intTypePromotion=1
ANTS

Nguyên tắc lựa chọn tiền tệ

Xem 1-20 trên 42 kết quả Nguyên tắc lựa chọn tiền tệ
 • .I. Khái niệm thanh toán quốc tế. Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả và quyền hưởng lợi về tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nước này với tổ chức, cá nhân nước khác, hay giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ giữa các ngân hàng của các nước liên quan.

  pdf52p le3kut3_tn 19-11-2012 235 43   Download

 • (1) Điệu kiện địa chất Đây thường là nhân tố phải xem xét đầu tiên, cũng là vấn đề tương đối phức tạp. Nguyên tắc chung có 2 điều: Thứ nhất: Loại cọc được lựa chọn phải kinh tế, hữu hiệu nhất trong điều kiện địa chất cụ thể, phù hợp với yêu cầu của kết cấu bên trên (chịu lực và lún), tức là tính tiên tiến

  pdf5p sunshine_10 28-07-2013 49 3   Download

 • Nguyên tắc giao tiếp là hệ thống những quan điểm chỉ đạo, định hướng thái độ hành vi ứng xử, đồng thời chỉ đạo việc lựa chọn các phương pháp, phương tiện giao tiếp của cá nhân. Nguyên tắc giao tiếp mang tính bền vững và tương đối ổn định. Nguyên tắc giao tiếp được hình thành từ thói quen và từ vốn sống kinh nghiệm cá nhân và được rèn luyện trong thực tế.

  ppt19p nguyenduchung251189 04-12-2010 1688 316   Download

 • Nguyên tắc biểu quyết theo đa số tuyệt đối yêu cầu: một vấn đề chỉ được thông qua khi và chỉ khi được sự nhất trí của nhiều hơn mức đa số tương đối, chẳng hạn phải đạt được hai phần ba số phiếu thuận.

  ppt108p page_12 15-08-2013 75 11   Download

 • Luận giải làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn nội hàm quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài. Căn cứ pháp lý của việc giới hạn quyền lựa chọn pháp luật của chủ thể kinh doanh, thương mại nhằm tăng cường quyền tự định đoạt của các chủ thể và bảo đảm pháp luật được các chủ thể lựa chọn có phạm vi áp dụng rộng nhất, nhưng không phương hại đến các giá trị nền tảng của hệ thống pháp luật Việt Nam.

  pdf166p sohucninh321 09-07-2019 8 3   Download

 • Đặc điểm của môn giáo dục công dân ở trung học phổ thông là sự tích hợp nhiều nội dung giáo dục xã hội cần thiết cho công dân. Bài viết trình bày việc nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức kinh doanh cho học sinh ở trung học phổ thông, một số nguyên tắc đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu bài học, lựa chọn nội dung giáo dục đạo đức kinh doanh phải gắn lí luận với thực tiễn, đảm bảo tính vừa sức, phát huy tính tích cực, chủ động và vốn kinh nghiệm thực tế của học sinh.

  pdf4p vimessi2711 02-04-2019 25 0   Download

 • Giáo trình Kinh tế vi mô của tác giả Phí Mạnh Hồng là giáo trình nghiên cứu vi mô cơ sở được dành cho những sinh viên lần đầu tiên được nghiên cứu Kinh tế học. Nội dung giáo trình gồm 10 chương trình bày những nguyên lý cơ bản của kinh tế vi mô. Chương 1 giới thiệu chung về kinh tế học như một môn khoa hội đặc thù. Chương 2 tập trung trình bày mô hình cung cầu. Chương 3 đề cập đến mô hình về sự lựa chọn của người tiêu dùng. Chương 4 trình bày những nguyên tắc chung trước khi áp dụng trong cấu trúc thị trường cụ thể. Mời bạn đọc tham khảo.

  doc382p hui_vn 13-06-2011 1759 1203   Download

 • Giáo trình Kinh tế vi mô của tác giả Phí Mạnh Hồng là giáo trình nghiên cứu vi mô cơ sở được dành cho những sinh viên lần đầu tiên được nghiên cứu Kinh tế học. Nội dung giáo trình gồm 10 chương trình bày những nguyên lý cơ bản của kinh tế vi mô. Chương 1 giới thiệu chung về kinh tế học như một môn khoa hội đặc thù. Chương 2 tập trung trình bày mô hình cung cầu. Chương 3 đề cập đến mô hình về sự lựa chọn của người tiêu dùng. Chương 4 trình bày những nguyên tắc chung trước khi áp dụng trong cấu trúc thị trường cụ thể. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf379p ihateme 22-11-2011 258 122   Download

 • Hãy sử dụng tất cả các phương tiện quảng cáo có sẵn! Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngay cả khi có trong tay một ngân sách tương đối thoải mái, làm thế nào để có thể tạo ra những quảng cáo ấn tượng và đáng nhớ vẫn là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp. Vì thế, hãy chọn một trong số các phương tiện tại một thời điểm nhất định. Đôi khi, một phương tiện quảng cáo tỏ ra rất hiệu quả đối với sản phẩm hay dịch vụ này nhưng kết quả lại không hoàn toàn...

  pdf7p butanyc 20-08-2010 124 26   Download

 • Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường xã hội được nhấn mạnh bằng hai nguyên tắc hỗ trợ - tương hợp. Nguyên tắc hỗ trợ xác định chức năng của Chính phủ phải duy trì cạnh tranh hiệu quả, đảm bảo quyền tự do hoạt động kinh tế của các cá nhân, doanh nghiệp tư nhân; ổn định hệ thống tài chính - tiền tệ;

  ppt39p trada85 20-01-2013 72 9   Download

 • Dù nền kinh tế hiện tại không mấy khả quan nhưng mục tiêu thăng tiến trong năm nay của bạn vẫn có thể đạt được nếu bạn nghe theo những lời khuyên sau. Tạo mối quan hệ cần thiết Hãy nhìn vào vị trí mà bạn mong muốn đạt được trong năm tới và tìm hiểu xem ai sẽ là người được lựa chọn ứng viên cho vị trí này? Người này sẽ làm việc cùng ai để đưa ra quyết định cuối cùng? Quan trọng hơn cả là trong số đó ai là người có quyền cao nhất? Sau khi...

  pdf3p tkhoahuongduong 08-09-2010 70 7   Download

 • Thông tin bất cân xứng là tình trạng khi một bên có được ít thông tin hơn bên kia, không hiểu đầy đủ về đối tác, do đó đưa ra quyết định không chính xác trong giao dịch.Các nhà khoa học nghiên cứu: - Geogre Akerlof - Michael Spence - Joseph Stiglitz nhận giải nobel kinh tế, Khái niệm:Lựa chọn đối nghịch là vấn đề do thông tin bất cân xứng tạo ra trước khi tiến hành giao dịch, xảy ra khi trong một giao dịch, bên bán hoặc bên mua biết rõ hơn một hay vài tính chất của...

  pdf36p pnq9292 08-07-2012 235 83   Download

 • Tiểu luận: Chính sách kinh tế mới của Malaysia (1971 – 1990) trình bày về các nhân tố tác động đến việc lựa chọn con đường phát triển kinh tế - xã hội của Malaysia, nguyên nhân ra đời của chính sách kinh tế mới của Malaysia, nội dung chính của chính sách kinh tế mới, kết quả đạt được, những thành tựu và hạn chế, ý nghĩa thực tiễn của chính sách kinh tế mới với sự phát kinh tế của Malaysia, liên hệ với thực tiễn Việt Nam.

  doc17p thienan93 22-06-2014 229 34   Download

 • Trong phần I, chúng tôi đã chứng minh cách thức con người đóng vai trò trung tâm trong duy trì hoạt động quốc tế. Khi nhiệm vụ quốc tế là một phương tiện quan trọng đối với nhân sự, điều quan trọng là họ được quản lý hiệu quả, và những người nước ngoài được hỗ trợ để thực hiện các kết quả đạt được. Trọng tâm của chương này, sau đó, là về tuyển dụng và lựa chọn các hoạt động trong một bối cảnh quốc tế. Chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề sau:...

  ppt30p noodn01 18-05-2011 94 26   Download

 • Sự khô hạn là nguyên nhân chính giới hạn sản lượng lúa gạo trong điều kiện canh tác nhờ nước trời. Với mục đích lựa chọn một số giống lúa thích hợp cho việc canh tác nhờ nước trời, các thí nghiệm đánh giá một số đặc điểm liên quan đến khả năng chịu hạn và năng suất của 19 mẫu giống lúa nương thu thập tại Tây Bắc và giống đối chứng CH5 được tiến hành tại Trường Đại học Tây Bắc. Khả năng chịu hạn của các giống lúa được đánh giá ở giai đoạn nảy mầm...

  pdf8p banhukute 18-06-2013 92 7   Download

 • họ cho thế hệ doanh thu gia tăng. Như năng lực kinh doanh không cốt lõi của gia công phần mềm đã trở thành phổ biến hơn, có hai điều đã xảy rahiệu quả quản lý thay đổi bằng cách lựa chọn các một vài nguyên tắc tổng quát hiệu quả.

  pdf25p taoxanh10 03-11-2011 51 6   Download

 • bất động sản thương mại, công nghiệp dầu mỏ, tài khoản khách hàng được lựa chọn chính, các nước hoặc khu vực nhất định, và các cửa sổ khác vào nguy cơ. Hãy ghi nhớ những nguyên tắc này: • • • Tất cả các thỏa thuận và mọi công ty đều phải được đánh giá rủi ro.

  pdf33p kennguyen4 03-11-2011 31 2   Download

 • Một trong những quyết định mấu chốt mà ban quản lý đưa ra trong kinh doanh quốc tế chính là sự lựa chọn phương thức thâm nhập vào thị trường nước ngoài và sự chuẩn bị kĩ càng về các nguyên tắc định chế được dùng để tiến vào các thị trường đó. Khi tiến hành mở rộng kinh doanh, công ty mẹ phải xem xét một số vấn đề sau:

  pdf17p doremon_12 19-12-2013 49 2   Download

 • Chương 5 trình bày về "Học thuyết ngang giá lãi suất". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tiêu chí lựa chọn đồng tiền đầu tư và đi vay, quy luật ngang giá lãi suất có bảo hiểm (CIP - Covered Interest Rate Parity), quy luật ngang giá lãi suất không có bảo hiểm (UIP – Uncovered Interest Rate Parity), hiệu ứng Fisher Quốc tế, nhân tố tác động tới tỷ giá.

  pdf21p dongdong321 07-06-2018 26 4   Download

 • Khẳng định của một số nhà phân phối về các khoản thu nhập mà tác giả dẫn ra trong cuốn sách này là hoàn toàn phù hợp với thực tế. Nhưng cả các nhà phân phối cũng như tác giả đều không khẳng định rằng các khoảng thu nhập này dể dàng đạt được đối với các đại diện của công ty họ. Ngược lại tác giả đã tiến hành một sụ lựa chọn đặc biệt từ các cuộc phỏng vấn khác nhau để giới thiệu ở đây những thành tựu đặc biệt và hiếm có....

  doc180p nguyet_123t 21-12-2010 209 130   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Nguyên tắc lựa chọn tiền tệ
p_strCode=nguyentacluachontiente

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản