intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp (p3)

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

118
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Bài giảng "Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp (p3)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và vai trò của giao tiếp, đặc trưng giao tiếp của các cộng đồng, yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp (p3)

 1. I. KHÁI NiỆM VÀ VAI TRÒ CỦA GIAO TiẾP 1. Giao tiếp là gì ? laø quaù trình trao ñoåi  thoâng tin, nieàm tin, caûm  xuùc, yù töôûng giöõa ngöôøi  vôùi ngöôøi.  Giao tieáp ñöôïc thöïc hieän  qua lôøi noùi, chöõ vieát, cöû  chæ hoaëc haønh ñoäng phi  ngoân ngöõ  1
 2. 2. Vai trò của giao tiếp   Giao tiếp là nền tảng của  XH  Chiếm phần lớn thời gian  Càng ở cấp cao, càng nhiều 2
 3. ……Tầm quan trọng của giao tiếp Giao  tiếp như  mạch  máu  chạy  trong cơ  thể. 3
 4. Hậu quả của việc giao tiếp kém 80% các  vấn đề  trong tổ  chức đều  nẩy sinh từ  các khác  biệt trong  “giao tiếp” 4
 5. ……Hậu quả của việc giao tiếp kém  Hiểu lầm ,   Bất mãn  Mâu thuẫn  Giảm hiệu quả  Mặc cảm   Kém thuyết phục   5
 6. Các yếu tố chí nh ảnh hưởng đến giao tiếp    Tuổi,   Giới,..     IQ  Ngôn ngữ  Cá tính 6
 7. II. ĐẶC TRƯNG GIAO TIẾP CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG  MIỀN BẮC  MIỀN NAM Ăn mặc chỉnh tề Không cầu kỳ Ý nhị, chau chuốt Mộc mạc  Tư duy logic Tư duy thực dụng Khách sáo Chân thật Tiết kiệm Hoang phí
 8. Đặc trưng giao tiếp cua ng ̉ ườ i Anh  Lạnh lùng, trầm lặng,   Tương lai là quan trọng  Không  thích  đung  ̣ cham  ̣ khi giao tiếp  … 8
 9. Đăc tr ̣ ưng giao tiếp cua ng ̉ ười Nga:  Không ôm hôn cùng giới  Huýt gió là một cách phản đối  Bắt tay khi vào hẳn trong nhà  Mang quà khi thăm nhau  Không cười với người lạ,   ….. 9
 10. Đăc điêm g ̣ ̉ iao tiếp cua ng ̉ ười Mỹ  Ôm nhau cùng giới = sự lăng mạ  Không thích sự im lặng   Huýt gió là sự hoan nghênh  Nháy mắt = đùa giỡn, tán tỉnh  ….. 10
 11. Đăc điêm g ̣ ̉ iao tiếp cua Ng ̉ ười Nhật  Vòng vo, bóng gió,   Đàm phán theo nhóm  Coi trọng danh thiếp  Không thích nói “không”:   gật đầu chưa chắc là đồng ý  Bôn phân, tra ̉ ̣ ́ch nhiêm ̣  ,,,,, 11
 12. Đăc điêm g ̣ ̉ iao tiếp cua ng ̉ ườ i Trung quốc  Trao danh thiếp bằng 2 tay  Thích được ngợi khen,   Ít khi nói “không”  Im lặng: đức hạnh, suy ngẫm  Tính  tương  trợ  trong  công  ̣ đồng  Tự tôn dân tôc ̣  …..  12
 13. Đặc điểm  Giao tiếp  Đông ­ Tây 13
 14. III. YẾ U TỐ TÂM LÝ ANH H ̉ ƯỞNG ĐẾ N  GIAO TiẾP 1. Nhận thức trong giao tiếp  2. Tình cảm trong giao tiếp  3. Nhu cầu trong giao tiếp  4. Cá tính trong giao tiếp  5. Khí chất trong giao tiếp  14
 15. 1. Nhận thức trong giao tiếp  Hiệu ứng chọn lọc Chuù yù Tri giaùc Ghi nhôù choïn loïc coù choïn loïccoù choïn loïc 15
 16. Yếu tố nào tác động đến sự lựa chọn? 16
 17. Hiệu ứng chủ thể Tuổi teen Tuổi Ty Phân khúc thị trường  Phân biệt đối tượng giao tiếp  17
 18.  Hiệu  ứng thời gian và không gian: nhân th ̣ ứ c  tù y thuôc không gian va ̣ ̀  thờ i gian Phaûi ñoåi môùi sp Phaûi caûi caùch taân giao tieáp 18
 19. Qui luật 7±2 (bảy cộng trừ hai)  não lưu giữ thông tin theo các cụm/nhóm riêng biệt.   Trí  nhớ  tam th ̣ ờ i tố t nhấ t: (7±2) • Muốn được nhớ kỹ sau 5  phút, phải giới hạn các giao  tiếp trong 5­9 luận điểm • Hãy cấu trúc tài liệu dài  thành: 7±2 chương /mục 19
 20.  Hiệu ứng nhắc nhớ • Quảng cáo nhắc nhớ • Thăm viế ng, hoi thăm  ̉ thườ ng xuyên 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2