intTypePromotion=1
ADSENSE

Trọng tài thương mại

Xem 1-20 trên 9787 kết quả Trọng tài thương mại
 • Hiện nay, khi soạn thảo các điều khoản về giải quyết tranh chấp trong Hợp đồng thương mại, các bên trong quan hệ giao dịch thường quy định việc giải quyết tranh chấp bằng phương thức Trọng tài thương mại, đặc biệt là khi quan hệ giao dịch này có yếu tố nước ngoài. Từ khi Chính phủ nỗ lực hoàn chỉnh khung pháp lý cho hoạt động Trọng tài bằng việc ban hành Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003, việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại đã thực sự chuyển biến và mang lại...

  pdf7p phuonghoangnho 23-04-2010 869 374   Download

 • Mỗi phương thức giải quyết tranh chấp đều có những thuận lợi và hạn chế nhất định, vấn đề đặt ra là, nếu bạn là một trong các bên giao dịch thì bạn sẽ làm gì để tối thiểu hóa các hạn chế và định ra các giải pháp trong trường hợp có tranh chấp xảy ra trong giao thương?! PHẦN II: KỸ THUẬT NHẬN BIẾT HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP Có rất nhiều lý do để các bên có thể lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp (GQTC) bằng Trọng tài thương mại mà không muốn đưa vụ...

  pdf7p phuonghoangnho 23-04-2010 849 323   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Trọng tài thương mại.

  doc23p shareag 05-04-2011 648 275   Download

 • Luật này quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động trọng tài; tổ chức và hoạt động của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, thi hành phán quyết trọng tài.

  doc41p vanthang122141 23-02-2011 423 165   Download

 • Bài thuyết trình Trọng tài thương mại giới thiệu những nội dung chính: sơ lược và tổ chức trọng tài thương mại, nguyên tắc và điều kiện trọng tài, thủ tục và hình thức giải quyết tranh chấp, vấn đề áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, phán quyết trọng tài, thi hành và hủy bỏ phán quyết, bài tập tình huống.

  ppt62p builananh1993 17-04-2014 592 79   Download

 • Tài liệu tham khảo Pháp lệnh số 08/2003/PL-UBTVQH11 về trọng tài thương mại

  doc27p hongpv 12-01-2011 163 47   Download

 • Bài giảng Trọng tài thương mại nhằm trình bày các nội dung chính như: đặc điểm, điều kiện của một trọng tài viên, trung tâm trọng tài thương mại..... Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf50p canon_12 28-03-2014 333 48   Download

 • Trong phạm vi bài viết này tác giả đề cập tới thực trạng việc giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại dịch vụ thông qua Trọng tài thương mại dựa trên hai khía cạnh là luật pháp và thực tiễn giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài đang được các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng hiện nay.

  pdf7p bautroibinhyen17 13-02-2017 92 19   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Trọng tài thương mại. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án đối...

  pdf31p nuber_12 26-08-2013 99 13   Download

 • Tài liệu sau đây sẽ giúp bạn đọc nắm được trình tự thủ tục giải quyết trọng tài thương mại bao gồm đơn kiện; thành lập hội đồng trọng tài; nghiên cứu hồ sơ, xác minh sự việc, thu thập chứng cứ, quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; phiên họp giải quyết vụ tranh chấp và các thủ tục khác.

  doc6p ngoctrieu 01-04-2015 87 12   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Trọng tài thương mại. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án đối...

  pdf35p print_12 23-08-2013 136 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'pháp lệnh của uỷ ban thường vụ quốc hội số 08/2003/plubtvqh11 ngày 25 tháng 02 năm 2003 về trọng tài thương mại', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc26p thinhlu 05-09-2011 108 9   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam với mục đích làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về trọng tài thương mại và thẩm quyền của Hội đồng trọng tài trong thủ tục tố tụng trọng tài. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf23p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 99 11   Download

 • Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 của Quốc hội khóa XII, Dự án Luật Trọng tài thương mại sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2009)... Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 của Quốc hội khóa XII, Dự án Luật Trọng tài thương mại sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2009). Đây là Dự án Luật có ý nghĩa rất lớn trong việc thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về xây dựng và phát triển đất...

  pdf14p dontetvui 20-01-2013 65 6   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Hoàn thiện Pháp luật về Trọng tài thương mại ở Việt Nam" là đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện Pháp luật về Trọng tài thương mại ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của luận văn.

  pdf84p viminnesota2711 08-01-2021 41 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký họat động chi nhánh của trung tâm trọng tài thương mại', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 71 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký họat động trung tâm trọng tài thương mại', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 75 3   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Một số điểm mới của Luật Trọng tài thương mại năm 2010" dưới đây để nắm bắt được những điểm mới về thẩm quyền giải quyết tranh chấp, về thỏa thuận trọng tài, quy định bảo vệ người tiêu dung, tiêu chuẩn trọng tài viên, về tố tụng trọng tài,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  doc3p kalidieu 20-09-2015 58 4   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là thông qua việc nghiên cứu, phân tích một cách có hệ thống các quy định, cách thức về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng bằng trọng tài thương mại; làm rõ bản chất của hợp đồng tín dụng và thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, nhưng cơ sở lý luận và thực tiễn của luật trọng tài thương mại 2010 trong giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng.

  pdf94p viminnesota2711 08-01-2021 24 8   Download

 • Hiệu quả hoạt động của các trung tâm trọng tài chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu giải quyết tranh chấp hiện tại của các doanh nghiệp. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do những bất cập, hạn chế trong quy định và việc thực thi Luật Trọng tài thương mại năm 2010. Chính vì vậy, cần có những giải nhằm hoàn thiện Luật này.

  pdf6p viankanra2711 11-09-2020 37 1   Download

ADSENSE

p_strKeyword=Trọng tài thương mại
p_strCode=trongtaithuongmai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2