intTypePromotion=3

Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 11 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

Chia sẻ: Dsgvrfd Dsgvrfd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
93
lượt xem
30
download

Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 11 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 11 Cơ sở tiếp cận vai trò lãnh đạo thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm trình bày về về các nội dung chính: so sánh công việc quản lý và lãnh đạo, tóm tắt các kết luận các lý thuyết đặc trưng, xác định các hạn chế của các lý thuyết hành vi, trình bày mô hình lãnh đạo theo tình huống của Fiedler, giải thích lý thuyết lãnh đạo theo tình huống của Hersey và Blanchard, tóm tắt lý thuyết trao đổi thành viên lãnh đạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 11 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

 1. HÀNH VI TỔ CHỨC W W W . P R E N H A L L . C O M /MINH I N S HỒ THIỆN THÔNG R O B B PHAÀN BA CƠ SỞ TIẾP CẬN CAÁP ÑOÄ NHOÙM Chương VAI TRÒ LÃNH ĐẠO 11
 2. CÁC MỤC TIÊU CHÍNH CẦN TÌM HIỂU SAU KHI HỌC XONG CHƯƠNG NÀY, NGƯỜI HỌC CẦN NẮM RÕ CÁC NỘI DUNG CHÍNH SAU ĐÂY : 1. So sánh công việc quản lý và lãnh đạo. 2. Tóm tắt các kết luận các lý thuyết đặc trưng. 3. Xác định các hạn chế của các lý thuyết hành vi. 4. Trình bày mô hình lãnh đạo theo tình huống của Fiedler. 5. Giải thích lý thuyết lãnh đạo theo tình huống của Hersey và Blanchard. 6. Tóm tắt lý thuyết trao đổi thành viên lãnh đạo. 2
 3. CÁC MỤC TIÊU CHÍNH CẦN TÌM HIỂU (tt) SAU KHI HỌC XONG CHƯƠNG NÀY, NGƯỜI HỌC CẦN NẮM RÕ CÁC NỘI DUNG CHÍNH SAU ĐÂY : 7. Trình bày lý thuyết con đường – mục tiêu. 8. Xác định các biến tình huống trong mô hình tham gia lãnh đạo. 3
 4. Lãnh đạo là gì ? Lãnh đạo Khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động của một nhóm nhằm đạt được mục tiêu trong tình huống nhất định Quản trị Sử dụng quyền lực vốn có theo sự phân công chính thức của tổ chức để đạt sự phục tùng từ các thành viên trong tổ chức 4
 5. Các lý thuyết đặc trưng Các thuyết đặc trưng về lãnh đạo Nét đặc trưng lãnh đạo: Các thuyết xem xét các đặc trưng • Nghị lực và tham vọng về tính cách, xã hội, thể chất hoặc tư duy để phân biệt giữa nhà lãnh • Mong muốn lãnh đạo đạo với người khác • Trung thực – chân thật • Tự tin • Thông minh • Hiểu biết rộng về chuyên môn 5
 6. Các lý thuyết đặc trưng Hạn chế : • Không có các đặc trưng thống nhất để dự đoán vai trò lãnh đạo trong mọi tình huống. • Các đặc trưng dự đoán hành vi tốt hơn khi nó yếu so với các trường hợp mạnh. • Bằng chứng không rõ ràng về nguyên nhân và hiệu quả mối quan hệ của lãnh đạo với các đặc trưng. • Dự đoán khi có sự hiện diện vai trò lãnh đạo sẽ tốt hơn khi phân biệt nhà lãnh đạo hiệu quả và không hiệu quả. 6
 7. Các lý thuyết hành vi Các thuyết hành vi về lãnh đạo Các thuyết đưa ra các hành vi cụ thể phân biệt nhà lãnh đạo với người khác • Thuyết đặc trưng : Lãnh đạo được sinh ra, không tạo ra. • Thuyết hành vi: Các đặc trưng của lãnh đạo có thể dạy được. 7
 8. Nghiên cứu của trường ĐH Ohio Khả năng tổ chức Mức độ nhà lãnh đạo có thể xác định vai trò của mình và của cấp dưới cũng như phối họp các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu. Sự quan tâm Mức độ mà người lãnh đạo có thể có các mối quan hệ nghề nghiệp trên cơ sở tin tưởng, tôn trọng ý kiến cấp dưới và quan tâm tới tâm tư nguyện vọng của cấp dưới 8
 9. Nghiên cứu của trường ĐH Michigan Lãnh đạo lấy con người làm Lãnh đạo lấy công việc làm trọng tâm trọng tâm Những người nhấn mạnh tới mối Nhấn mạnh tới các nhiệm vụ phải quan hệ cá nhân; họ gắn lợi ích thực hiện cững như khía cạnh kỹ cá nhân với nhu cầu của cấp thuật công việc dưới và chấp nhận sự khác biệt cá nhân giữa các thành viên 9
 10. Đường kẻ ô theo quản lý Ma trận 9 – 9 trình bày 81 phong cách lãnh đạo khác nhau 10
 11. Nghiên cứu của Scandinavian Lãnh đạo lấy sự phát triển làm trọng tâm Những người coi trọng sự thử nghiệm, tìm kiếm các ý tưởng mới và tạo ra cùng thực hiện sự thay đổi 11
 12. Học thuyết về lãnh đạo theo tình huống: Mô hình Fiedler Mô hình lãnh đạo theo tình huống của Fiedler Thuyết này đề cập hiệu quả hoạt động của nhóm phụ thuộc vào sự hòa hợp giữa phong cách nhà lãnh đạo với nhân viên và mức độ ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài cho Bảng câu hỏi “ Đồng phép nhà lãnh đạo kiểm soát và nghiệp mà mình ít có ảnh hưởng đến thiện cảm nhất” Công cụ sử dụng nhằm đo lường liệu con người đang hướng đến nhiệm vụ hay mối quan hệ làm trọng tâm 12
 13. Mô hình Fiedler: Định nghĩa tình huống Cấu trúc nhiệm vụ Mối quan hệ lãnh đạo – nhân viên Mức độ có tổ chức torng phân công công việc cho cấp dưới Mức độ tin cậy, trung thực và tôn trọng cấp dưới của nhà lãnh đạo Thẩm quyền của người lãnh đạo Mức độ ảnh hưởng của người lãnh đạo trong việc kỷ luật, thăng cấp và tăng lương cho nhân viên 13
 14. Những phát hiện từ mô hình Fiedler 14
 15. Thuyết tài nguyên nhận thức Nghiên cứu đưa ra : Thuyết tài nguyên nhận thức Thuyết nghiên cứu vai trò lãnh • Cá nhân kém thông minh sẽ đạo phát biểu nhấn mạnh đến thực hiện tốt vai trò lãnh khía cạnh không thuận lợi tình đạo dưới áp lực cao so đối huống và khi đó kinh nghiệm và với những người thông trí thông minh làm giảm bớt sự ảnh hưởng áp lực lên vai trò lãnh minh. đạo • Người thiếu kinh nghiệm sẽ thực hiện tốt vai trò lãnh đạo dưới áp lực thấp so đối với những người có kinh nghiệm. 15
 16. Thuyết lãnh đạo theo tình huống của Hersey và Blanchard Thuyết lãnh đạo theo tình huống (SLT) Thuyết tình huớng tập trung vào sự hăng hái của cấp dưới đối với công việc Lãnh đạo : nhu cầu giảm dần về sự hỗ trợ và giám sát 16
 17. Thuyết trao đổi giữa lãnh đạo - thành viên Thuyết trao đổi giữa lãnh đạo - thành viên (LMX) Lãnh đạo tạo nhóm nội bộ và nhóm bên ngoài, và thuộc cấp với nhóm nội bộ sẽ có mức độ hăng say trong công việc, tỷ lệ nghỉ việc thấp và thỏa mãn cao hợn so với nhóm kia đối vối vao trò lãnh đạo chung 17
 18. Thuyết trao đổi giữa lãnh đạo - thành viên 18
 19. Thuyết con đường – mục tiêu Thuyết con đường – mục tiêu Thuyết cho rằng công việc của lãnh đạo chính là giúp cấp dưới đạt được mục tiêu của mình và họ là người đưa ra phương hướng hành động hoặc sự hỗ trợ hoặc cả hai để đảm bảo rằng mục tiêu của cá nhân phù hợp với các mục tiêu tổng thể của nhóm hoặc tổ chức. 19
 20. Thuyết con đường – mục tiêu Yếu tố tình huống từ bên ngoài • Cấu trúc nhiệm vụ • Hệ thống quyền hạn Hành vi lãnh đạo • Cách làm việc theo nhóm Kết quả • Phương hướng • Thực hiện • Tham gia • Sự thỏa mãn • Hỗ trợ • Định hướng thành tích Yếu tố có liên quan đặc điểm cá nhân • Quan niệm • Kinh nghiệm • Nhận thức 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản