Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 57 BÀI THỰC HÀNH SỐ 6

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
495
lượt xem
44
download

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 57 BÀI THỰC HÀNH SỐ 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu bài học Củng cố kiến thức về tính chất vật lí và hoá học của một số dẫn xuất hal, ancol, phenol.  Rèn luyện kĩ năng tíên hành thí nghiệm lượng nhỏ với các chất cháy nổ độc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 57 BÀI THỰC HÀNH SỐ 6

  1. Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau ch ia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm... Giáo án hóa học Bài 57 lớp 11 nâng cao - BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 Tính chất của một vài dẫn xuất halogen, ancol, phenol I - Mục tiêu bài học  Củng cố kiến thức về tính chất vật lí và hoá học của một số dẫn xuất hal, ancol, phenol.  Rèn luyện kĩ năng tíên hành thí nghiệm lượng nhỏ với các chất cháy nổ độc. II - Chuẩn bị 1. Dụng cụ thí nghiệm
  2. Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau ch ia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm... ống nghiệm ống hút nhỏ gọt Đèn cồn Giá để ống Bộ giá thí nghiệm đơn nghiệm giản 2. Hoá chất 1,2-đicloetan hoặc Dung dịch clorofom NaOH 20% Dung dịch NaOH 10% HNO3 dịch HCl Dung CuSO4 5% Glixerol Dung dịch phenol bão Etanol dịch hoà Dung nước brom III -Tổ chức hoạt động dạy học Chia HS thành cacvs nhóm thực hành nhỏ
  3. Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau ch ia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm... Thí nghiệm 1: Thuỷ phân dẫn xuất halogen a) Chuẩn bị tiến hành thí nghiệm Thực hiện như trong SGK b) Quan sát hiện tượng và giải thích Hiện tượng:Trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa trắng. Giải thích
  4. Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau ch ia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản