intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 5 - Ths. Lương Thu Hà

Chia sẻ: Nguyễn Thành Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
212
lượt xem
54
download

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 5 - Ths. Lương Thu Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 5 Quản trị chi phí kết quả, bài giảng cung cấp các kiến thức về quản trị chi phí, kết quả theo phương thức sử dụng các chìa khóa phân bổ truyền thống, quản trị chi phí kết quả theo phương thức sử dụng chìa khóa mức lãi thô.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 5 - Ths. Lương Thu Hà

 1. Chương V Quản trị Chi phí – Kết quả Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 122
 2. Nội dung  Khái niệm cơ bản  Quản trị chi phí, kết quả theo phương thức sử dụng các chìa khóa phân bổ truyền thống  Quản trị chi phí kết quả theo phương thức sử dụng chìa khóa mức lãi thô Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 123
 3. Chi phí sản xuất kinh doanh Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ những hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành các hoạt động sản xuất trong kỳ kinh doanh nhất định. Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 124
 4. Phân loại chi phí Theo Phân Theo mối loại chức quan theo năng hệ với tiêu hoạt đối Theo chí động tượng mối khác chịu chi Theo quan phí cách hệ với thời kỳ ứng xử xác của chi định lợi phí nhuận Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 125
 5. Phân loại theo chức năng hoạt động Chí Là chi phí liên quan đến chế tạo phí sản phẩm, dịch vụ sản trong một thời kỳ xuất Chi phí Là chi phí liên quan đến ngoài tiêu thụ sản phẩm và sản quản lý chung toàn doanh nghiệp xuất Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 126
 6. Phân loại theo mối quan hệ với thời kỳ xác định lợi nhuận Chi phí Là chi phí gắn với giá trị sản phẩm sản xuất sản hoặc hàng hóa mua phẩm Chi Là chi phí gắn liền với từng phí thời kỳ kinh doanh thời – không gắn với giá trị sản phẩm kỳ Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 127
 7. Phân loại theo mối quan hệ với đối tượng chịu thuế Chi phí Là chi phí có liên quan đến một đối tượng trực tiếp Chi phí Là chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng gián tiếp Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 128
 8. Phân loại theo cách ứng xử của chi phí (*) Chi phí Là những chi phí thay đổi về tổng số biến tỉ lệ thuận khi mức độ hoạt động thay đổi đổi Chi Là những chi phí không thay đổi về tổng số phí khi mức độ hoạt động thay đổi cố trong một phạm vi định (hoặc thay đổi nhưng không tỷ lệ thuận) Chi phí Là những chi phí gồm cả hai yếu tố là hỗn chi phí biến đổi và chi phí cố định hợp Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 129
 9. Phân loại theo cách ứng xử của chi phí (*) Chi ◊ Chi phí vật chất trực tiếp phí biến ◊ Chi phí giờ công sản xuất đổi ◊ Chi phí gia công thuê ngoài (nếu có) Chi ◊ Khấu hao phí ◊ Chi phí quản lý doanh nghiệp cố định ◊ Chi phí quản lý phân xưởng Chi phí hỗn ◊ Chi phí bán hàng, bao gói… hợp Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 130
 10. Quản trị chi phí kết quả theo phương thức sử dụng chìa khóa phân bổ truyền thống (1) ∑ CĐ K1 = CĐp.bổ 1 sp A = K1 x P1 sp A ∑ DT ∑ CĐ K2 = CĐp.bổ 1 sp A = K2 x BĐ1 sp A ∑ BĐ ∑ CĐ K3 = CĐp.bổ 1 sp A = K3 x Giờ công1 sp A ∑ Giờ công sx Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 131
 11. Quản trị chi phí kết quả … truyền thống (2)  Bước 1: Tính chi phí biến đổi đơn vị sản phẩm  Bước 2: Tính tổng chi phí cố định  Bước 3: Phân bổ chi phí cố định (cho một đơn vị sản phẩm) sử dụng công cụ phân bổ theo yêu cầu  Bước 4: Tính giá thành, lợi nhuận đơn vị sản phẩm, và tổng giá thành, tổng lợi nhuận Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 132
 12. Quản trị chi phí kết quả theo phương thức sử dụng chìa khóa mức lãi thô (1) DT = BĐ + CĐ + LN DT - BĐ = CĐ + LN = MLT ∑ DT - ∑ BĐ = ∑ CĐ + ∑ LN = ∑ MLT DTđvsp - BĐđvsp = CĐđvsp + LNđvsp = MLTđvsp DTđơn hàng – BĐđơn hàng = CĐđơn hàng + LNđơn hàng = MLTđơn hàng Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 133
 13. Quản trị chi phí kết quả… mức lãi thô (2) MLT1 LN đích thực của DN MLT2 MLT3 CP QLPX MLT4 MLT điểm hòa vốn CP QLDN MLT5 KHẤU HAO MLTTQ ∑ CĐ Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 134
 14. Quản trị chi phí kết quả… mức lãi thô (3) GTT : Mức giá tối thiểu GTT = ∑ BĐi i = (1-n) GKN : Mức giá kinh nghiệm GKN = ∑ (BĐi x ki) i = (1-n) Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 135
 15. Quản trị chi phí kết quả… mức lãi thô (4) GKH/Bq : Mức giá kế hoạch / Bình quân MLTKH năm Số giờ thực GKH/Bq = ∑ BĐi + x hiện ĐH NLSXnăm i = (1-n) Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 136
 16. Quản trị chi phí kết quả… mức lãi thô (5) GBT : Mức giá bù trừ MLT còn phải thực hiện trong năm Số giờ thực GBT = ∑ BĐi + x hiện ĐH NLSX thực tế còn lại trong năm i = (1-n) Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 137
 17. Quản trị chi phí kết quả… mức lãi thô (6) MLT MLT MLT MLT MLT còn phải thực = KH năm - các ĐH - các ĐH đang - các ĐH hiện trong năm đã thực hiện thực hiện đã ghi sổ NLSX NLSXnăm Số tháng còn lại = x còn lại trong năm 12 tháng trong năm NLSX NLSX Số giờ Số giờ thực tế còn = còn lại - thực hiện các ĐH - thực hiện các lại trong năm trong năm đang thực hiện đơn hàng đã ghi sổ Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 138
 18. Quản trị chi phí kết quả… mức lãi thô (7) GĐp : Mức giá đàm phán GĐp = (101 => 110%) x Gmax Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 139
 19. Quản trị chi phí kết quả… mức lãi thô (8) GTT GKN GBq GBT GMax Khoảng giá đàm phán Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 140

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản