intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học (Lê Thị Bích Ngọc) - Chương 5: Thông tin và quyết định trong quản trị

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thu Trang | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:44

161
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tin quản trị là tất cả những tin tức nảy sinh trong quá trình cũng như trong môi trường quản trị và cần thiết cho việc ra quyết định hoặc để giải quyết một vấn đề nào đó trong hoạt động quản trị ở một tổ chức nào đó. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học (Lê Thị Bích Ngọc) - Chương 5: Thông tin và quyết định trong quản trị

 1. CHƯƠNG 5 Thông tin và quyết định trong quản trị 1
 2. NỘI DUNG CHƯƠNG 5 • 5.1 Thông tin quản trị Ø 5.1.1 Khái quát về thông tin quản trị Ø 5.1.2 Quá trình truyền thông trong tổ chức • 5.2 Quyết định quản trị Ø 5.2.1 Khái niệm quyết định quản trị Ø 5.2.2 Vai trò của quyết định quản trị Ø 5.2.3 Cơ sở khoa học của việc ra quyết định Ø 5.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định Ø 5.2.5 Yêu cầu đối với việc ra quyết định Ø 5.2.6 Tiến trình ra quyết định Ø 5.2.7 Nội dung và hình thức của các quyết định Ø 5.2.8 Các dạng điều kiện ra quyết định Ø 5.2.9  Mô hình, phương pháp và kỹ thuật ra quyết định 2
 3. KHÁI QUÁT VỀ THÔNG TIN QUẢN TRỊ 3
 4. KHÁI QUÁT VỀ THÔNG TIN QUẢN TRỊ 4
 5. KHÁI QUÁT VỀ THÔNG TIN QUẢN TRỊ 5
 6. NỘI DUNG THÔNG TIN • Thông  tin  đầu  vào:  Tình  hình  nguyên  vật  liệu,  máy  Nội  dung  thông  tin  KHÁI QUÁT VỀ THÔNG TIN QUẢN TRỊ móc thiết bị, thị trường, tình hình cạnh tranh.  trong  quản  trị  được  • Thông tin đầu ra: Tình hình kết quả kinh doanh.  xác  định  bởi  mục  • Thông tin phản hồi: Thông tin về phản ứng của nhân  tiêu  và  nhu  cầu  về  viên,  người  thực  hiện,  quá  trình  thực  hiện,  về  phản  thông  tin  của  những  ứng của đối thủ cạnh tranh.  người  muốn  hay  sẽ  • Thông tin về môi trường quản trị: Tình hình môi trường  sử dụng nó kinh  doanh  (pháp  luật,  chính  sách,  thời  tiết,  khí  hậu  v.v...).  • Thông tin về các đối tượng quản trị. Thông tin về nhân  Để  xây  đựng  nội  sự, sản phẩm, marketing, tài chính, chất lượng v.v...  dung thông tin trong  • Thông tin về kết quả quản trị: Thông tin về lợi nhuận,  quản  trị  một  cách  năng suất hiệu quả, thị phần, cạnh tranh v.v ...  khoa  học  người  ta  • Thông  tin  về  hoạt  động  quản  trị:  Thông  tin  về  quá  cũng  thường  phải  trình ra quyết định, hoạch định, tổ chức...  tuân  thủ  những  yêu  cầu  chung  :   Ngắn  gọn  ,  chính  xác  ,  mạch  lạc  ,  rõ  ràng  ,  đầy đủ, khách quan  6
 7. QUÁ TRÌNH TRUYỀN THÔNG TRONG TỔ CHỨC 7
 8. CÁC THÀNH TỐ CỦA QUÁ TRÌNH  TRUYỀN THÔNG • Người gửi tin • Thông điệp • Mã hoá • Kênh • Người nhận • Giải mã • Phản hồi và nhận thức 8
 9. Những trở ngại của quá trình truyền thông • Những rào cản thuộc tổ chức • Những rào cản cá nhân 9
 10. RÀO CẢN THUỘC VỀ TỔ CHỨC • Cấp bậc quyền hạn • Chuyên môn hoá • Mục tiêu khác biệt • Địa vị của các cá nhân trong tổ chức 10
 11. RÀO CẢN THUỘC VỀ CÁ NHÂN • Sự khác biệt về ngôn ngữ • Cảm xúc 11
 12. LOẠI BỎ CÁC TRỞ NGẠI  • Quy định dòng thông tin. • Khuyến khích phản hồi. • Đơn giản hoá ngôn ngữ. • Lắng nghe một cách tích cực. • Kiềm chế những cảm xúc tiêu cực. • Sử dụng những hàm ý không  bằng lời. • Sử dụng hệ thống thông tin mật. 12
 13. Thúc đẩy truyền thông hữu hiệu • Làm rõ ý tưởng trước khi truyền thông.  • Nghiên cứu mục đính chính của truyền thông • Xem xét sự bố trí nơi truyền thông xảy ra.  • Bàn bạc với người khác một cách thích hợp khi  cần trong hoạch định truyền thông. • Quan tâm đến những thông điệp không cần bằng  lời mà bạn gửi. • Truyền đạt những gì hữu ích cho người nhận khi  có thể. • Theo sát truyền thông. 13
 14. QUYẾT ĐỊNH TRONG  QUẢN TRỊ 14
 15. KHÁI NIỆM 15
 16. VAI TRÒ CỦA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ 16
 17. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH  • Nhu cầu • Môi trường bên ngoài • Khả năng của đơn vị • Mục tiêu và chiến lược kinh doanh • Thời cơ và rủi ro • Tính quy luật và nghệ thuật sáng tạo 17
 18. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ ­ Quyết định được đưa ra trong phạm vi thẩm  quyền của tổ chức hoặc cá nhân. ­ Quyết định không được trái với nội dung mà  pháp luật quy định ­ Quyết định được ban hành đúng thủ tục và  thể thức. ­ Quyết định phù hợp với định hướng và mục  tiêu của tổ chức ­  Quyết  định  phù  hợp  với  quy  luật  và  các  xu  thế khách quan, các nguyên tắc và nguyên lý  khoa học. ­ Quyết định đưa ra trên cơ sở vận dụng các  phương pháp khoa học ­ Quyết định phù hợp với điều kiện cụ thể, với  tình  huống  cần  đưa  ra  quyết  định,  kể  cả  thế  và lực.  Các quyết định được ban hàng bởi các cấp và  bộ phận chức năng phải thống nhất. Các quyết định ban hành tại các thời điểm  khác nhau không được mâu thuẫn, trái ngược  và phủ định nhau 18
 19. Các yếu tố ảnh hưởng  đến việc ra quyết định QT • Mức độ ổn định của môi trường. • Thời gian. • Sự hạn chế về thông tin. • Những yếu tố thuộc cá nhân nhà quản  trị: năng lực, định kiến, tính bảo bảo  thủ, kinh nghiệm… • Quyền hạn, trách nhiệm. • Các thế lực trong tổ chức 19
 20. TIẾN TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2