intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học - Chương 6c: Các phong cách lãnh đạo (Leadership styles)

Chia sẻ: XYZ XYZ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

68
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học - Chương 6c: Các phong cách lãnh đạo (Leadership styles). Chương này trình bày những nội dung chính sau: Những đặc điểm của một nhà lãnh đạo giỏi, các loại phong cách lãnh đạo, phong cách dân chủ, phong cách chuyên quyền.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học - Chương 6c: Các phong cách lãnh đạo (Leadership styles)

 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ CÁC PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO LEADERSHIP STYLES
 2. (19/11/1909-11/11/2005) - Nếu như có giải Nobel về Quản trị học thì năm nào ông cũng được nhận ! - Ngôi sao của nước Áo - Luật, kinh tế học, chính trị, triết học, và Quản trị học ("Sơn tiên Thủy long")  Cha đẻ môn Quản trị học
 3. Chính trị và triết học  Quản trị học ??? 1942: Alfred Sloan (GM) - Peter Drucker Khả năng tiên tri "Kinh tế tri thức"  Drucker đã tiên đoán từ cách đây hơn 30 năm !
 4. Ngƣời lãnh đạo là ngƣời truyền cảm hứng, tạo động lực và hƣớng mọi ngƣời đạt đƣợc những mục tiêu của tổ chức A leader is one who inspires, motivates and leads people to accomplish organizational goals
 5. Lãnh đạo liên quan tới khả năng gây ảnh hƣởng tới các nhân viên Leadership is all about influencing a group of people
 6. Những đặc điểm của một nhà lãnh đạo giỏi Characteristics of effective leader - Sẵn sàng đối mặt thách thức với mục đích cao nhất là sự phát triển của tổ chức Take the challenges to grow - Dám đảm đƣơng nhƣng công việc khó khăn và thử thách Take calculated risks
 7. Có khả năng đƣa ra những quyết định vào thời điểm cần thiết Have courage at the time of controversies
 8. Thẳng thắn thừa nhận và rút ra bài học từ sai lầm Accept their mistakes
 9. - Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với nhân viên Communicate frequently - Gần gũi với nhân viên Be approachable
 10. CÁC LOẠI PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO TYPES OF LEADERSHIP STYLES
 11. PHONG CÁCH DÂN CHỦ DEMOCRATIC / PARTICIPATIVE LEADERSHIP STYLE
 12. KHI NÀO SỬ DỤNG PHONG CÁCH DÂN CHỦ ? WHEN TO USE DEMOCRATIC LEADERSHIP STYLE - Cần sự đồng thuận của cả nhóm Team agreement is needed - Tăng động lực và sự tận tâm Greater motivation and commitment - Cần sự am hiểu và tài giỏi của các nhân viên Knowledgeable and skillful team members
 13. NHƢỢC ĐIỂM CỦA PHONG CÁCH DÂN CHỦ LIMITATION OF DEMOCRATIC LEADERSHIP STYLE TỐN QUÁ NHIỀU THỜI GIAN IT IS A TIME CONSUMING AFFAIR
 14. PHONG CÁCH CHUYÊN QUYỀN AUTOCRATIC LEADERSHIP STYLE
 15. KHI NÀO SỬ DỤNG PHONG CÁCH CHUYÊN QUYỀN ? WHEN TO USE AUTOCRATIC LEADERSHIP STYLE - Cần những quyết định nhanh và dứt khoát When quick decisions are needed - Không cần nhiều thông tin No need for others input - Không cần đồng thuận tập thể Team agreement is not necessary - Khi cần đến sự kiểm soát quản lý ở mức cao When high level of management control is needed
 16. NHỮNG NHƢỢC ĐIỂM CỦA PHONG CÁCH CHUYÊN QUYỀN LIMITATIONS OF AUTOCRATIC LEADERSHIP STYLE - NHÂN VIÊN KHÔNG THỂ THẮC MẮC VỀ CÁC QĐ EMPLOYEES CANNOT QUESTION DECISIONS - ÍT CƠ HỘI ĐƢA RA CÁC ĐỀ XUẤT LITTLE OPPORTUNITY TO GIVE SUGGESTIONS
 17. PHONG CÁCH TỰ DO LAISSEZ-FAIRE / FREE REIN LEADERSHIP STYLE
 18. KHI NÀO SỬ DỤNG PHONG CÁCH TỰ DO ? WHEN TO USE LAISSEZ FAIRE LEADERSHIP STYLE - Các nhân viên đều có khả năng làm việc tốt When the team is highly capable - Các nhân viên đều tự phân tích đƣợc tình huống When team members are able to analyze the situation - Khi không cần thiết kiểm tra chặt chẽ 1 quyết định When close monitoring of a decision is not needed - Các thành viên tin cậy đồng thuận lẫn nhau When there is full trust and confidence in the team members
 19. NHỮNG NHƢỢC ĐIỂM CỦA PHONG CÁCH TỰ DO LIMITATIONS OF LAISSEZ FAIRE LEADERSHIP STYLE - KO THÍCH HỢP CHO NHỮNG NHÂN VIÊN ÍT K.NGHIỆM NOT SUITABLE FOR LESSER EXPERIENCED EMPLOYEES - THIẾU ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC LACK OF MOTIVATION - NĂNG SUẤT LÀM VIỆC THẤP POOR PRODUCTIVITY
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2