intTypePromotion=3

Phản ứng oxi hóa khử

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
1.753
lượt xem
202
download

Phản ứng oxi hóa khử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bày được khái niệm chất khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hoá. Xác định được chất oxi hoá, chất khử trong phản ứng oxi hoá khử Cân bằng được phản ứng oxi hoá khử bằng phương pháp cân bằng electron. Phân biệt được phản ứng oxi hoá khử với các phản ứng không phải là phản ứng oxi hoá khử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phản ứng oxi hóa khử

 1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM ----- ----- Bài 25: Phản ứng oxi hoá – khử Sinh viên: Nguyễn văn Nguyên Lớp: K2-07
 2. MỤC TIÊU Trình bày được khái niệm chất khử, chất oxi hoá, sự Tr khử, sự oxi hoá. Xác định được chất oxi hoá, chất khử trong phản ứng oxi hoá khử Cân bằng được phản ứng oxi hoá khử bằng phương Cân pháp cân bằng electron. Phân biệt được phản ứng oxi hoá khử với các phản Phân ứng không phải là phản ứng oxi hoá khử
 3. Ôn tập kiến thức lớp 8 Ôn Định nghĩa: Phản ứng oxi hoá khử là phản ứng mà có sự cho nhận oxi. Ví dụ: CuO + H2 Cu + H2O Fe2O3 +CO Fe + CO2
 4. Qui tắc tính số oxi hoá Quy tắc 1: Số oxi hoá của nguyên tố trong các đơn Quy 1: chất bằng không. Quy tắc 2: Trong một phân tử, tổng số oxi hoá của Quy 2: Trong các nguyên tố bằng không. Quy tắc 3: Quy 3: Số oxi hoá của các ion đơn nguyên tử bằng điện tích đơ của ion đó. Trong ion đa nguyên tử, tổng số oxi hoá các nguyên Trong tố bằng điện tích của ion. Quy tắc 4: Trong đa số các hợp chất, số oxi hoá của Quy 4: Trong hiđro bằng +1. Số oxi hoá của oxi bằng -2.
 5. Nội dung Phản ứng oxi hoá khử. I. Lập phương trình hoá học của phản II. ứng oxi hoá khử Ý nghĩa của phản ứng oxi hoá khử ngh III. Luyện tập IV.
 6. I. phản ứng oxi hoá khử ph Xét phản ứng sự oxi hoá Fe +O2 Fe2O3 sự khử Fe Fe3+ + e O + 2e O2- Fe là chất khử, O2 là chất oxi hoá
 7. Một số khái niệm Phản ứng oxi hoá khử là phản ứng hoá học, 1. trong đó có sự chuyển electron giữa các chất của phản ứng. Chất khử là chất nhường electron. 2. Chất oxi hoá là chất thu electron. 3. Quá trình oxi hoá là quá trình nhường 4. electron. Quá trình khử là quá trình thu electron 5.
 8. II. Lập phương trình hoá học của phản ứng oxi hoá khử Giới thiệu phương pháp cân bằng theo phương Gi pháp thăng bằng electron. Nguyên tắc: Tổng số electron do chất khử Nguyên nhường phải đúng bằng tổng số electron nhận. Ta xét một ví dụ cụ thể Ta P + O2 P2O5
 9. Bước 1: Xác định số oxi hoá của các nguyên tố trong chất phản ứng để tìm chất oxi hoá và chất khử. Số oxi hoá P tăng từ 0 đến 5: P là chất khử. Số oxi hoá của oxi giảm từ 0 đến -2: O2 là chất oxi hoá Bước 2: Viết quá trình oxi hoá và quá trình khử, cân bằng mỗi quá trình. P P5+ +5e O2 + 4e 2O2-
 10. Bước 3: tìm hệ số thích hợp cho chất oxi hoá và chất khử sao cho electron nhường bằng electron nhận. 4 P P5+ +5e 5 O2 + 4e 2O2- Bước 4: Đặt các hệ số của chất oxi hoá và chât khử vào sơ đồ phản ứng, từ đó tính ra các hệ số các chất khác có mặt trong phương trình và kiểm tra lại. 4P + 5O2 2P2O5
 11. III. Ý nghĩa của phản ứng ngh oxi hoá - khử Trong đời sống Trong Phần lớn năng lượng ta dùng là năng lượng của phản ứng oxi hoá khử Sự cháy của xăng dầu trong động cơ đốt trong, quá trình điện phân… là phản ứng oxi hoá khử Trong sản xuất, là cơ sở của các quá trình sản Trong xuất như luyện gang , thép…
 12. IV. Luyện tập Luy 1.Cân bằng phương trình phản ứng HgO Hg + O2 Fe + HNO3 Fe(NO3)3 + NO2 + H2O Al(OH)3 Al2O3 + H2O 2. Phân biệt chất oxi hoá và sự oxi hoá, chất khử và sự khử. Cho ví dụ minh hoạ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản