Đề cúc hoa

Chia sẻ: Luongnguyenviet Cuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
6
download

Đề cúc hoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cúc hoa Hoàng Sào Táp táp tây phong mãn viện tài Nhị hàn hương lãnh điệp nan lai Tha niên ngã nhược vi Thanh đế Báo dữ đào hoa nhất xứ khai Dịch Nghĩa Ào ào gió tây trong vườn trồng hoa cúc Nhị tàn, hương lạnh, bướm khó bay qua Năm tới nếu ta làm chúa xuân Sẽ truyền cho hoa đào nở ở đây cùng một chỗ Dịch Thơ Đề hoa cúc Vi vút đầy vườn thổi gió tây Nhụy rầu hương lạnh bướm khôn bay Nếu xuân năm tới ta làm chúa Truyền với hoa đào nở cả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cúc hoa

  1. Đề cúc hoa Hoàng Sào Táp táp tây phong mãn viện tài Nhị hàn hương lãnh điệp nan lai Tha niên ngã nhược vi Thanh đế Báo dữ đào hoa nhất xứ khai Dịch Nghĩa Ào ào gió tây trong vườn trồng hoa cúc Nhị tàn, hương lạnh, bướm khó bay qua Năm tới nếu ta làm chúa xuân Sẽ truyền cho hoa đào nở ở đây cùng một chỗ Dịch Thơ Đề hoa cúc Vi vút đầy vườn thổi gió tây Nhụy rầu hương lạnh bướm khôn bay Nếu xuân năm tới ta làm chúa Truyền với hoa đào nở cả đây
Đồng bộ tài khoản