intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 5: Chiến lược giá trong ngân hàng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

26
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 5 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về giá sản phẩm dịch vụ ngân hàng, các nhân tố ảnh hưởng đến giá sản phẩm dịch vụ trong ngân hàng, xác định giá sản phẩm dịch vụ trong ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 5: Chiến lược giá trong ngân hàng

 1. NHẮC LẠI BÀI CŨ Chiến lược sản phẩm dịch vụ ngân hàng gồm có những nội dung nào? XÁC ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM VÀ THUỘC TÍNH CỦA SPDV HOÀN THIỆN SPDV ĐANG CUNG ỨNG PHÁT TRIỂN SPDV MỚI
 2. BÀI 5: CHIẾN LƯỢC GIÁ
 3. NỘI DUNG BÀI HỌC KHÁI NIỆM VỀ GIÁ CẢ 5.1 DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 5.2 ĐẾN GIÁ CẢ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 5.3 GIÁ CỦA NGÂN HÀNG
 4. 5.1 Khái niệm về giá cả DVNH Khái niệm Giá của SPDV ngân hàng là số tiền mà NH hay KH phải trả để được quyền sử dụng 1 khoản tiền trong 1 khoảng thời gian nhất định hoặc để sử dụng các dịch vụ do NH cung cấp
 5. CÂU HỎI THẢO LUẬN Trong thực tế, giá của SPDV ngân hàng được biểu hiện dưới hình thức phổ biến nào?
 6. 5.1 Khái niệm về giá cả DVNH Các hình thức thể hiện của giá cả DVNH Lãi Biểu hiện Phí của Giá Hoa hồng
 7. 5.1 Khái niệm về giá cả DVNH Các hình thức thể hiện của giá cả DVNH - Lãi: số tiền KH hay NH trả để được quyền sử dụng 1 số tiền nhất định trong 1 khoảng thời gian nhất định Lãi NH trả: lãi tiền gửi Lãi KH trả: lãi tiền vay
 8. 5.1 Khái niệm về giá cả DVNH Các hình thức thể hiện của giá cả DVNH - Phí: số tiền KH phải trả cho NH khi sử dụng dịch vụ do NH cung cấp Bảng so sánh phí cơ bản thẻ ATM của 1 vài ngân hàng (Đvt: ngàn đồng)
 9. 5.1 Khái niệm về giá cả DVNH Các hình thức thể hiện của giá cả DVNH
 10. 5.1 Khái niệm về giá cả DVNH Các hình thức thể hiện của giá cả DVNH - Hoa hồng: số tiền KH phải trả cho NH - với tư cách là người môi giới, cho các dịch vụ môi giới như chứng khoán, bất động sản… VD: Việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng cho KH (bán chéo sản phẩm)
 11. 5.1 Khái niệm về giá cả DVNH  Đối với ngân hàng: - Thể hiện chi phí tạo ra 1 sản phẩm - Báo hiệu doanh thu có thể đạt được - Báo hiệu lợi nhuận và sự tồn tại trong dài hạn - Thể hiện khả năng phản ứng của ngân hàng  Đối với khách hàng: - Thể hiện chi phí bỏ ra sử dụng SPDV - Thể hiện giá trị của sản phẩm - Báo hiệu chất lượng - Tiêu chuẩn để chọn mua SPDV
 12. 5.1 Khái niệm về giá cả DVNH Đặc điểm của giá cả DVNH 1. Mang tính tổng hợp, khó xác định chính xác chi phí và giá trị đối với từng SPDV riêng biệt 2. Có tính đa dạng và phức tạp 3. Có tính nhạy cảm cao
 13. 5.1 Khái niệm về giá cả DVNH Các kiểu giá SPDV ngân hàng GIÁ CỐ ĐỊNH GIÁ NGẦM GIÁ CHÊNH LỆCH Là các mức lãi, hoa Là các loại giá mà Là mức giá giữa mua hồng hay phí mà khách hàng và ngân và bán dịch vụ KH phải trả khi sử hàng được nhận hay dụng SPDV của phải trả, không NH, được NH qui được/ hay khác với định một cách cụ công bố thể
 14. 5.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả Nhân tố bên trong Nhân tố bên ngoài Mục tiêu Marketing Các cổ đông Marketing-mix Khách hàng Chi phí Đối thủ cạnh tranh Giá Rủi ro cả Pháp luật
 15. 5.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả 5.2.1 Các nhân tố bên trong ❖ Các mục tiêu Marketing của NH - Khi định giá phải căn cứ vào mục tiêu Marketing. Mục tiêu giá cả Hướng đến Tăng trưởng khối lượng  Doanh thu, thị phần Tăng trưởng giá trị  Tối đa hóa lợi nhuận Hình ảnh ngân hàng  Chất lượng dịch vụ - Để thực hiện mỗi một mục tiêu nêu trên thì NH phải đưa ra các quyết định giá khác nhau
 16. 5.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả 5.2.1 Các nhân tố bên trong ❖ Các mục tiêu Marketing của NH 1 vài NH đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận
 17. 5.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả 5.2.1 Các nhân tố bên trong ❖Các nhân tố marketing – mix khác - Các nhân tố marketing-mix có mối quan hệ chặt chẽ với nhau - Phải đồng bộ, nhất quán với các chiến lược Marketing mix khác
 18. 5.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả 5.2.1 Các nhân tố bên trong ❖ Chi phí - Là các nguồn lực mà NH phải bỏ ra để duy trì sự hoạt động và cung cấp SPDV cho KH - Khó xác định chính xác chi phí phân bổ vào 1 dịch vụ nhất định - Chi phí cho một đơn vị sản phẩm là mức giá thấp nhất có thể đặt để NH đủ bù đắp các chi phí cần thiết.
 19. Câu hỏi trắc nghiệm Khoản mục nào sau đây là chi phí biến đổi? A. Chi phí trả lãi xác định khi ký kết hợp đồng B. Khấu hao tài sản cố định. C. Chi phí sửa chữa lớn. D. Chi phí trả lương cho giao dịch viên theo số tiền huy động được.
 20. 5.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả 5.2.1 Các nhân tố bên trong ❖ Rủi ro - Thực chất là các khoản chi phí tiềm ẩn - Khi rủi ro phát sinh sẽ trở thành các khoản chi phí thực mà NH phải bù đắp trong quá trình hoạt động  Định giá phải tính đến các yếu tố rủi ro.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2