intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiêu thuyết nước ngoài

Xem 1-20 trên 1353 kết quả Tiêu thuyết nước ngoài
 • Luận án Tiến sĩ Ngữ văn "Cổ mẫu trong tiểu thuyết John Steinbeck" có mục tiêu chứng minh tính ưu việt của lí thuyết phê bình cổ mẫu trong nghiên cứu văn học, góp phần vào các nghiên cứu văn hóa, nghiên cứu liên ngành. Tổng quan về những nghiên cứu có liên quan đến vấn đề cổ mẫu trong tiểu thuyết John Steinbeck, từ đó kế thừa và phát triển những kết quả đã có để tìm ra đặc trưng cổ mẫu trong tác phẩm của nhà văn.

  pdf184p caphe205 03-01-2023 15 3   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngữ văn "Cổ mẫu trong tiểu thuyết John Steinbeck" có mục tiêu chứng minh tính ưu việt của lí thuyết phê bình cổ mẫu trong nghiên cứu văn học, góp phần vào các nghiên cứu văn hóa, nghiên cứu liên ngành. Tổng quan về những nghiên cứu có liên quan đến vấn đề cổ mẫu trong tiểu thuyết John Steinbeck, từ đó kế thừa và phát triển những kết quả đã có để tìm ra đặc trưng cổ mẫu trong tác phẩm của nhà văn.

  pdf27p caphe205 03-01-2023 8 2   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngữ văn "Tiểu thuyết William Faulkner từ góc nhìn nhân học văn hóa" hướng tới việc góp thêm tiếng nói luận bàn về mối quan hệ liên ngành văn chương - nhân học, hình dung một tổng quan về lịch sử nghiên cứu Faulkner, trong đó chọn lọc những đóng góp nổi bật trong việc đọc tiểu thuyết Faulkner từ nhân học văn hoá.

  pdf27p caphe205 03-01-2023 4 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Tiểu thuyết của V.S. Naipaul từ lý thuyết đa văn hóa" nhằm giới thuyết Lí thuyết Đa văn hoá và tính đúng đắn của lí thuyết trong nghiên cứu văn chương; tóm tắt tình hình nghiên cứu tiểu thuyết của V.S. Naipaul. Trên cơ sở đó, nêu lên tính đặc thù Đa văn hoá trong tiểu thuyết của V.S. Naipaul, nhằm làm rõ nét riêng trong chiều sâu tư tưởng của tác phẩm; chỉ ra những ứng dụng của ba cơ sở lí thuyết Đa văn hoá trong nghiên cứu liên ngành.

  pdf173p caphe205 03-01-2023 2 2   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngữ văn "Biểu tượng văn hóa truyền thống Nhật Bản trong tiểu thuyết của Y. Kawabata" có mục đích tổng hợp và lí giải nguồn gốc của những giá trị văn hóa truyền thống trong tiểu thuyết Kawabata, chỉ ra mối liên hệ giữa văn hóa truyền thống Nhật Bản và văn hóa hiện đại phương Tây trong tác phẩm của nhà văn; Tiếp cận tiểu thuyết của Kawabata dưới góc nhìn văn hóa, để lí giải những nhân tố: văn hoá, xã hội, tư tưởng, cảm xúc, thẩm mĩ… chi phối đến quá trình sáng tạo của nhà văn.

  pdf27p caphe205 03-01-2023 21 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Ngữ văn "Biểu tượng văn hóa truyền thống Nhật Bản trong tiểu thuyết của Y. Kawabata" có mục đích tổng hợp và lí giải nguồn gốc của những giá trị văn hóa truyền thống trong tiểu thuyết Kawabata, chỉ ra mối liên hệ giữa văn hóa truyền thống Nhật Bản và văn hóa hiện đại phương Tây trong tác phẩm của nhà văn; Tiếp cận tiểu thuyết của Kawabata dưới góc nhìn văn hóa, để lí giải những nhân tố: văn hoá, xã hội, tư tưởng, cảm xúc, thẩm mĩ… chi phối đến quá trình sáng tạo của nhà văn.

  pdf214p caphe205 03-01-2023 22 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Tiểu thuyết của V.S. Naipaul từ lý thuyết đa văn hóa" nhằm giới thuyết Lí thuyết Đa văn hoá và tính đúng đắn của lí thuyết trong nghiên cứu văn chương; tóm tắt tình hình nghiên cứu tiểu thuyết của V.S. Naipaul. Trên cơ sở đó, nêu lên tính đặc thù Đa văn hoá trong tiểu thuyết của V.S. Naipaul, nhằm làm rõ nét riêng trong chiều sâu tư tưởng của tác phẩm; chỉ ra những ứng dụng của ba cơ sở lí thuyết Đa văn hoá trong nghiên cứu liên ngành.

  pdf54p caphe205 03-01-2023 6 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án "Biểu tượng trong tiểu thuyết Haruki Murakami (Symbols in Haruki Murakami’s novels)" nhằm xác định những luận điểm cơ bản của khái niệm biểu tượng văn học (literature symbol). Từ lí thuyết biểu tượng, chúng tôi tiếp cận, nhận diện và kiến giải hệ thống biểu tượng trong tiểu thuyết của Murakami. Với kết quả nghiên cứu của luận án, chúng tôi hi vọng cung cấp cái nhìn cụ thể hơn về lí thuyết biểu tượng và cách nghiên cứu phê bình biểu tượng.

  pdf27p tranghong0906 02-01-2023 7 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam" là vận dụng lý thuyết về hiệu quả hoạt động của ngân hàng, căn cứ vào các công trình nghiên cứu có liên quan ở trong nước và nước ngoài và nghiên cứu định tính nhằm xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các NHTM cổ phần tại Việt Nam.

  pdf17p phuongyen205 21-12-2022 6 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Đô thị trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại" trình bày những nội dung về: cơ sở lý luận và sự hình thành, phát triển của cảm quan đô thị trong văn học Việt Nam; cơ sở hình thành cảm quan đô thị trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf100p langmongnhu 14-12-2022 11 1   Download

 • Bài viết Bàn về quá trình vận động của truyện trinh thám Việt Nam phân tích con đường hình thành và những đặc điểm cơ bản của thể loại. Theo đó, truyện trinh thám ra đời trong bối cảnh văn học dân tộc đang được hiện đại hóa. Nó là kết quả từ việc mô phỏng, tiếp biến tác phẩm văn học nước ngoài.

  pdf3p vijaguar 16-11-2022 19 0   Download

 • Luận văn "Thành ngữ trong tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh" góp phần làm rõ thêm thành ngữ tiếng Việt, đặc biệt là thành ngữ trong hoạt động giao tiếp; góp phần nghiên cứu về văn hóa ngôn ngữ qua một kiểu đơn vị từ vựng đặc thù là thành ngữ; góp phần nghiên cứu phong cách ngôn ngữ của một nhà văn mang đạm văn hóa Nam Bộ; góp phần thúc đẩy việc vận dụng ngôn ngữ học vào nghiên cứu văn học.

  pdf183p unforgottennight06 13-10-2022 4 1   Download

 • Qua việc nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ trong tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán, luận văn "Đặc điểm ngôn ngữ của Phùng Quán trong tiểu thuyết "Tuổi thơ dữ dội"" góp phần làm rõ hơn đặc điểm của ngôn ngữ văn chương, cụ thể thể là ngôn ngữ tiểu thuyết. Bên cạnh đó luận văn cũng bước đầu tìm hiểu sơ bộ các nghiên cứu tác phẩm theo hướng phong cách học tự sự.

  pdf132p unforgottennight06 13-10-2022 5 1   Download

 • Luận văn "Chiến lược giao tiếp của bề tôi với vua trong "Đông Chu liệt Quốc"" góp phần làm phong phú thêm một khía cạnh khác của chiến lược giao tiếp - chiến lược giao tiếp của bề tôi với vua trong một tác phẩm văn học mà ít một công trình nào đề cập trước đó. Bên cạnh đó đề tài cũng mở ra một cách tiếp cận mới đối với tiểu thuyết Đông chu liệt quốc của tác giả Phùng Mộng Long, góp phần vào công tác giảng dạy tiểu thuyết lịch sử Trung Hóa nói chung và Đông Chu liệt quốc nói riêng.

  pdf176p unforgottennight06 13-10-2022 8 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam" là xây dựng khung lý thuyết QLNN về FDI, trên cơ sở đó vận dụng để đánh giá thực trạng tại Khu KTM, đề ra các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao công tác QLNN về FDI tại Khu KTM.

  pdf120p unforgottennight07 01-10-2022 3 2   Download

 • Bài viết Đánh giá khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép theo một số tiêu chuẩn thiết kế trình bày khả năng chịu cắt của dầm BTCT và các yếu tố ảnh hưởng; Lý thuyết miền nén cải tiến MCFT. Việc đánh giá khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép theo một số tiêu chuẩn thiết kế và thực nghiệm góp phần làm rõ hơn về mức độ an toàn, qua đó có thể có những lựa chọn tiêu chuẩn nước ngoài áp dụng cho thiết kế kết cấu ở Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn chịu lực và hiệu quả kinh tế.

  pdf5p vikoenigsegg 29-09-2022 9 1   Download

 • Đông Chu liệt quốc bao gồm một thời kỳ lịch sử dài hơn 400 năm (thế kỷ I, V, IV, III trước công nguyên), bắt đầu từ khi Bình Vương nhà Chu dời đô sang phía đông và kết thúc với cuộc thống nhất của Tần Thủy Hoàng. Sử cũ gọi thời kỳ ấy là đời Đông Chu, được chia làm hai giai đoạn, là Xuân Thu và Chiến Quốc. Trong lịch sử Trung Quốc, đó là thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến phân quyền đến chế độ phong kiến tập quyền, với những cuộc chiến tranh giành giang sơn, mở rộng lãnh thổ, bày mưu tính kế vì thỏa mộng bá chủ một phương. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn Đông Chu liệt quốc (Tập 2).

  pdf231p colinhthu 09-08-2022 11 1   Download

 • Đông Chu liệt quốc là bộ sách hay và sâu sắc, trong truyện không những đề cập đến các mốc lịch sử rất dài đồng thời cũng đề cập, mô tả rất nhiều nhân vật nổi tiếng của lịch sử Trung Hoa, từ các bậc anh hùng như Tín Lăng Quân, Lạn Tương Như, Ngô Khởi, Ngũ Tử Tư đến các nhà quân sự lỗi lạc như Tôn Tử, Phạm Lãi, Tôn Tẫn và các nhà chính trị - tư tưởng lớn như Khổng Tử, Quản Trọng. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn Đông Chu liệt quốc (Tập 2).

  pdf286p colinhthu 09-08-2022 12 1   Download

 • Truyện Đông Chu liệt quốc khắc họa và đấu tranh với bản chất xấu xa, bỉ ổi của giai cấp thống trị: những mâu thuẫn sâu sắc giữa các tập đoàn thống trị, sự tranh giành quyền lợi giữa các cá nhân, gây nên vô số những cuộc chính biến và những cuộc tàn sát trong hơn bốn thế kỷ; sự dâm loạn vô sỉ ở chốn cung đình; tập tục Tuẫn táng vô nhân đạo... Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn Đông Chu liệt quốc (Tập 3).

  pdf213p colinhthu 09-08-2022 8 1   Download

 • Đông Chu liệt quốc là bộ tiểu thuyết đồ sộ gồm 108 hồi, phản ánh giai đoạn 550 năm bão táp của lịch sử Trung Hoa từ thời Xuân Thu đến Chiến Quốc. Năm thế kỉ tranh hùng đồ bá ấy với hàng trăm sự kiện và nhân vật được miêu tả sống động mà gãy gọn, lúc căng lúc chùng, lúc lên lúc xuống. Dưới ngòi bút tinh mĩ ấy, trước tác của Phùng Mộng Long không còn gói gọn trong khuôn khổ của những tiểu thuyết “diễn nghĩa” đương thời mà đã trở thành một kho sử liệu ngồn ngộn nhưng rành rẽ, tạo được niềm say mê, thích thú đối với độc giả. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn Đông Chu liệt quốc (Tập 3).

  pdf286p colinhthu 09-08-2022 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiêu thuyết nước ngoài
p_strCode=tieuthuyetnuocngoai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2