intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thiết bị Thương mại

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

68
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của khóa luận bao gồm hai chương sau: Chương 1 - Cơ sở lý luận về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động, chương 2 - Thực trạng tổ chức và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thiết bị Thương mại. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thiết bị Thương mại

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG<br /> VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> <br /> : PHẠM THỊ YẾN<br /> <br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A20157<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu kết quả ghi<br /> trong luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập. Tác giả chịu<br /> hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực và nguyên bản của luận văn.<br /> Tác giả luận văn tốt nghiệp<br /> <br /> Phạm Thị Yến<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, lời đầu tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn<br /> chân thành và sâu sắc nhất tới cô giáo hướng dẫn ThS. Phan Hồng Giang đã tận tình<br /> hướng dẫn em trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài.<br /> Em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo trong khoa Quản lý – Trường Đại<br /> học Thăng Long, đã trang bị cho em những kiến thức và kinh nghiệm quý giá trong<br /> quá trình học tập tại trường và nhiệt tình giúp đỡ em thực hiện đề tài này.<br /> Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, phòng Tài chính – Kế toán, cán<br /> bộ công nhân viên công ty Cổ phần Thiết bị Thương mại đã cung cấp tài liệu và tạo<br /> mọi điều kiện thuận lợi để em có thể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.<br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do thời gian có hạn, trình độ, kỹ năng của<br /> bản thân còn nhiều thiếu sót nên chắc chắn đề tài khóa luận này của em sẽ không tránh<br /> khỏi những hạn chế, thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp và chỉ bảo bổ sung thêm<br /> của thầy cô và các bạn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn !<br /> Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Phạm Thị Yến<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> PHẦN NỘI DUNG ..................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ<br /> DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG ......................................................................................... 1<br /> 1.1 Vốn lưu động trong doanh nghiệp ...................................................................... 1<br /> 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của vốn lưu động .......................................................... 1<br /> 1.1.2 Phân loại vốn lưu động trong doanh nghiệp ..................................................... 1<br /> 1.1.3 Vai trò của vốn lưu động.................................................................................... 3<br /> 1.1.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động ........................................ 4<br /> 1.1.5 Xác định nhu cầu vốn lưu động......................................................................... 4<br /> 1.2 Nội dung quản lý vốn lưu động ........................................................................... 7<br /> 1.2.1 Chính sách quản lý vốn lưu động ...................................................................... 7<br /> 1.2.2 Quản lý vốn bằng tiền ........................................................................................ 9<br /> 1.2.3 Quản lý các khoản phải thu khách hàng ......................................................... 11<br /> 1.2.4 Quản lý hàng tồn kho....................................................................................... 13<br /> 1.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn<br /> lưu động trong doanh nghiệp .................................................................................. 15<br /> 1.3.1 Khái niệm hiệu quả vốn lưu động.................................................................... 15<br /> 1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp ................................. 16<br /> 1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động ............................... 18<br /> 1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động ...................... 22<br /> 1.4.1 Nhân tố khách quan......................................................................................... 22<br /> 1.4.2 Những nhân tố chủ quan ................................................................................. 23<br /> 1.5 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ............................. 24<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI ................................................ 26<br /> 2.1 Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Thiết bị Thương mại ............................. 26<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Thiết bị Thương mại<br /> .................................................................................................................................. 26<br /> 2.1.1.1. Giới thiệu về công ty Cổ phần Thiết bị Thương mại ...................................... 26<br /> 2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Thiết bị Thương mại ...... 26<br /> 2.1.1.3 Khái quát ngành nghề kinh doanh của công ty Cổ phần Thiết bị Thương mại 27<br /> 2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty Cổ phần Thiết bị Thương mại ................. 27<br /> 2.1.3 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận........................................................... 28<br /> 2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thiết bị<br /> Thương mại trong ba năm 2011, 2012, 2013 .......................................................... 29<br /> 2.2.1 Tình hình Doanh thu - Lợi nhuận - Chi phí trong ba năm 2011, 2012, 2013 . 29<br /> 2.2.2 Tình hình Tài sản - Nguồn vốn của công ty CP Thiết Bị Thương mại ........... 34<br /> 2.2.2.1 Tình hình Tài sản của doanh nghiệp trong ba năm 2011, 2012, 2013 ............. 34<br /> 2.2.2.2 Tình hình Nguồn vốn của công ty Cổ phần Thiết bị Thương mại trong ba năm<br /> 2011, 2012, 2013 ....................................................................................................... 37<br /> 2.2.3 Phân tích các chỉ tiêu tài chính căn bản của công ty Cổ phần Thiết bị Thương<br /> mại qua ba năm 2011- 2012- 2013............................................................................ 40<br /> 2.3 Tình hình sử dụng vốn lưu động tại công ty CP Thiết bị Thương mại............ 45<br /> 2.3.1 Chiến lược sử dụng vốn lưu động của công ty ................................................ 45<br /> 2.3.2 Kết cấu nguồn vốn lưu động tại Công ty CP Thiết bị Thương mại ................. 46<br /> 2.3.3 Phân tích từng bộ phận cấu thành vốn lưu động ............................................ 48<br /> 2.3.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận cấu thành vốn lưu động<br /> của công ty CP Thiết bị Thương mại ........................................................................ 52<br /> 2.3.5 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động ...................................................................... 55<br /> 2.3.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty CP Thiết bị<br /> Thương mại .............................................................................................................. 58<br /> 2.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty CP Thiết bị Thương mại ........... 59<br /> 2.4.1 Những kết quả đạt được................................................................................... 59<br /> 2.4.3 Những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân ............................................................. 59<br /> 2.5 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần Thiết<br /> bị Thương mại .......................................................................................................... 60<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2