intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tấn Tấn Thành giai đoạn 2013–2015

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

0
41
lượt xem
2
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tấn Tấn Thành giai đoạn 2013–2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu thực trạng sử dụng vốn của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tấn Tấn Thành trong giai đoạn 2013 – 2015, cũng như tìm hiểu về các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp, từ đó tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tấn Tấn Thành giai đoạn 2013–2015

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY<br /> TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TẤN THÀNH<br /> <br /> Đ<br /> <br /> GIAI ĐOẠN 2013 - 2015<br /> <br /> PHẠM CÔNG DƯƠNG<br /> <br /> KHÓA HỌC: 2012 – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY<br /> TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TẤN THÀNH<br /> <br /> Đ<br /> <br /> GIAI ĐOẠN 2013 - 2015<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> Phạm Công Dương<br /> <br /> PGS.TS Trần Văn Hòa<br /> <br /> Lớp K46A – Kế Hoạch Đầu Tư<br /> Niên khóa: 2012 – 2016<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà<br /> trường cùng toàn thể các Thầy Cô giáo của Trường Đại học<br /> Kinh tế- Đại học Huế, đặc biệt là các Thầy Cô giáo trong khoa<br /> Kinh tế & Phát triển đã dạy dỗ cho em những kiến thức trong<br /> suốt thời gian học vừa qua.<br /> Để hoàn thành đề tài này, ngoài sự cố gắng của bản thân,<br /> tôi đã nhận rất nhiều sự giúp đỡ của quý Thầy, Cô và các bạn.<br /> Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy<br /> giáo PGS.TS Trần Văn Hòa đã giành nhiều thời gian, tâm huyết<br /> để hướng dẫn và giúp đỡ tận tình cho tôi trong suốt thời gian<br /> thực hiện đề tài.<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo công ty<br /> TNHH Thương mại và Dịch vụ Tấn Thành và các anh chị trong<br /> phòng kế toán đã tạo mọi điều kiện, quan tâm, giúp đỡ tôi<br /> hoàn thành khóa luận này.<br /> Trong quá trình thực hiện khóa luận, do khả năng và kinh<br /> nghiệm còn hạn chế nên không thể tránh khỏi sai sót. Vì vậy,<br /> tôi rất mong nhận được sự đóng góp của Thầy, Cô và bạn đọc<br /> để khóa luận được hoàn thiện hơn.<br /> Huế, ngày tháng năm<br /> Sinh viên<br /> Phạm Công Dương<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................... i<br /> MỤC LỤC .......................................................................................................................ii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ..................................................... v<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ...................................................................................................... vi<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU..................................................................................vii<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ......................................................................................... viii<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................................... 1<br /> 2.Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................................... 1<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 1<br /> 3.1 Đối tượng nghiên cứu ................................................................................................ 1<br /> 3.2 Phạm vi nghiên cứu ................................................................................................... 2<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 4.Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................. 2<br /> 4.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu ...................................................................... 2<br /> 4.2. Phương pháp xử lý và tổng hợp số liệu .................................................................... 2<br /> 4.3. Phương pháp phân tích số liệu ................................................................................. 2<br /> 5.Kết cấu của khóa luận................................................................................................... 2<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.............................................. 3<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA<br /> <br /> Đ<br /> <br /> DOANH NGHIỆP ......................................................................................................... 3<br /> 1.1 Khái niệm, phân loại, đặc điểm vốn kinh doanh của doanh nghiệp .......................... 3<br /> 1.1.1 Vốn kinh doanh ...................................................................................................... 3<br /> 1.1.2 Phân loại vốn kinh doanh ....................................................................................... 4<br /> 1.1.3 Đặc điểm của vốn kinh doanh ................................................................................ 8<br /> 1.1.4 Vai trò của vốn kinh doanh đối với doanh nghiệp ............................................... 11<br /> 1.2 Khái niệm và các loại nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp ............................ 11<br /> 1.2.1 Nợ phải trả ............................................................................................................ 12<br /> 1.2.2 Nguồn vốn chủ sở hữu.......................................................................................... 12<br /> 1.3 Một số vấn đề về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp ..................................... 12<br /> ii<br /> <br /> 1.3.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp ............................................. 12<br /> 1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp .................................. 13<br /> 1.3.2.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ .......................................................... 13<br /> 1.3.2.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ .......................................................... 14<br /> 1.3.3.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VKD.......................................................... 15<br /> 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp .................... 17<br /> 1.4.1 Các yếu tố vi mô ................................................................................................... 17<br /> 1.4.2 Các yếu tố vĩ mô ................................................................................................... 20<br /> CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY<br /> TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TẤN THÀNH ............................................. 23<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.1 Giới thiệu về công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tấn Thành ........................ 23<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty .................................................... 23<br /> 2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2013 – 2015 .......... 29<br /> 2.3 Đánh giá khái quát tình hình biến động tài sản và nguồn vốn của công ty giai<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> đoạn 2013- 2015 ............................................................................................................ 32<br /> 2.3.1 Tình hình biến động tài sản của công ty giai đoạn 2013 – 2015 .......................... 32<br /> 2.3.2 Tình hình biến động nguồn vốn của công ty giai đoạn 2013 – 3015 ................... 34<br /> 2.4 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty ........................................................... 36<br /> 2.4.1 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty ........................................................ 36<br /> công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tấn Tấn Thành giai đoạn 2013-2015 ............ 39<br /> 2.4.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định .............................................................. 40<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ........................................................ 44<br /> công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tấn Thànhgiai đoạn 2013-2015 .................... 46<br /> 2.5 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của công ty ............. 47<br /> 2.5.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn cố định ................... 47<br /> 2.5.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động.................. 48<br /> 2.6 Đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH Thương mại và Dịch<br /> vụ Tấn Thành ................................................................................................................. 50<br /> 2.6.1 Kết quả đạt được .................................................................................................. 50<br /> 2.6.2 Hạn chế ................................................................................................................ 50<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản