Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị: Chương 1 - GV. Hồ Trúc Vi

Chia sẻ: Dangthingocthuy Dangthingocthuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
32
lượt xem
5
download

Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị: Chương 1 - GV. Hồ Trúc Vi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị do GV. Hồ Trúc Vi biên soạn, trong chương 1 của bài giảng này trình bày tổng quan về marketing - promotion, cụ thể trình bày nội dung về marketing, chiêu thị trường, mối liên hệ giữa marketing và chiêu thị. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị: Chương 1 - GV. Hồ Trúc Vi

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ<br /> MARKETING – PROMOTION<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.1.1 Khái niệm marketing<br /> “Marketing là một quá trình hoạch định và quản lý thực<br /> hiện việc định giá, chiêu thị và phân phối các ý tưởng, hàng hóa,<br /> dịch vụ nhằm mục đích tạo ra những giao dịch để thỏa mãn<br /> những mục tiêu của cá nhân, của tổ chức, của xã hội”.<br /> (Định nghĩa của Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ)<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.1.2 Hỗn hợp marketing (Marketing-mix)<br /> 1.1.2.1 Marketing-mix 4Ps<br /> <br /> Product<br /> Sản phẩm<br /> <br /> Customer Solution<br /> Giải pháp cho khách hàng<br /> <br /> Price<br /> <br /> Customer Cost<br /> <br /> Place<br /> <br /> Convenience<br /> Thuận tiện<br /> Communication<br /> <br /> Giá<br /> <br /> Phân phối<br /> <br /> Promotion<br /> Chiêu thị<br /> <br /> (Mc Carthy)<br /> <br /> Chi phí cho khách hàng<br /> <br /> Giao tiếp<br /> <br /> (Lautherborn)<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.1.2 Hỗn hợp marketing (Marketing-mix)<br /> 1.1.2.2 Marketing-mix 7Ps<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1.2 Hỗn hợp marketing (Marketing-mix)<br /> 1.1.2.2 Marketing-mix 7Ps<br /> <br /> People<br /> <br /> (Con người)<br /> <br /> • Nhân viên<br /> <br /> • Khách hàng<br /> • Thông đạt văn hóa & giá trị<br /> <br /> •…<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản