Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu hóa chất

Xem 1-20 trên 25 kết quả Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu hóa chất
 • Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu hoá chất năm 1998 theo Quyết định số 11/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ

  doc7p thachsanh 18-08-2009 65 8   Download

 • Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu hóa chất theo Quyết định 28/TTg ngày 13/1/97 của Thủ tướng Chính phủ

  doc4p thachsanh 18-08-2009 101 3   Download

 • Thông tư 01/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất độc và sản phẩm có hóa chất độc hại, tiền chất ma túy, hóa chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc dạng quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp

  doc9p nhatson 18-08-2009 116 9   Download

 • Thông tư số 13/2001/TT-BYT về việc hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thời kỳ 2001-2005 do Bộ Y tế ban hành

  pdf4p manhquynh 10-10-2009 73 6   Download

 • Thông tư số 01/2006/TT-BCN về việc hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf8p truongbachi 23-10-2009 90 6   Download

 • Thông tư 13/2001/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thời kỳ 2001 - 2005

  doc4p thachsanh 18-08-2009 98 3   Download

 • Thông tư 01/2000/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn nhập khẩu hoá chất năm 2000 theo Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg, ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000

  doc24p thachsanh 18-08-2009 58 3   Download

 • Thông tư số 01/2001/TT-BCN về việc hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất thời kỳ 2001-2005 do Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf13p lawtm8 29-10-2009 55 2   Download

 • Thông tư số 01/2001/TT-BCN về việc hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất thời kỳ 2001-2005 do Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf12p lawttyt9 30-11-2009 59 2   Download

 • Thông tư 01/2001/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất thời kỳ 2001-2005

  doc13p thachsanh 18-08-2009 83 1   Download

 • Thông tư số 09/2006/TT-BYT về việc nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Mục IV và Phụ lục 9 của Thông tư số 08/2006/TT-BYT ngày 13/6/2006 của Bộ trưởng bộ Y tế hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang...

  pdf2p lawttyt4 30-11-2009 161 11   Download

 • Thông tư 08/2006/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế

  doc22p nhatson 18-08-2009 197 32   Download

 • Thông tư 17/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  pdf16p ngoctrang 17-08-2009 152 14   Download

 • Thông tư 09/2006/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Mục IV và Phụ lục 9 của Thông tư số 08/2006/TT-BYT ngày 13/6/2006 của Bộ Y tế hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế

  doc2p nhatson 18-08-2009 94 13   Download

 • Thông tư số 08/2006/TT-BYT về việc Hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

  pdf19p lawttyt4 30-11-2009 150 11   Download

 • Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN về việc hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf19p tadinhphong 23-10-2009 104 8   Download

 • Thông tư liên tịch số 37/2001/TTLT-BKHCNMT-TCHQ về việc hướng dẫn thủ tục hải quan và kiểm tra chất lượng đối với hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng do Bộ Khoa học công nghệ và môi trường - Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf7p lawxnk5 10-11-2009 108 6   Download

 • Quyết định 47/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Thông tư số 09/2001/TT-BYT ngày 21/5/2001 hướng dẫn thực hiện việc xuất, nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm miễn dịch dùng cho người giai đoạn 2001 - 2005 và Thông tư số 13/2001/TT-BYT ngày 18/6/2001 hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thời kỳ 2001 - 2005...

  doc1p nhatson 18-08-2009 50 5   Download

 • Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN về việc hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf18p lawttnh5 12-11-2009 69 5   Download

 • Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

  pdf5p chooicha 09-12-2010 74 4   Download

Đồng bộ tài khoản