Thư viện Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó. Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa "hiệu suất" hoặc "quản lý hoạt động kinh doanh" bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Để trở thành nhà Quản trị giỏi ngoài những kiến thức chung của chuyên ngành bạn cần phải trầu dồi thêm nhiều kiến thức xã hội, tâm lý chuyên sâu. Nhằm giúp các bạn có kho tài liệu chất lượng TaiLieu.VN đã tuyển chọn các mẫu luận văn, báo cáo chủ đề Quản trị kinh doanh. Bạn có thể tìm kiếm và tham khảo các luận văn báo cáo có sẵn để xây dựng và trình bày nội dung đề tài của mình một cách hoàn chỉnh.
Hiển thị 1-10 trên 674 kết quả
 • Văn hóa doanh nghiệp phải phù hợp với cả môi trường bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp: Văn hóa doanh nghiệp phải phù hợp với những điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp, dựa trên điểm mạnh của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp cũng phải phù hợp với môi trường kinh doanh, văn hóa dân tộc.

   ngsonbinh 14-12-2017 0 0   Download

 • Tiểu luận “Môi trường quản trị” này, cung cấp cho các bạn về khái niệm cơ bản về môi trường quản trị, qua đó làm rõ tầm ảnh hưởng của các yếu tố và lực lượng đối một tổ chức mà các nhà quản trị cần phải nắm rõ.

   hrm2014 11-12-2017 9 9   Download

 • Nội dung của chuyên đề gồm có 7 phần: Khái niệm môi trường quản trị, phân loại môi trường quản trị, nhóm yêu tố môi trường vĩ mô bên ngoài tổ chức, nhóm yêu tố môi trường vi mô bên trong tổ chức, các biện pháp quản trị bất trắc của yếu tố môi trường, các giải pháp quản trị bất trắc của yếu tố môi trường.

   hrm2014 11-12-2017 3 2   Download

 • Mục đích chính của phân tích báo cáo tài chính là giúp các đối tượng sử dụng thông tin đánh giá đúng sức mạnh tài chính, khả năng sinh lời và triển vọng của doanh nghiệp từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm.

   buidangkhoa30794 11-12-2017 2 2   Download

 • Nội dung chính của bài tiểu luận gồm có 3 chương chính: Giới thiệu khái quát về trường phái tâm lý xã hội, lý thuyết của các tác giả Elton Mayo và Mc.Gregor về tâm lý xã hội trong quản trị, một số điểm phân biệt với các trường phái.

   hrm2014 10-12-2017 1 1   Download

 • Nội dung của bài tiểu luận gồm có 3 phần chính: Cơ sở lý luận về lãnh đạo doanh nghiệp trong thời kỳ suy thoái, thực trạng quản trị và lãnh đạo tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, những doanh nghiệp đã vượt qua thời kỳ khủng hoảng.

   hrm2014 10-12-2017 1 1   Download

 • Nội dung của bài tiểu luận gồm có 3 phần chính: Khái niệm và đặc điểm của quyết định quản trị, tầm quan trọng của các quyết định quản trị, sai lầm thường gặp trong quyết định quản trị, nguyên nhân và giải pháp.

   hrm2014 10-12-2017 1 1   Download

 • Nội dung của bài tiểu luận "Kỹ năng ra quyết định trong quản trị" gồm có 5 phần chính: Ra quyết định là gì, tại sao chúng ta phải ra quyết định, thực hiện ra quyết định như thế nào, người ra quyết định trong quản trị, họ cần những kỹ năng gì,...

   hrm2014 10-12-2017 3 3   Download

 • Mục đích của việc kiểm tra này giúp hệ thống kiểm tra vững mạnh hơn sẽ đem lại cho tổ chức nhiều lợi ích, kiểm tra nội bộ được thiết lập giúp cho doanh nghiệp đạt được mục tiêu lợi nhuận đã đề ra, kiểm tra sẽ giúp cho các nhà quản trị sẽ ứng phó kịp thời với những thay đổi trong kinh tế và môi trường cạnh tranh, tăng cương tính hiệu quả của hoạt động trong doanh nghiệp.

   hrm2014 10-12-2017 1 1   Download

 • Nội dung chính của bài tiểu luận "Chức năng kiểm soát" gồm có 4 phần: Khái niệm và vai trò của kiểm soát, tiến trình kiểm soát, các loại kiểm soát, các tiêu chuẩn của hệ thống kiểm soát hiệu quả.

   hrm2014 10-12-2017 1 1   Download

Đồng bộ tài khoản