intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Đánh giá giảng viên đại học nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Chia sẻ: Hoàng Thị Yến Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:183

24
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận án là nghiên cứu lí luận và thực trạng đánh giá giảng viên các trường đại học Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả đánh giá giảng viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đại học của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Đánh giá giảng viên đại học nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI<br /> --------  -------<br /> <br /> KHAMPHOUNVONG NOUANPHET<br /> <br /> §¸NH GI¸ GI¶NG VI£N §¹I HäC<br /> N¦íC CéNG HOµ D¢N CHñ NH¢N D¢N LµO<br /> Chuyên ngành: Quản lý giáo dục<br /> Mã số: 62.14.01.14<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS. TS BÙI VĂN QUÂN<br /> 2. PGS. TS VŨ TRỌNG RỸ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu<br /> riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung<br /> thực và chưa từng. Được ai công bố trong bất kỳ công<br /> trình nào khác<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Khamphounvong Nouanphet<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành bản luận án này, ngoài nổ lực của bản thân, tác giả đã<br /> nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của quý thầy cô giáo, bạn bè và<br /> đồng nghiệp.<br /> Tác giả muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người trực tiếp hướng dẫn<br /> là: PGS. TS Bùi Văn Quân, PGS. TS Vũ Trọng Rỹ về những hướng dẫn, gợi<br /> ý có giá trị nhằm nâng cao chất lượng luận án, cũng như sự động viên trong<br /> suốt quá trình thực hiện đề tài luận án<br /> Tác giả xin chân thành cảm ơn rất nhiều quý thầy cô giáo về sự giúp đỡ<br /> và tạo điều kiện.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Khamphounvong Nouanphet<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài.............................................................................. 1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu .................................................................................. 3<br /> 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu ............................................................ 3<br /> 4. Giả thuyết khoa học.................................................................................... 3<br /> 5. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................. 4<br /> 6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 4<br /> 7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu .......................................... 4<br /> 8. Những luận điểm cần bảo vệ ...................................................................... 6<br /> 9. Đóng góp của luận án ................................................................................. 6<br /> 10. Cấu trúc luận án........................................................................................ 7<br /> Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN ĐẠI<br /> HỌC THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC ...................... 8<br /> 1.1. Tổng quan nghiên cứu........................................................................... 8<br /> 1.1.1. Ở nước ngoài .................................................................................... 8<br /> 1.1.2. Ở nước CHDCND Lào.................................................................... 12<br /> 1.2. Các khái niệm chính sử dụng trong nghiên cứu đề tài luận án......... 14<br /> 1.2.1. Đánh giá ......................................................................................... 14<br /> 1.2.2. Giảng viên ...................................................................................... 16<br /> 1.2.3. Đánh giá giảng viên ........................................................................ 22<br /> 1.2.4. Hiệu quả đánh giá giảng viên.......................................................... 26<br /> 1.3. Quản lý đội ngũ giảng viên theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực<br /> ở trường đại học ......................................................................................... 28<br /> 1.3.1. Khái quát về quản lý nguồn nhân lực ................................................. 28<br /> 1.3.2. Quản lý đội ngũ giảng viên ở trường đại học .................................. 34<br /> 1.4. Đánh giá giảng viên trong quản lý đội ngũ giảng viên theo tiếp cận<br /> quản lý nguồn nhân lực ở trường đại học .................................................... 45<br /> 1.4.1. Mục đích, chức năng và yêu cầu của đánh giá giảng viên trong<br /> quản lý đội ngũ giảng viên ở trường đại học ............................................... 45<br /> <br /> 1.4.2. Nội dung, quy trình, tiêu chí và chủ thể tham gia đánh giá giảng<br /> viên đại học .............................................................................................. 49<br /> 1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá giảng viên trong quản lý<br /> giảng viên theo tiếp cận QLNNL ............................................................... 65<br /> 1.5.1. Sự phát triển của giáo dục đại học .................................................. 65<br /> 1.5.2. Sự thay đổi trong vai trò của giảng viên đại học đỏi hỏi phải có<br /> sự thây đổi trong mục tiệu,nội dung đánh giá, tiêu chí đánh giá ............... 67<br /> 1.5.3. Năng lực của các chủ thể tham gia vào đánh giá giảng viên đại học ....... 69<br /> 1.5.4. Một số rào cản khác ........................................................................ 70<br /> Kết luận chương 1 ...................................................................................... 71<br /> Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIỂN<br /> ĐẠI HỌC NƯỚC CỘNG HÒA DẪN CHỦ NHÂN DÂN LÀO............... 73<br /> 2.1. Khái quát về giáo dục đại học ở nước CHDCND Lào ....................... 73<br /> 2.1.1. Sự phát triển giáo dục đại học của nước CHDCND Lào ................. 73<br /> 2.1.2. Về đội ngũ giảng viên các trường đại học nước Lào ...................... 75<br /> 2.2. Khái quát về phương pháp và tổ chức thu thập dữ liệu trong nghiên<br /> cứu thực trạng đánh giá giảng viên đại học nước CHDCND Lào.................. 77<br /> 2.2 1. Mục đích nghiên cứu ...................................................................... 77<br /> 2.2.2. Phương pháp nghiên cứu ................................................................ 77<br /> 2.1.3. Tiến hành khảo sát .......................................................................... 77<br /> 2.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng đánh giá giảng viên đại học nước<br /> CHDCND Lào ............................................................................................ 87<br /> 2.2.1. Kết quả hồi cứu về thực trạng đánh giá ở các trường đại học<br /> của Lào ........................................................................................... 87<br /> 2.2.2. Kết quả khảo sát thực trạng đánh giá ở các trường đại học của Lào ...... 90<br /> 2.3. Nhân định chung về thực trạng đánh giá giảng viên đại học Lào ........ 111<br /> 2.3.1. Ưu điểm và hạn chế của hoạt động đánh giá giảng viên ở đại học<br /> Champasack ........................................................................................... 111<br /> 2.3.2. Nhận định của Bộ GD&TT Lào .................................................... 114<br /> Kết luận chương 2 .................................................................................... 115<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2