intTypePromotion=1

SKKN: Biện pháp chỉ đạo một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh góp phần duy trì sĩ số, tỉ lệ chuyên cần và nâng cao chất lượng giáo dục

Chia sẻ: Trần Văn An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
34
lượt xem
0
download

SKKN: Biện pháp chỉ đạo một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh góp phần duy trì sĩ số, tỉ lệ chuyên cần và nâng cao chất lượng giáo dục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở đánh giá thực trạng kết quả hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường Tiểu học Trần Quốc Toản, từ đó đề ra những giải pháp nhằm chỉ đạo hoạt động trải nghiệm sáng tạo của nhà trường đạt hiệu quả. Từ việc chỉ đạo tốt hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một đi lên. Góp phần củng cố, khắc sâu và phát triển những kiến thức đã học trên lớp qua các hoạt động thực tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Biện pháp chỉ đạo một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh góp phần duy trì sĩ số, tỉ lệ chuyên cần và nâng cao chất lượng giáo dục

T<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> PHÒNG GD&ĐT KRÔNG ANA<br /> TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM <br /> SÁNG TẠO CHO HỌC SINH GÓP PHẦN DUY TRÌ SĨ SỐ, TỈ LỆ <br /> CHUYÊN CẦN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC <br /> Thuộc lĩnh vực: Quản lý<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Họ và tên: Võ Văn Tính<br /> Chức danh: Hiệu trưởng<br /> Trình độ chuyên môn: Đại học<br /> Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học<br />  MỞ ĐẦU<br /> I. Đặt vấn đề<br /> 1. Lý do lý luận<br /> Như  chúng ta đã biết, nền giáo dục Việt nam là một nền giáo dục phát <br /> triển toàn diện của học sinh. Nhằm đào tạo các em trở thành một con người có  <br /> đầy đủ  tố  chất khi bước vào đời. Và đặc biệt trong sự  đổi mới của giáo dục <br /> nhằm theo kịp xu thế phát triển của thời đại cũng như  các nước tiên tiến trên <br /> thế  giới, ngành giáo dục rất coi trọng việc tăng cường đưa vào chương trình <br /> giáo dục hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. Từ  đó không chỉ  dạy <br /> các em về  mặt kiến thức mà còn phải tổ  chức cho các em tham gia các hoạt <br /> động trải nghiệm để  các em nắm bắt được thế  giới thực tế  xung quanh về <br /> thiên nhiên, con người, hoạt động xã hội .v.v..Từ những trải nghiệm bổ ích, từ <br /> những kiến thức thực tế các em có thể vận dụng sáng tạo trong học tập, công  <br /> việc cũng như  trong cuộc sống. Xác định được tầm quan trọng đó, hiện nay  <br /> trong chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục đã đưa hoạt động trải  <br /> nghiệm sáng tạo là một nội dung bắt buộc và thời lượng cho nội dung   này  <br /> tương đương với môn học khác.<br /> 2. Lý do thực tiễn<br /> Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào  <br /> tạo cũng như dựa vào tình hình thực tế, trường Tiểu học Trần Quốc Toản đã <br /> tổ chức chỉ đạo một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo đạt nhiều kết quả tốt,  <br /> góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Và đặc biệt là tạo <br /> niềm vui, bổ  ích cho các em, từ  đó các em đi học chuyên cần hơn, góp phần <br /> duy trì sĩ số, xóa bỏ tình trạng học sinh bỏ học. <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu<br /> Biện pháp chỉ  đạo tổ  chức một số  hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho  <br /> học sinh trong trường Tiểu học<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> <br /> SKKN­ Võ Văn Tính­ Tiểu học Trần Quốc Toản<br /> 2<br /> Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trường Tiểu học Trần Quốc Toản năm <br /> học 2015­ 2016 đến nay.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> SKKN­ Võ Văn Tính­ Tiểu học Trần Quốc Toản<br /> 3<br /> II. Mục đích nghiên cứu<br /> ­ Trên cơ sở đánh giá thực trạng kết quả hoạt động trải nghiệm sáng tạo <br /> ở  trường Tiểu học Trần Quốc Toản, từ  đó đề  ra những giải pháp nhằm chỉ <br /> đạo hoạt động trải nghiệm sáng tạo của nhà trường đạt hiệu quả.<br /> ­ Từ  việc chỉ  đạo tốt hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh góp  <br /> phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một đi lên.<br /> ­ Góp phần củng cố, khắc sâu và phát triển những kiến thức đã học trên <br /> lớp qua các hoạt động thực tế.<br /> ­ Giúp các em phát triển sự hiểu biết trong các lĩnh vực đời sống, xã hội, <br /> từng bước làm phong phú hơn vốn tri thức của học sinh, tạo nên sự cân đối hài  <br /> hòa của quá trình giáo dục toàn diện.<br /> ­ Phát triển  ở  học sinh các kỹ năng cần thiết, phù hợp với sự  phát triển  <br /> lứa tuổi như  : kỹ  năng giao tiếp, kỹ  năng sống, kỹ  năng hợp tác, và sẵn sàng <br /> tham gia các hoạt động của tập thể...<br /> ­ Tạo cho học sinh lòng ham thích, tự tin, mạnh dạn và hứng thú khi tham <br /> gia các hoạt động.<br /> ­ Bồi dưỡng tình cảm yêu quê hương đất nước, giữ gìn bản sắc văn hóa  <br /> dân tộc…<br /> Tóm lại, qua thực tế  các hoạt động trải nghiệm, giáo dục các em yêu  <br /> thiên nhiên, con người, yêu cuộc sống lao động, gìn giữ các di sản, bản sắc văn <br /> hóa của dân tộc; biết bảo vệ  môi trường, tiếp thu những tiến bộ  của nhân <br /> loại…góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.<br /> GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ<br /> I. Cơ sở lí luận của vấn đề<br /> Ngoài công tác dạy học trên lớp, việc tổ  chức các hoạt động ngoài giờ <br /> lên lớp cho học sinh là điều rất cần thiết đối với mỗi trường học nhằm nâng <br /> cao chất lượng giáo dục và mang đến cho trường nhiều hoạt động giáo dục <br /> phong phú và đa dạng. Chương trình giáo dục của chúng ta trong thời gian qua  <br /> <br /> <br /> SKKN­ Võ Văn Tính­ Tiểu học Trần Quốc Toản<br /> 4<br /> còn mang nặng về  lí thuyết, thường chú trọng dạy học trong sách giáo khoa,  <br /> các giờ  dạy trên lớp, chưa coi trọng việc tổ  chức các hoạt động thực tế  cho  <br /> học sinh. Hiện nay công tác tổ  chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học  <br /> sinh ngày càng được quan tâm bởi chúng ta đã xác định được tầm quan trọng <br /> của hoạt động này trong việc giáo dục cho các em phát triển toàn diện và thực  <br /> tế hơn. Hơn thế nữa, nhà trường là nơi giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, cho  <br /> nên nếu tổ chức tốt hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh cũng có nghĩa  <br /> là làm tốt các công tác giáo dục toàn diện như Đức ­ Trí ­ Thể ­ Mỹ. Từ đó có <br /> thể nói việc tổ chức hoạt động trải nghiệm trong trường học nói chung, trường  <br /> tiểu học nói riêng là rất cần thiết nhằm giáo dục các em trở  thành con người  <br /> mới đáp  ứng đúng yêu cầu đổi mới chất lượng giáo dục của đất nước trong  <br /> thời kỳ hội nhập và phát triển.<br /> Tổ  chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo đã và đang nhận được sự <br /> quan tâm rất lớn của toàn Ngành, từ cha mẹ học sinh cũng như của xã hội . Bởi <br /> hiện nay không ít trường học chỉ  thực hiện dạy học theo chương trình sách <br /> giáo khoa hay nói cách khác chỉ  dạy học lý thuyết mà chưa coi trọng tổ  chức  <br /> cho các em thực hành hay tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài <br /> giờ  lên lớp. Chính vì vậy, Bộ  Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư <br /> 04/2014/TT­BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2018 về việc Quản lí hoạt động giáo <br /> dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Phòng Giáo dục  <br /> có   công   văn   số   209/PGDĐT­HĐGDNGLL   ngày   30/11/2018   V/v   hướng   dẫn <br /> thực hiện công tác giáo dục Chính trị  tư  tưởng học sinh; hoạt động ngoài giờ <br /> lên   lớp   năm   học   2018­   2019.   Hội   đồng   Đội   huyện   có   Hướng   dẫn   số   01­<br /> HD/HĐĐ ngày 24/10/2018 V/v Hướng dẫn triển khai Giờ ra chơi trải nghiệm  <br /> khao học sáng tạo năm học 2918­ 2019... Trong chương trình giáo dục phổ <br /> thông mới cấp Tiểu học, Bộ Giáo dục đã rất coi trong đưa các hoạt động trải  <br /> nghiệm vào chương trình giáo dục. Cụ  thể  trong chương trình của mỗi khối  <br /> lớp, các hoạt động trải nghiệm 105 tiết/lớp/năm học. Từ đó cho thấy rằng đây <br /> là một nội dung được  Ngành giáo dục và các cấp rất quan tâm. <br /> SKKN­ Võ Văn Tính­ Tiểu học Trần Quốc Toản<br /> 5<br /> II. Thực trạng vấn đề nghiên cứu<br /> <br /> 1.  Đặc điểm tình hình<br />            Trường Tiểu học Trần Quốc Toản là một trường nằm trên địa bàn xã <br /> Bình Hòa cách trung tâm huyện khoảng 5km. Nhân dân trên địa bàn từ  địa bàn  <br /> Quảng Nam đến đây xây dựng kinh tế mới. Trường được thành lập năm 1989 <br /> đến nay  đã trải qua 30 năm  xây dựng và phát triển. Ngay từ những ngày đầu <br /> thành lập trường đã gặp không ít những khó khăn. Cơ sở vật chất nói chung, sự <br /> quan tâm của các tổ  chức, xã hội, của cha mẹ học sinh đến công tác giáo dục <br /> còn   nhiều   hạn   chế.   Chưa   chú   trọng   đến   việc   tổ   chức   các   hoạt   động   trải <br /> nghiệm, các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh.  Thời gian gần đây, kinh  <br /> tế địa phương có phần phát triển nên trường lớp đã được xây dựng tương đối <br /> khang trang. Sự  quan tâm của chính quyền địa phương, sự  phối hợp của cha  <br /> mẹ học sinh đến công tác giáo dục của nhà trường được tốt hơn. Chính vì thế <br /> việc tổ chức các hoạt động phong trào cũng được quan tâm và tổ chức đạt quả <br /> tốt. <br /> 2. Những ưu điểm của công tác tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo  <br /> của nhà trường từ năm học 2015­ 2016 trở về trước <br /> ­ Về công tác chỉ đạo của nhà trường : <br /> + Nhà trường đã thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục để xây dựng kế <br /> hoạch cho năm học. Đã có kế  hoạch tổ  chức hoạt động mang tính chất trải <br /> nghiệm.<br /> + Đã phân công trách nhiệm chỉ đạo cho từng thành viên trong Ban Giám <br /> hiệu trong việc tổ chức các hoạt động. <br /> ­ Việc thực hiện của giáo viên : <br /> Giáo viên đã bám sát kế  hoạch nhà trường để  lồng ghép xây dựng kế <br /> hoạch hoạt động trong kế hoạch chủ nhiệm từng năm học.<br /> 3. Những hạn chế của công tác tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo <br /> thời gian qua<br /> ­ Đối với Ban Giám hiệu nhà trường :<br /> SKKN­ Võ Văn Tính­ Tiểu học Trần Quốc Toản<br /> 6<br /> + Tổ chức một số hoạt động còn mang tính hình thức, đạt hiệu quả chưa  <br /> cao.<br /> + Hoạt động trải nghiệm còn ít, chưa phong phú. Từ  đó dẫn đến không  <br /> thu hút được học sinh tham gia, chưa thu hút được học sinh đến trường.<br /> + Một số hoạt động không có tính khả thi, xây dựng kế hoạch không sát  <br /> thực tế.<br /> ­ Đối với giáo viên :<br /> Một số  giáo viên chưa hiểu được tầm quan trọng của hoạt động này <br /> trong công tác giáo dục, chưa nhiệt tình tham gia, tổ  chức hoạt động của lớp <br /> chưa đạt hiệu quả cao.<br /> ­ Đối với công tác Đội :<br /> Giáo viên tổng phụ  trách Đội mới chỉ  tổ  chức một số  hoạt động ngaoì <br /> giờ lên lớp theo nội dung chương trình và kế hoạch chỉ đạo của Hội đồng Đội,  <br /> chưa chú trọng tham mưu với Ban Giám hiệu để  tổ  chức các hoạt động trải  <br /> nghiệm mang tính sáng tạo và mang tính giáo dục cao.<br /> ­ Đối với học sinh :<br /> Một số em chưa tích cực, tự giác trong hoạt động trải nghiệm<br /> Từ  những  ưu điểm và tồn tại đó, bản thân tôi đưa ra một số  giải pháp <br /> nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác tổ chức, chỉ đạo hoạt động trải <br /> nghiệm sáng tạo nhằm đạt được hiệu quả cao hơn.<br /> III. Các giải pháp<br /> Để  thực hiện có hiệu quả  trong việc tổ  chức một số  hoạt động trải  <br /> nghiệm sáng tạo tôi đưa ra các giải pháp như sau :<br /> 1.1.   Khảo sát   đánh giá thực trạng hiệu quả  tổ  chức hoạt  động trải  <br /> nghiệm sáng tạo của nhà trường thời gian qua :<br /> a) Đối với Ban Giám hiệu :<br /> + Khảo sát, đánh giá kết quả các hoạt động đã tổ chức, tìm hiểu nguyên <br /> nhân của những hạn chế và tìm hướng khắc phục.<br /> <br /> <br /> SKKN­ Võ Văn Tính­ Tiểu học Trần Quốc Toản<br /> 7<br /> + Đánh giá tầm ảnh hưởng của hoạt động đến kết quả học tập của học  <br /> sinh, đến việc thu hút học sinh đi học chuyên cần và việc duy trì sĩ số. <br /> b) Các tổ khối :<br /> Đánh giá, rút kinh nghiệm sau khi tổ chức chỉ đạo hoạt động trải nghiệm <br /> cho học sinh trong tổ và báo cáo kết quả về nhà trường.<br /> c) Giáo viên :<br /> + Đánh giá những ưu điểm và tồn tại của các hoạt động mà lớp đã tham <br /> gia, tổ chức.<br /> + Tìm ra nguyên nhân của tồn tại để có hướng tham mưu với Ban Giám  <br /> hiệu nhà trường khắc phục, chỉ đạo các hoạt động sau tốt hơn.<br /> d) Đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội<br /> Ngoài việc thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng Đội huyện, cần <br /> bám sát tình hình thực tế của nhà trường để  tham mưu với Ban Giám hiệu để <br /> tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh phù hợp và đạt hiệu <br /> quả.<br /> 2.  Xây dựng kế hoạch <br /> a) Nhà trường  <br /> Xây   dựng   kế   hoạch   chỉ   đạo   thực   hiện   các   nội   dung   hoạt   động   trải  <br /> nghiệm sáng tạo ngay từ  đầu năm học của tổ. Xây dựng kế  hoạch phải dựa  <br /> vào thực tế  nhà trường, bám sát sự  chỉ  đạo của Phòng Giáo dục và được sự <br /> thống nhất cao của Ban Giám hiệu, các đoàn thể, tổ  khối và giáo viên. Trước <br /> khi xây dựng kế hoạch phải họp ban đại diện cha mẹ học sinh để  có sự  đóng <br /> góp ý kiến cho việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm. Từ đó có sự phối hợp,  <br /> hỗ trợ tốt từ phía cha mẹ học sinh nhà trường. Đó là yếu tố rất quan trọng góp  <br /> phần cho sự thành công của các hoạt động.<br /> b) Các tổ chuyên môn  <br /> Dựa vào kế hoạch của nhà trường, các tổ khối xây dựng kế hoạch và chỉ <br /> đạo các giáo viên trong tổ xây dựng kế hoạch chủ nhiệm. <br /> c) Giáo viên chủ nhiệm<br /> SKKN­ Võ Văn Tính­ Tiểu học Trần Quốc Toản<br /> 8<br /> Dự  kiến các hoạt động của lớp mình trong năm để  đưa vào kế  hoạch <br /> chủ  nhiệm và triển khai tới toàn thể  cha mẹ học sinh trong các cuộc họp đầu <br /> năm, giữa kì …để  có sự  đóng góp ý kiến và thống nhất phối hợp cùng thực  <br /> hiện.<br /> d) Giáo viên Tổng phụ trách Đội<br /> Đưa các nội dung hoạt động trải nghiệm vào kế  hoạch chương trình  <br /> hoạt động của Liên đội trong năm học để thực hiện.<br /> d) Phối hợp với cha mẹ học sinh<br /> ­ Ngay đầu năm học, nhà trường họp Ban đại diện cha mẹ  học sinh để <br /> dự kiến kế hoạch, nội dung trình cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm. <br /> ­ Giao nhiệm vụ  cho giáo viên chủ  nhiệm phối hợp với Ban Đại diện  <br /> Cha mẹ  học sinh các lớp bàn bạc với các phụ  huynh của lớp chủ  nhiệm về <br /> việc đóng góp ủng hộ cho các hoạt động trải nghiệm trong năm dự kiến sẽ tổ <br /> chức. <br /> ­ Sau khi thống nhất của cha mẹ  học sinh các lớp, nhà trường tổ  chức  <br /> họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, thống nhất và đưa vào nghị quyết Đại  <br /> hội cha mẹ  học sinh đầu năm cũng như  xây dựng qui chế  phối hợp giữa nhà <br /> trường với Ban Đại diện cha mẹ học sinh trong các hoạt động, phong trào. <br /> 3. Tổ chức phân công nhiệm vụ  <br /> Mỗi hoạt động trải nghiệm đều phải có sự  phân công tổ  chức rõ ràng, <br /> cụ  thể và chi tiết. Thành lập Ban chỉ  đạo và Ban tổ  chức cho mồi hoạt động. <br /> Phân công nhiệm vụ  cụ  thể  cho từng thành viên. Các thành viên trong ban tổ <br /> chức, Ban chỉ  đạo phải đầy đủ  các thành phần cốt cán trong nhà trường, như <br /> lãnh đạo nhà trường, đại diện các đoàn thể, tổ  trưởng chuyên môn, Tổng phụ <br /> trách Đội.v.v…<br /> 4. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động<br /> Sau khi xây dựng kế  hoạch và thành lập Ban chỉ  đạo, Ban tổ  chức, nhà <br /> trường chỉ  đạo thực hiện tổ  chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo. Đặc biệt <br /> <br /> <br /> SKKN­ Võ Văn Tính­ Tiểu học Trần Quốc Toản<br /> 9<br /> bám sát đến các kế  hoạch và phương án đã xây dựng. Cụ  thể một số  hoạt <br /> động đã tổ chức của trường: <br /> ­ Tổ chức hoạt động trải nghiệm về các trò chơi dân gian :<br />  Khi thực hiện cần chú ý đến nội dung và hình thức tổ  chức. Nội dung  <br /> phải phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh và đúng với bản sắc văn hóa dân <br /> tộc Việt Nam. Hoạt động phải tạo được không khí sôi nổi, vui tươi và mang  <br /> tính giáo dục cao. Chính vì vậy ban tổ chức, Ban chỉ đạo phải là người am hiểu <br /> nội dung để chỉ đạo, tổ chức và đánh giá kết quả.<br /> Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động trải nghiệm qua các trò chơi dân <br /> gian mà trường tổ chức trong các hoạt động chủ điểm<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Học sinh trải nghiệm trò chơi kéo co được tổ chức vào giờ ra chơi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> SKKN­ Võ Văn Tính­ Tiểu học Trần Quốc Toản<br /> 10<br /> Học sinh trải nghiệm trò chơi Ô ăn quan được tổ chức vào giờ ra chơi<br /> ­ Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi<br /> Ngoài các trò chơi dân gian, nhà trường cần tổ  chức thêm nhiều hoạt <br /> động phong phú như đồng diễn thể dục, vũ điệu chacha…trong giờ ra chơi. Từ <br /> hoạt động này, tạo cho học sinh tâm lý và tinh thần thoải mái sau những giờ <br /> học căng thẳng. Các em được giao lưu với bạn bè qua các điệu nhảy, rèn luyện <br /> thêm sức khỏe cho bản thân, tạo nên sự  gắn kết và tinh thần đoàn kết trong <br /> học tập và trong cuộc sống.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> SKKN­ Võ Văn Tính­ Tiểu học Trần Quốc Toản<br /> 11<br /> Học sinh của trường nhảy vũ điệu chacha vào giờ ra chơi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Học sinh đồng diễn thể dục bài Tay sạch bé ngoan<br /> ­ Tổ chức tìm hiểu lịch sử đấu tranh của dân tộc<br /> Đây là một hoạt động rất ý nghĩa và mang tính giáo dục cao. Chính vì <br /> vậy, nhà trường thường xuyên thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, thăm <br /> và tìm hiểu các di tích lịch sử. v.v…Đây có thể  coi là một hình thức giáo dục <br /> mang lại kết quả cao nhất. Bởi từ trải nghiệm thực tế làm cho các em khắc ghi <br /> sâu sắc trong tâm trí những gì mà các em được nghe, được nhìn và được trải  <br /> nghiệm. Từ  đó, giáo dục các em lòng biết  ơn các gia đình thương binh liệt sĩ, <br /> gia đình có công với cách mạng, bổ  sung vào cho các bài học thêm phong phú <br /> hơn. Giáo dục lòng yêu nước ở các em qua những hoạt động thực tế này. <br /> <br /> <br /> SKKN­ Võ Văn Tính­ Tiểu học Trần Quốc Toản<br /> 12<br /> Học sinh trải nghiệm tìm hiểu lịch sử đấu tranh của dân tộc (Qua lời kể của bác  <br /> Sáu­ Thôn 2­ xã Bình Hòa)<br /> ­ Hoạt động trải nghiệm qua lao động và dọn vệ sinh trường lớp<br /> Đây là một  hoạt   động  được tổ  chức thường xuyên, mỗi tuần 2 lần. <br /> Ngoài việc học tập trên lớp còn phải giáo dục các em biết lao động vệ sinh để <br /> làm sạch trường lớp và môi trường sống. Qua hoạt động thực tế  này, các em <br /> được góp sức mình trong việc làm sạch, bảo vệ môi trường. Từ đó các em có <br /> trách nhiệm hơn với môi trường và là những hạt nhân tuyên truyền tốt nhất cho <br /> việc bảo vệ môi trường trong nhân dân và cộng đồng.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> SKKN­ Võ Văn Tính­ Tiểu học Trần Quốc Toản<br /> 13<br /> Hình ảnh hoạt động trải nghiệm làm sạch môi trường<br /> ­ Hoạt động trải nghiệm chăm sóc cây và vườn hoa<br /> Hoạt động này được tổ  chức mỗi tuần 1 lần vào cuối tuần. sau 1 tuần <br /> học tập qua những tiết học trên lớp, các em được tham gia với những hoạt  <br /> động thực tế tìm hiểu và thực hành trồng, chăm sóc. Các em được tự tay mình <br /> trồng, bón phân, nhổ cỏ, tưới nước cho cây, hoa ; biết được cách bón phân phù <br /> hợp để cây sinh trưởng tốt. Qua hoạt động này không chỉ góp phần vào kết quả <br /> cho các bài học trên lớp mà còn làm cho trường lớp xanh­ sạch­ đẹp hơn. Hiện <br /> nay trường có rất nhiều vườn hoa được các em học sinh trồng và chăm sóc. Để <br /> đạt kết quả cao trong hoạt động này, nhà trường giao cho Tổng phụ trách Đội <br /> chỉ đạo, phân công từng khu vực cho từng lớp chăm sóc. Thành lập tổ theo dõi  <br /> <br /> SKKN­ Võ Văn Tính­ Tiểu học Trần Quốc Toản<br /> 14<br /> gồm 5­ 6 học sinh để kiểm tra đánh giá hàng tuần việc chăm sóc cây của từng  <br /> lớp. Từ  đó các em rất tích cực và có trách nhiệm cao trong công việc. Tuy <br /> nhiên, để  có những vườn hoa đẹp, ngoài sự  chăm sóc của học sinh cần có sự <br /> hỗ  trợ  từ  cha mẹ  học sinh trong việc đóng góp kinh phí, công sức để  xây các <br /> vườn hoa và tạo môi trường giáo dục đẹp và thân thiện.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình ảnh học sinh trải nghiệm thực hành tìm hiểu và chăm sóc cây hoa<br /> <br /> <br /> <br /> SKKN­ Võ Văn Tính­ Tiểu học Trần Quốc Toản<br /> 15<br /> IV. Tính mới của giải pháp<br /> ­ Các giải pháp được xây dựng và thực hiện một cách đồng bộ  từ  Ban  <br /> Giám hiệu nhà trường cho đến các tổ chuyên môn, tổng phụ trách Đội cho đến  <br /> giáo viên. Từ  việc chỉ  đạo tổ  chức có khoa học và cụ  thể  nên kết quả  hoạt  <br /> động đạt cao,  ảnh hưởng tốt đến việc nâng cao chất lượng giáo dục và góp <br /> phần duy trì sĩ số  cũng như  tăng tỷ  lệ  học sinh đi học chuyên cần, tạo dựng <br /> môi trường học tập thân thiện thu hút học sinh đến trường.<br /> ­ Có sự  phối hợp tốt với Ban Đại diện cha mẹ  học sinh trong việc tổ <br /> chức các hoạt động.<br /> ­ Mở rộng các hoạt động trải nghiệm. Không chỉ  tổ chức các hoạt động <br /> trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường mà tổ  chức cho các em hoạt động trải  <br /> nghiệm ngoài cộng đồng, đặc biệt chú trọng các hoạt động mang tính giáo dục <br /> cao.<br /> V. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm<br /> Sáng kiến kinh nghiệm đã được thực hiện trong công tác tổ  chức các <br /> hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại trường tiểu học Trần Quốc Toản trong  <br /> thời gian qua. Từ những giải pháp mới nêu trên đã khắc phục được những hạn  <br /> chế trong việc tổ chức các hoạt động trả nghiệm và đã mang lại kết quả tốt.<br /> Sau việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh những năm học <br /> gần đây, kết quả giáo dục của nhà trường tăng lên rõ rệt. Cụ thể:<br /> <br /> Tỉ lệ HS <br /> Tỉ lệ chuyên  Ti lệ duy trì  Tỉ lệ HS lên <br /> Năm học được khen <br /> cần sĩ số lớp<br /> thưởng<br /> <br /> 2015­ 2016 93% 99,3% 98,0% 60%<br /> <br /> 2016­ 2017 98% 100% 98,2 60,9<br /> <br /> 2017­ 2018 98% 100% 98,5 61,1<br /> <br /> <br />  KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ<br /> I. Kết luận<br /> Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một hoạt động không thể <br /> thiếu trong công tác giáo dục. Nó góp phần rất quan trọng để hình thành và phát <br /> triển toàn diện  ở  học sinh đầy đủ  cả  kiến thức và kỹ  năng trước khi các em <br /> bước vào đời. Chúng ta đang xây dựng một nền giáo dục tiên tiến để  trang bị <br /> <br /> SKKN­ Võ Văn Tính­ Tiểu học Trần Quốc Toản<br /> 16<br /> cho các em đầy đủ những tố chất để khi bước vào cuộc sống hòa nhập với các <br /> nước tiên tiến trên thế  giới. Để  các em không bị  bỡ  ngỡ, không bị  bỏ  lại phía  <br /> sau thì cần phải thực hiện song song cả  hai nội dung “Học đi đôi với hành”. <br /> Bởi vậy ngay từ  cấp Tiểu học, chúng ta cần chú trọng đưa các nội dung các <br /> hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào chương trình giáo dục. Để  từ  đó các em <br /> bước đầu được làm quen với thực tiền, được trải nghiệm, mở  mang óc sáng <br /> tạo. <br /> Trường Tiểu học Trần Quốc Toản trong những năm học gần đây đã <br /> không còn học sinh bỏ  học, tỷ  lệ  học sinh đi học chuyên cần đạt cao, chất  <br /> lượng giáo dục ngày một đi lên nhờ một phần lớn sự coi trọng chỉ đạo của nhà  <br /> trường trong việc tổ chức tốt các hoạt động này. Điều dễ nhận thấy nhất đó là  <br /> các em được giao tiếp, tiếp xúc với thực tiễn nên các em rất mạnh dạn, tự tin <br /> trong học tập,  ứng xử và trong cuộc sống. Hoạt động trải nghiệm thực sự  bổ <br /> ích và thu hút tất cả học sinh nhà trường tham gia. Vì thế  mà chất lượng giáo  <br /> dục của nhà trường ngày một nâng cao. <br /> Việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo không cần nhiều kinh <br /> phí nên có thể  thực hiện và thực hiện có hiệu quả  tại tất cả  các trường tiểu <br /> học và nhân rộng các trường mầm non và THCS…<br /> II. Kiến nghị <br /> Việc tổ  chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cần có sự  chỉ  đạo sát <br /> sao hơn nữa của các cấp lãnh đạo, sự  phối hợp chặt chẽ  của phụ  huynh học <br /> sinh. Cần đưa vào tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục của các trường hàng <br /> năm.<br /> Krông Ana, tháng 3  năm 2019<br /> Người viết sáng kiến<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Võ Văn Tính<br /> <br /> <br /> SKKN­ Võ Văn Tính­ Tiểu học Trần Quốc Toản<br /> 17<br /> ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CÂP TRƯỜNG<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………..<br /> <br /> <br /> ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CÂP HUYỆN<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> SKKN­ Võ Văn Tính­ Tiểu học Trần Quốc Toản<br /> 18<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1.   Thông   tư   04/2014/TT­BGDĐT   của   Bộ   Giáo   dục   và   Đào   tạo   ngày <br /> 28/02/2014 ban hành qui định quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống và <br /> các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa .<br /> 2.   Thông   tư   32/2018/TT­BGDĐT   của   Bộ   Giáo   dục   và   Đào   tạo   ngày <br /> 26/12/2018 ban hành chương trình giáo dục phổ thông .<br /> 3. Thông tư số 04/2014/TT­BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT, về <br /> quản lý hoạt động giáo dục kỹ  năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ <br /> chính khóa. <br /> 4. Công văn số  1359/SGDĐT­CTTT ngày 29/9/2017 của Sở  GD ĐT, về <br /> việc hướng dẫn thủ tục đăng ký và triển khai thực hiện hoạt động giáo dục kỹ <br /> năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa  trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.<br /> 5. Công văn số  209/PGDĐT­HĐGDNGLL ngày 30/11/2018 của Phòng <br /> Giáo dục và Đào tạo, V/v hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục Chính trị  tư <br /> tưởng học sinh; hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2018­ 2019.<br /> 6. Hướng dẫn số 01­HD/HĐĐ ngày 24/10/2018 của Hội đồng Đội huyện <br /> Krông Ana, V/v Hướng dẫn triển khai Giờ ra chơi trải nghiệm khao học sáng <br /> tạo năm học 2918­ 2019<br /> 7.  Hướng  dẫn  Nhiệm   vụ  năm   học  các   năm  2015­   2016;  2016­  2017; <br /> 2017­ 2018; 2018­ 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.<br /> <br /> SKKN­ Võ Văn Tính­ Tiểu học Trần Quốc Toản<br /> 19<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> PHỤ LỤC Trang<br /> Mở đầu 1<br /> I. Đặt vấn đề 1<br /> 1. Lí do lí luận 1<br /> 2. Lí do thực tiễn 1<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu 1<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu 1<br /> II. Mục đích nghiên cứu 2<br /> Giải quyết vấn đề 2<br /> I. Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu 2<br /> II. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 3<br /> III. Các giải pháp 5<br /> IV. Tính mới của giải pháp 13<br /> V. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm 13<br /> Kết luận, kiến nghị 13<br /> Tài liệu tham khảo 16<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> SKKN­ Võ Văn Tính­ Tiểu học Trần Quốc Toản<br /> 20<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2