intTypePromotion=1
ADSENSE

TỔNG HỢP BỘ LUẬT VỀ CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 13 tài liệu

1.374
lượt xem
209
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

TỔNG HỢP BỘ LUẬT VỀ CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân, gia đình và toàn xã hội để chủ động phòng ngừa và giải quyết tình trạng nghiện ma túy. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, cai nghiện ma túy tại Trung tâm, gia đình và cộng đồng, thông qua việc thực hiện đồng bộ các biện pháp, cung cấp có chất lượng các họat động y tế, tâm lý, xã hội, lao động, việc làm. Kết hợp giảm tác hại của việc sử dụng ma túy và phòng chống lây nhiễm HIV do tiêm chích ma túy. Giảm đến mức thấp nhất số người sử dụng ma túy, tái nghiện ma túy, góp phần tích cực, hiệu quả trong công tác phòng chống ma túy và tội phạm về ma túy.

Lưu

Tài liệu trong BST: TỔNG HỢP BỘ LUẬT VỀ CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY

 1. Quyết định số 19/QĐ-LĐTBXH

  pdf 18p 76 5

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRONG LĨNH VỰC CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN GIAI ĐOẠN 2012-2015 BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 2. Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND

  pdf 10p 58 2

  QUYẾT ĐỊNH CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP, MỨC ĐÓNG GÓP, CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM, CÁC KHOẢN HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNHGIÁO DỤC-LAO ĐỘNG XÃ HỘI VÀ NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

 3. Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND

  pdf 3p 49 5

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THU HÚT ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ QUẢN LÝ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI BÁN DÂM VÀ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 4. Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND

  pdf 37p 57 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 5. Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND

  pdf 4p 54 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC THU CHI PHÍ CAI NGHIỆN MA TÚY THEO ĐỀ ÁN TIẾP NHẬN NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN CÓ ĐÓNG PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 6. Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYTBCA

  pdf 22p 111 7

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2010/NĐ-CP NGÀY 09/09/2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH, CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI CỘNG ĐỒNG

 7. Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND

  pdf 7p 34 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2