intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần 1-5

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:107

0
55
lượt xem
9
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần 1-5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tìm hiểu và hệ thống cơ sở lí luận về công tác hạch toán, quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN và vận dụng chúng vào việc nghiên cứu thực tiễn, tìm hiểu thực trạng công tác kế toán thuế tại Công ty cổ phần 1-5. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần 1-5

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ<br /> GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 1-5<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Võ Thị Huệ<br /> Lớp: K45B Kiểm toán<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> Niên khóa: 2011 - 2015<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2015<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> Lời Cám Ơn<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Trong quá trình học tập và thực hiện khóa luận này, ngoài<br /> những nổ lực của bản thân, tôi đã nhận được nhiều sự quan tâm<br /> cũng như giúp đỡ tận tình của đơn vị thực tập , của thầy cô, gia<br /> đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, tôi xin gửi lời cám<br /> ơn chân thành đến Th.S Nguyễn Thị Thanh Huyền- một người<br /> đáng kính trong công việc cũng như trong cuộc sống đã hướng dẫn,<br /> chỉ bảo tận tình, giúp đỡ hết lòng, đưa ra những góp ý chân thành<br /> cũng như luôn động viên tôi rất nhiều trong suốt quá trình từ khi<br /> bắt đầu định hướng đề tài, thực hiện, sữa chữa đến khi hoàn thiện<br /> khóa luận này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong khoa Kế toánKiểm toán trường Đại học Kinh Tế Huế đã tận tình truyền đạt kiến<br /> thức trong 4 năm học tập. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong<br /> quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu đề<br /> tài, thực hiện khóa luận mà còn là hành trang quý báu để tôi bước<br /> vào đời một cách vững chắc và tự tin.<br /> Tôi chân thành cảm ơn Ban giám đốc Công ty cổ phần 1 - 5<br /> đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để tôi thực tập tại Công ty.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Hoàng Phạm Phước Longkế toán trưởng cũng như các anh chị phòng kế toán đã giúp đỡ tôi<br /> trong quá trình thu thập số liệu, tiếp xúc với các nghiệp vụ, chứng<br /> từ, sô sách và cũng như bổ sung những kiến thức cần thiết từ thực<br /> tế.<br /> Và con vô cùng biết ơn những người thân trong gia đình đã<br /> luôn yêu thương, lo lắng, động viên, tạo mọi điều kiện cho con<br /> trong những năm tháng học tập vừa qua và được trưởng thành<br /> như ngày hôm nay.<br /> SVTH: Võ Thị Huệ - Lớp: K45B KT<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Cuối cùng kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và<br /> thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các Cô, Chú,<br /> Anh, Chị trong Công ty cổ phần 1 - 5 luôn dồi dào sức khỏe, đạt<br /> được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc.<br /> <br /> SVTH: Võ Thị Huệ - Lớp: K45B KT<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Bán hàng và cung cấp dịch vụ<br /> <br /> CNV<br /> <br /> Công nhân viên<br /> <br /> CCDC<br /> <br /> Công cụ dụng cụ<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> ĐVT<br /> <br /> Đơn vị tính<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> HĐQT<br /> <br /> Hội đồng quản trị<br /> <br /> HĐCĐ<br /> <br /> Hội đồng cổ đông<br /> <br /> HHDV<br /> <br /> Hàng hóa dịch vụ<br /> <br /> KQH<br /> <br /> Khu quy hoạch<br /> <br /> KD<br /> <br /> Kinh doanh<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> BH&CCDV<br /> <br /> Nguyên vật liệu<br /> <br /> NN&PTNT<br /> <br /> Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn<br /> <br /> TT-BTC<br /> <br /> Thông tư -Bộ Tài chính<br /> <br /> QĐ - BTC<br /> <br /> Quyết định - Bộ Tài chính<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> TNDN<br /> <br /> Thu nhập doanh nghiệp<br /> <br /> TKĐƯ<br /> <br /> Tài khoản đối ứng<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> VND<br /> <br /> Đồng Việt Nam<br /> <br /> XDCB<br /> <br /> Xây dựng cơ bản<br /> <br /> XDCT<br /> <br /> Đ<br /> <br /> NVL<br /> <br /> Xây dựng công trìn<br /> <br /> SVTH: Võ Thị Huệ - Lớp: K45B KT<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG, BIỂU<br /> Bảng<br /> Bảng 2.1: Tình hình lao động tại Công ty Cổ Phần 1-5 qua 3 năm 2012 - 2014 ........................ 40<br /> Bảng 2.2: Tình hình tài sản và nguồn vốn tại Công ty Cổ Phần 1-5 qua 3 năm 2012 - 2014..... 43<br /> Bảng 2.3: Tình hình kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần 1 - 5 qua 3 năm 2012 – 2014 ... 47<br /> Bảng 2.4 Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT của công ty trong 3 năm từ 2012-2014.... 50<br /> Bảng 2.5 Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN của công ty trong 3 năm 2012-2014 ........ 66<br /> Biểu<br /> Biểu 2.1: Hóa đơn Giá trị gia tăng của Công ty TNHH Thành Hưng. ................................52<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Biểu 2.2: Giao diện nhập dữ liệu trong Phân hệ Qũy ...........................................................53<br /> Biểu 2.3: Bảng kê chứng từ ghi Nợ tài khoản 1331..............................................................54<br /> Biểu 2.4: Sổ cái chi tiết tài khoản 1331 .................................................................................55<br /> Biểu 2.5: Hóa đơn Giá trị gia tăng của Công ty Cổ Phần 1 - 5 ............................................57<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Biểu 2.6: Giao diện nhập dữ liệu trong Phân hệ Bán Hàng .................................................58<br /> Biểu 2.7: Bảng kê chứng từ ghi Có tài khoản 33311 ............................................................58<br /> Biểu 2.8: Sổ cái chi tiết tài khoản 33311 ...............................................................................59<br /> Biểu 2.9:Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào........................................ 61<br /> Biểu 2.10: Bảng kê hóa đơn, chứng từ, hàng hóa, dịch vụ bán ra .......................................62<br /> Biểu 2.11: Tờ khai Thuế Giá trị gia tăng tháng 12 năm 2014 ..............................................63<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Biểu 2.12 : Tờ khai thuế thu nhập tạm tính ...........................................................................69<br /> Biểu 2.13: Giao diện nhập dữ liệu trong Phân hệ Quản lí công nợ với Nhà nước ............71<br /> Biểu 2.14: Sổ cái chi tiết tài khoản 3334 ...............................................................................72<br /> Biểu 2.15: Bảng kê chứng từ tài khoản 3334 ........................................................................73<br /> Biểu 2.16. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơ.......................................................................76<br /> Biểu 2.17: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 .............................................79<br /> Biểu 2.18 :Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2014..........................................................81<br /> Biểu 2.19: Giao diện sổ Quản lí công nợ với nhà nước........................................................84<br /> Biểu 2.20: Sổ cái chi tiết tài khoản 3334 ...............................................................................84<br /> <br /> SVTH: Võ Thị Huệ - Lớp: K45B KT<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2