Vốn đối ứng

Xem 1-20 trên 653 kết quả Vốn đối ứng
 • Hoạt đọng kinh tế tài chính ở các đơn vị rất đa dạng và phong phú, nó được hình thành do các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh Để hệ thống hóa được thông tin về toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính nhằm phục vụ cho lãnh đạo và quản lý kinh tế tài chính, quản lý tài sản ở các đơn vị, hạch toán kế toán phải sử dụng phương pháp tài khoản kế toán.

  ppt46p page_12 14-08-2013 81 10   Download

 • Hoạt đọng kinh tế tài chính ở các đơn vị rất đa dạng và phong phú, nó được hình thành do các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh Để hệ thống hóa được thông tin về toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính nhằm phục vụ cho lãnh đạo và quản lý kinh tế tài chính, quản lý tài sản ở các đơn vị, hạch toán kế toán phải sử dụng phương pháp tài khoản kế toán.

  ppt27p page_12 14-08-2013 54 8   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu '11b/khđt_ vốn đối ứng của các dự án hỗ trợ phát triển chính thức chia theo cấp quản lý và địa bàn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p pretty2 23-07-2010 72 6   Download

 • HĐND TỈNH SƠN LA Biểu số 10 KẾ H0ẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐỐI ỨNG ODA 2014 - 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 14/3/2013 của HĐND tỉnh)

  xls10p banhnamdua 29-06-2013 23 5   Download

 • Quyết định số: 129/QĐ-BKHĐT về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu chính phủ năm 2014.

  pdf7p connhangheo91 28-06-2014 13 0   Download

 • Quyết định số 12/2017/QĐ­-TTg ban hành về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

  pdf9p bachma45 02-11-2017 4 0   Download

 • Nghị quyết số 17/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và quy định về vốn đối ứng của địa phương đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.

  doc5p nghiquyet0910 22-11-2017 6 0   Download

 • Nghị quyết số 18/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình.

  doc8p nghiquyet0910 22-11-2017 1 0   Download

 • Nghị quyết số 20/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

  doc10p nghiquyet0910 22-11-2017 2 0   Download

 • Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện chương trình 30a và chương trình 135 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh bình định giai đoạn 2018-2020

  doc13p daovanmanh_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 -2020 ban hành kèm theo quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh.

  doc2p daovanmanh_123 03-03-2018 4 0   Download

 • Nhìn lại chặng đường đã qua chúng ta có thể thấy rằng chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng tự hào: tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt trên 7%, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao

  pdf27p lananh 09-07-2009 2561 1133   Download

 • Nghị quyết số 24/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỉ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

  doc10p nghiquyet0910 22-11-2017 4 0   Download

 • Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam và Ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng nói riêng thông qua hoạt dộng của mình đã không ngừng mở rộng quan hệ với các thành phần kinh tế. Tuy nhiên, trong hoạt động kinh doanh các ngân hàng thương mại cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình huy động vốn.

  doc91p nb1990 11-04-2011 738 345   Download

 • Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi phải huy động nhiều nguồn lực (lao động- khoa học công nghệ- vốn - tài nguyên thiên nhiên), trong đó vốn là một trong những nguồn lực cơ bản để phát triển.

  pdf80p truongan 13-11-2009 424 239   Download

 • Dự án do Trung tâm Viễn thám (Tổng cục Địa chính cũ) thực hiện từ tháng 02 năm 2000 đến tháng 06 năm 2002. Nguồn vốn của dự án bao gồm vốn viện trợ không hoàn lại của Vụ các vấn đề kinh tế- xã hội của Liên hợp quốc (UNDESA) và vốn đối ứng thuộc ngân sách của nhà nước Việt Nam.

  doc9p bangac12 18-10-2010 244 103   Download

 • Như chúng ta đã biết, vốn là yếu tố đầu vào không thể thiếu đối với mỗi Doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Hiệu quả sử dụng vốn càng cao thì kết quả thu về từ lượng vốn bỏ ra sẽ càng lớn. Mục đích hàng đầu của các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường là tối đa hoá lợi nhuận.

  pdf48p dell1122 04-09-2012 74 26   Download

 • Điều này sẽ giúp công ty có thể dễ dàng hơn trong việc chào bán cổ phiếu, đảm bảo công ty có thể huy động được đủ số vốn, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu đầu tư. Thứ tư: Tại thời điểm này, đối với các nhà đầu tư thì đầu tư vốn vào cổ phiếu trên Thị trường chứng khoán đã không còn quá lạ lẫm. Vì thế, họ ít thận trọng hơn trong các quyết định đầu tư khi mà họ đã biết về Thị trường chứng khoán.

  pdf6p ttcao6 24-08-2011 26 3   Download

 • Luận văn nhằm tìm hiểu tầm quan trọng của nguồn vốn đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Trên cơ sở đó định hình được các giải pháp hỗ trợ khả năng tiếp cận nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho DNNVV ở Bình Định. Từ đó, nâng cao năng lực phát triển cho các DNNVV và thích ứng với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf26p hpnguyen1 22-01-2018 4 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận về hoạt động huy động vốn; phân tích đánh giá thực trạng huy động vốn tại MB Huế trong mối quan hệ với sử dụng vốn có hiệu quả, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường công tác huy động vốn, đáp ứng các mục tiêu hoạt động tại MB Huế.

  pdf91p bautroibinhyen1 02-11-2016 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản