intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý học - Bài 3: Lập kế hoạch

Chia sẻ: XYZ XYZ | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:45

27
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý học - Bài 3: Lập kế hoạch. Chương này giúp người học: Nắm được các kiến thức về kế hoạch và hệ thống kế hoạch, hiểu và vận dụng được quy trình lập kế hoạch để lập một kế hoạch cụ thể, hiểu và phân tích được các cấp độ chiến lược của tổ chức, phân tích và vận dụng được một số mô hình trong lập kế hoạch chiến lược.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý học - Bài 3: Lập kế hoạch

 1. BÀI 3 LẬP KẾ HOẠCH PGS.TS.Phan kim Chiến Trường Đại học Kinh tế Quốc dân v1.0
 2. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG: Chuyện của một giám đốc phụ trách sản phẩm • Tôi là một trong ba giám đốc sản phẩm báo cáo cho ông Long – Phó tổng giám đốc phụ trách nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Để báo cáo lên Tổng giám đốc về năng lực của các sản phẩm mới của doanh nghiệp, ông Long gọi ba chúng tôi đến văn phòng của ông ấy và nói: “Tôi muốn các anh ngừng những công việc đang làm và viết cho tôi báo cáo về các sản phẩm mới mà các anh đang triển khai, và doanh thu mà các anh dự báo có thể tạo ra từ những sản phẩm đó trong năm nay và năm tới”. Ông Long muốn có các bản báo cáo của chúng tôi vào 3h chiều ngày hôm sau. • Thế là từng người chúng tôi trở về phòng riêng, dẹp các việc khác sang một bên và bắt tay vào viết báo cáo. Tôi phải mất khoảng 8 tiếng đồng hồ, và các đồng nghiệp của tôi cũng mất khoảng thời gian tương tự để cho ra đời 3 bản báo cáo. Đúng thời hạn quy định, chúng tôi nộp báo cáo lên cho ông Long. • Hai ngày sau, ông Long lại gọi tất cả chúng tôi lên văn phòng, lần này để nói rằng chúng tôi đã không làm báo cáo như cách mà ông ấy muốn. Ông ấy nghĩ ra một mẫu báo cáo đặc biệt và cũng muốn đưa doanh thu của các sản phẩm hiện đang sản xuất vào báo cáo, rồi nhiều điều khác nữa - tất cả những điều mà ông ấy không hề nói với chúng tôi trong cuộc họp trước. Vậy là chúng tôi phải bắt đầu lại. • v1.0
 3. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG: Chuyện của một giám đốc phụ trách sản phẩm 1. Theo các anh/chị, ông Long và các giám đốc sản phẩm đã có sai lầm gì trong lập kế hoạch? 2. Vận dụng quy trình lập kế hoạch để giải thích? v1.0
 4. MỤC TIÊU • Nắm được các kiến thức về kế hoạch và hệ thống kế hoạch • Hiểu và vận dụng được quy trình lập kế hoạch để lập một kế hoạch cụ thể • Hiểu và phân tích được các cấp độ chiến lược của tổ chức • Phân tích và vận dụng được một số mô hình trong lập kế hoạch chiến lược v1.0
 5. NỘI DUNG Kế hoạch và nội dung của một kế hoạch Hệ thống kế hoạch Quy trình lập kế hoạch Các cấp độ chiến lược của tổ chức Quy trình lập kế hoạch chiến lược Cấu trúc của một bản phân tích chiến lược Một số mô hình vận dụng trong lập kế hoạch chiến lược v1.0
 6. 1. KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG KẾ HOẠCH • Khái niệm: Kế hoạch là tổng thể các mục tiêu, các giải pháp và công cụ để đạt được mục tiêu cho một hệ thống nhất định sau một giai đoạn nhất định. • Nội dung cơ bản của kế hoạch: Ø Mục tiêu kế hoạch: Phải đạt được? Ø Giải pháp kế hoạch: Phải làm gì và làm thế nào? Ø Công cụ kế hoạch: Nguồn lực? Ai thực hiện? Thời gian? Không gian? v1.0
 7. 2. HỆ THỐNG KẾ HOẠCH • Các kế hoạch chiến lược Xem xét theo cấp kế hoạch • Các kế hoạch tác nghiệp • Kế hoạch dài hạn Xem xét theo thời gian thực • Kế hoạch trung hạn hiện kế hoạch • Kế hoạch ngắn hạn • Chiến lược • Quy hoạch Xem xét mức độ cụ thể • Chính sách • Thủ tục • Quy tắc • Chương trình • Dự án • Ngân quỹ v1.0
 8. 2. HỆ THỐNG KẾ HOẠCH (tiếp theo) • Kế hoạch chiến lược Ø Tổng thể các mục tiêu, các giải pháp cơ bản, định hướng dài hạn đảm bảo cho tổ chức hoạt động và phát triển vượt bậc về chất sau giai đoạn nhất định. Ø Các cấp độ chiến lược: § Chiến lược cấp tổ chức; § Chiến lược cấp ngành; § Chiến lược cấp chức năng. • Quy hoạch Ø Quy hoạch thể hiện tầm nhìn, sự bố trí chiến lược về thời gian, không gian lãnh thổ, xây dựng khung vĩ mô về tổ chức không gian để chủ động hướng tới mục tiêu, đạt hiệu quả cao và phát triển bền vững. Ø Quy hoạch là sự cụ thể hóa chiến lược cả về mục tiêu và giải pháp. v1.0
 9. 2. HỆ THỐNG KẾ HOẠCH (tiếp theo) • Chính sách Ø Chỉ dẫn chung để quản lý các vấn đề của tổ chức. Ø Hướng dẫn cho nhà quản lý trong việc đưa ra quyết định đối với sự việc lặp lại nhiều lần. • Thủ tục Ø Cụ thể bao gồm chuỗi các hành động theo thời gian để thực thi chính sách. Ø Được thiết kế với những chỉ dẫn rõ ràng trong việc giải quyết vấn đề có tính chất lặp lại nhiều lần. • Quy tắc Ø Là dạng chặt chẽ nhất của kế hoạch thường trực. Ø Quy định những hành động được phép hay không được phép. v1.0
 10. 2. HỆ THỐNG KẾ HOẠCH (tiếp theo) Kế hoạch đơn dụng • Chương trình Các giải pháp và các nguồn lực (tài chính, con người, thời gian…) được xác định một cách trọn gói để hoàn thành hệ thống các mục tiêu quan trọng và xung yếu. • Dự án Ø Hướng các nỗ lực hoặc nhóm làm việc tới việc đạt được những mục tiêu cụ thể. Ø Các dự án không có tính toàn diện và hẹp hơn chương trình. Ø Dự án thường cụ thể hơn chương trình về mục tiêu, giải pháp và nguồn lực. • Ngân sách Ø Thường được coi là một phần của chương trình. Ø Được sử dụng như một cơ chế kiểm soát tài chính để thực hiện kế hoạch. v1.0
 11. 3. LẬP KẾ HOẠCH VÀ QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH • Lập kế hoạch là quá trình xác định các mục tiêu và phương thức thực hiện mục tiêu. • Sản phẩm là một bản kế hoạch với những nội dung chính: Ø Phải đạt được? Ø Phải làm gì? Ø Công cụ? v1.0
 12. QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH Bước 5 Ra quyết định Bước 4 Lựa chọn phương án Bước 3 Xác định các phương án Bước 2 Xác định mục tiêu và chỉ tiêu Bước 1 Phân tích môi trường v1.0
 13. QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH Phân tích môi trường • Mục đích: xác định những cơ hội (O), thách thức (T), điểm mạnh (S) và điểm yếu (W) mà môi trường tạo ra đối với hệ thống. • Nội dung: Ø Phân tích môi trường bên ngoài; Ø Phân tích môi trường bên trong. v1.0
 14. QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH Xác định mục tiêu kế hoạch: • Mục đích: xác định hệ thống cần đạt được gì sau giai đoạn nhất định. • Nội dung: Ø Xác định các mục tiêu có thể trong giai đoạn kế hoạch; Ø Xác định thứ tự ưu tiên các muc tiêu; Ø Xác định các chỉ tiêu để đạt mục tiêu; Ø Xác định hệ thống các chỉ số giám sát đánh giá việc đạt mục tiêu. v1.0
 15. QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH Xác định các phương án thực hiện mục tiêu: • Xác định tất cả các phương án thực hiện mục tiêu; • Mỗi phương án cần cụ thể hóa giải pháp và công cụ thực hiện mục tiêu; • Giải pháp: làm gì, làm như thế nào? • Công cụ: làm bằng gì? v1.0
 16. QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH Đánh giá và lựa chọn phương án tối ưu: • Mục đích: tìm ra phương án tốt nhất để đạt mục tiêu. • Nội dung xác định phương án tốt nhất: Ø Phương án nào thực hiện được mục tiêu và có ảnh hưởng mạnh nhất tới mục tiêu. Ø Phương án nào sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của tổ chức. Ø Phương án nào có chi phí thấp. Ø Phương án nào tạo được sự ủng hộ của các cấp quản lý và người thực hiện. Ø Phương án nào phản ánh tốt nhất hệ thống tiêu chuẩn đã chọn. v1.0
 17. QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH Thể chế hóa phương án • Đề xuất về phương án tối ưu sẽ được trình cho người có thẩm quyền quyết định. • Người có thẩm quyền sẽ phân tích và thông qua phương án. • Đề xuất sẽ được thể chế hóa bằng văn bản. v1.0
 18. 4. CÁC CẤP ĐỘ CHIẾN LƯỢC CỦA TỔ CHỨC Chiến lược cấp tổ chức Các chiến lược cấp ngành Các chiến lược cấp chức năng Các kế hoạch tác nghiệp v1.0
 19. 4.1. CHIẾN LƯỢC CẤP TỔ CHỨC • Chiến lược cấp tổ chức: Do bộ phận quản lý cao nhất vạch ra nhằm định hướng cho hoạt động của toàn tổ chức. • Câu hỏi cần trả lời đối với tổ chức: Ø Cần đạt được những mục tiêu cơ bản nào? Ø Định hướng phát triển là tăng trưởng, ổn định hay thu hẹp? Ø Nên hoạt động trong những lĩnh vực nào? Ngành nào? Cung cấp sản phẩm dịch vụ nào? Ø Phân bổ nguồn lực ra sao cho các lĩnh vực, ngành, sản phẩm/dịch vụ đó? Ø Phối hợp hoạt động của các lĩnh vực, ngành? v1.0
 20. 4.2. CHIẾN LƯỢC CẤP NGÀNH/LĨNH VỰC • Chiến lược cấp ngành/lĩnh vực: chỉ liên quan đến những mối quan tâm và hoạt động trong một ngành (một lĩnh vực hoạt động) của tổ chức. • Câu hỏi cần trả lời: Ø Ngành cần đạt được những mục tiêu cơ bản nào? Ø Cạnh tranh dựa trên các lợi thế nào? Ø Hợp tác bằng những phương thức nào? Dựa trên lợi thế nào? v1.0
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2