông qua đề nghị xây dựng nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc1p cuahoangde999 03-06-2020 1 0   Download

 • Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2016;

  doc3p tommuni999 10-06-2020 2 0   Download

 • Nghị định 18/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

  pdf22p sundaisy 08-08-2009 527 51   Download

 • Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng ta diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18 đến 25 tháng 4 năm 2006 thành công tốt đẹp. Trong Nghị quyết, Đại hội đã kêu gọi: “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy truyền thống vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân tộc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, năng động và sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội...

  doc308p policewip 04-04-2013 161 24   Download

 • Nghị quyết số 18/2008/QH12 về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân do Quốc hội ban hành

  pdf3p lawvhxh3 16-11-2009 213 16   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI VÀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 92/2007/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18

  pdf5p daumeoduoicop 31-03-2010 153 9   Download

 • Nghị quyết 09/2003/NQ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

  doc2p thanhuyen 19-08-2009 72 8   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ, XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH CỦA TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2010 VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 77/2006/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18

  pdf11p inoneyear 07-04-2010 152 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
801 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nghị quyết 18
p_strCode=nghiquyet18

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2