intTypePromotion=1

Bài giảng Lý luận hành chính nhà nước: Chương 4

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:64

0
266
lượt xem
51
download

Bài giảng Lý luận hành chính nhà nước: Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lý luận hành chính nhà nước: Chương 4 - Chức năng, phương pháp, hình thức của hành chính nhà nước trình bày chức năng hành chính nhà nước, phương pháp thực hiện chức năng hành chính nhà nước, hình thức hoạt động của hành chính nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý luận hành chính nhà nước: Chương 4

 1. CHƯƠNG 4: CHỨC NĂNG, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC CỦA HCNN  Chức năng hành chính nhà nước  Phương pháp thực hiện chức năng hành chính nhà nước  Hình thức hoạt động của hành chính nhà nước LeHuong – Hanh chinh hoc
 2. I. Chức năng hành chính nhà nước  Tổng quan về chức năng HCNN  Nội dung chức năng hành chính nhà nước LeHuong – Hanh chinh hoc
 3. 1. Tổng quan về chức năng HCNN  Khái niệm chức năng HCNN  Phân loại chức năng HCNN LeHuong – Hanh chinh hoc
 4. 1.1. Khái niệm  Nguồn gốc hình thành chức năng HCNN:  Chức năng HCNN hình thành từ quá trình phân công chuyên môn hóa trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.  Chức năng HCNN là những phương diện hoạt động chủ yếu được hình thành thông qua quá trình phân công, chuyên môn hóa lao động của nền hành chính nhà nước nhằm thực thi quyền hành pháp. LeHuong – Hanh chinh hoc
 5. Lưu ý  Chức năng HCNN phụ thuộc vào mối quan hệ giữa hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước;  Chức năng HCNN do Hiến pháp, Luật, các văn bản quy phạm khác quy định;  Phân định chức năng HCNN tổng quan và chức năng của từng cơ quan HCNN cụ thể. LeHuong – Hanh chinh hoc
 6. 1.2. Phân loại chức năng HCNN  Mục đích phân loại: GT  Các cách phân loại LeHuong – Hanh chinh hoc
 7. Các cách phân loại chức năng HCNN  Dựa vào phạm vi thực hiện chức năng:  CN đối nội  CN đối ngoại  Dựa vào tính chất hoạt động:  CN lập quy  CN hành chính  Dựa vào các lĩnh vực cơ bản:  CN chính trị  CN kinh tế  CN văn hóa – xã hội… LeHuong – Hanh chinh hoc
 8. Các cách phân loại CNHCN (tiếp)  Dựa vào đối tượng phục vụ của HCNN:  CN đối với nhân dân  CN đối với nền kinh tế thị trường  CN đối với xã hội…  Dựa vào nhóm hoạt động  CN bên trong  CN bên ngoài LeHuong – Hanh chinh hoc
 9. 2. Nội dung của chức năng HCNN  Chức năng bên trong (nội bộ, vận hành)  Chức năng bên ngoài (điều tiết, can thiệp) LeHuong – Hanh chinh hoc
 10. 2.1. Chức năng bên trong của HCNN  Lập kế hoạch  Tổ chức bộ máy HC  Nhân sự  Ra quyết định HCNN  Lãnh đạo  Phối hợp  Tài chính  Báo cáo  Kiểm soát LeHuong – Hanh chinh hoc
 11. (1) Chức năng lập kế hoạch  Khái niệm: Lập kế hoạch là một tiến trình xác định mục tiêu, nhiệm vụ và cách thức tốt nhất để thực hiện mục tiêu của tổ chức HCNN.  VD:  KH hoạt động trong quý I năm 2011 của UBND tỉnh A.  KH triển khai xây dựng nhà tình nghĩa của UBND huyện B LeHuong – Hanh chinh hoc
 12. (1) Lập kế hoạch (tiếp)  Vai trò của lập kế hoạch: - Thống nhất mục tiêu - Kiểm soát hoạt động dễ dàng - Đối phó được với những biến động bên trong và bên ngoài tổ chức - Giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm nguồn lực LeHuong – Hanh chinh hoc
 13. (1) Lập kế hoạch (tiếp)  Quá trình lập kế hoạch: XĐ mục tiêu XD chương trình  Thẩm định hành động ­XĐ các giải pháp  ­XĐ nguồn lực tối ưu để đạt  ­Lựa chọn người  ­XĐ nhu cầu  mục tiêu thẩm định   xã hội ­XD các bước đi  ­Lựa chọn cách ­Dự báo xu thế  cụ thể thức thẩm định phát triển của TC LeHuong – Hanh chinh hoc
 14. (2) Chức năng tổ chức  Khái niệm: Là một tiến trình gồm các hoạt động nhằm thiết lập một cơ cấu tổ chức hành chính hợp lý, phù hợp với mục tiêu, với nguồn lực, với môi trường và những mối quan hệ trong tổ chức. LeHuong – Hanh chinh hoc
 15. (2) Chức năng tổ chức (tiếp)  Nội dung cơ bản:  Xây dựng cơ cấu tổ chức hợp lý - Gọn nhẹ - Tiết kiệm - Thông suốt  Phân công công việc cho cá nhân, bộ phận trong tổ chức  Xây dựng mối quan hệ bên trong, bên ngoài tổ chức  Quản lý sự thay đổi của tổ chức LeHuong – Hanh chinh hoc
 16. (3) Chức năng nhân sự`  Khái niệm: Là quá trình tuyển dụng, sử dụng, phát triển, đánh giá nhằm tạo mọi điệu kiện thuận lợi cho con người trong các cơ quan HCNN đạt được mục tiêu đã đặt ra. LeHuong – Hanh chinh hoc
 17. Bản mô tả công việc  Tên công việc  Nhân viên cần báo cáo công việc cho ai  Nhân viên này phụ trách ai  Tóm tắt nhiệm vụ và trách nhiệm công việc  Kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết cho công việc. LeHuong – Hanh chinh hoc
 18. (4) Ra quyết định HCNN  Ra quyết định bao gồm các công việc  - Xác định vấn đề.  - Điều tra, nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin  - Phân tích, đánh giá tình hình làm căn cứ cho việc ra quyết định.  - Dự đoán, lập phương án và lựa chọn phương án tốt nhất  - Soạn thảo quyết định.  - Thông qua quyết định.  - Ban hành quyết định LeHuong – Hanh chinh hoc
 19. (5) Chức năng lãnh đạo  Khái niệm: Là tiến trình gồm các hoạt động chỉ huy, hướng dẫn và thúc đẩy mọi người làm việc vì mục tiêu chung LeHuong – Hanh chinh hoc
 20. (5) Chức năng lãnh đạo (tiếp)  Chỉ huy, hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc:  - Xây dựng các chỉ dẫn cụ thể để nhân viên thực hiện các quyết định của cấp trên (bằng chỉ thị, mệnh lệnh).  - Lên kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động với tiến độ thực hiện cụ thể.  Động viên, khuyến khích, tạo cơ hội cho nhân viên tham gia các hoạt động của tổ chức. LeHuong – Hanh chinh hoc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản