intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

66
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Toán kinh tế 1 - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, hệ phương trình tuyến tính Crame, phương pháp Gauss, hệ phương trình tuyến tính thuần nhất, một số ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

C2. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH<br /> 1<br /> <br /> Các khái niệm<br /> 2<br /> <br /> HPTTT Crame<br /> 3<br /> <br /> Phương pháp Gauss<br /> 4<br /> <br /> HPTTT Thuần nhất<br /> 5<br /> <br /> Một số ứng dụng<br /> <br /> 32<br /> <br /> I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN<br /> I.1. Dạng tổng quát hệ phương trình tuyến tính:<br /> 1. Định nghĩa: là một hệ phương trình đại số bậc nhất gồm<br /> m phương trình n ẩn có dạng:<br />  a x1  a x2  ... a xn  b1<br /> 12<br /> 1n<br />  11<br />  a21x1  a22 x2  ... a2n xn  b2<br /> (1)<br /> <br /> ...<br /> ... ...<br /> ...<br /> ...<br /> <br /> a x  a x  ... a x  b<br /> mn n<br /> m<br />  m1 1<br /> m2 2<br /> xj là biến<br /> aij được gọi là hệ số (của ẩn)<br /> bi: được gọi là hệ số tự do<br /> <br /> 33<br /> <br /> I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN<br />  a11 a12 ... a1n <br />  a21 a22 ... a2n <br /> A<br /> 2. Ma trận các hệ số:<br /> <br /> ...<br /> ... ... ...<br /> <br /> <br /> am1 am 2 ... amn <br /> 3. Ma trận cột của ẩn và ma trận cột của hệ số tự do:<br />  x1 <br /> b1 <br /> x <br /> b <br /> 2<br /> 2<br /> T<br /> T<br /> <br /> <br /> X <br />  x1 x2 ... xn <br /> B<br />  b1 b2 ... bm <br /> ... <br /> ... <br /> x <br /> b <br />  n<br />  m<br /> Hệ phương trình (1) có thể viết: AX = B<br /> 34<br /> <br /> I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN<br /> 4. Ma trận bổ sung:<br />  a11 a12<br /> a<br /> a22<br /> 21<br /> A  ( A, b)  <br /> ...<br />  ...<br /> a<br />  m1 am 2<br /> <br /> b1 <br /> b2 <br /> <br /> ... <br /> ... amn bm <br /> ... a1n<br /> ... a2n<br /> ... ...<br /> <br /> Đây là dạng viết tắt của hệ PTTT<br /> <br /> 35<br /> <br /> II.HỆ PHƯƠNG TRÌNH CRAME<br /> 2.1. Định nghĩa: Hệ phương trình Crame là một hệ PTTT n<br /> phương trình, n ẩn và det(A)0.<br /> 2.2. Định lý Crame: Hệ phương trình Crame có nghiệm duy<br /> nhất tính bằng công thức:<br /> X = A-1B<br /> Aj<br /> xj <br /> A<br /> Aj là ma trận thu được từ A bằng cách thay cột thứ j bằng cột<br /> các phần tử tự do.<br /> 36<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2