intTypePromotion=1
ADSENSE

Các ảnh hưởng của giá xăng dầu

Xem 1-20 trên 30 kết quả Các ảnh hưởng của giá xăng dầu
 • 1. Lý do chọn đề tài: Như chúng ta đã biết trong nền kinh tế hiện nay thì nguồn năng lượng dầu mỏ là không thể thiếu, nó chiếm tỷ lệ sử dụng khoảng 40% trong tất cả các nguồn năng lượng trên thế giới. Tuy nhiên nguồn năng lượng này lại có giới hạn, nó không được tái tạo thêm mà ngược lại nó lại được sử dụng ngày càng nhiều. Theo dự đoán thì nguồn năng lượng này chỉ có thể đáp ứng trong vài chục năm nữa....

  doc17p 4094439 02-03-2011 588 216   Download

 • Xăng dầu, năng lượng là những loại đầu vào quan trọng nhất có ảnh hưởng gần như tất cả quá trình sản xuất của các mặt hàng của người tiêu dùng. Chính vì vai trò quan trọng của giá xăng dầu , năng lượng như một loại đầu vào cho hầu hết quá trình sản xuất cho nên một chính phủ thường trợ cấp , ...

  pdf0p hailedangbs 02-05-2013 78 18   Download

 • Đề tài Tổng quan về thị trường dầu mỏ thế giới và ảnh hưởng của biến động giá xăng dầu tới nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2004-2008 nghiên cứu mặt hàng xăng dầu và thị trường xăng dầu nội địa. Đi sâu tìm hiểu những tác động của nó tới nền kinh tế nói riêng và toàn bộ đời sống nói chung trong giai đoạn 2004-2008. Nguyên nhân, diễn biến giá cả xăng dầu trên thị trường và các chính sách của nhà nước có liên quan tới quản lý giá cả xăng dầu0

  pdf98p next_12 17-04-2014 327 113   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: sử dụng xăng không chì ở việt nam và các giải pháp đồng bộ để thực hiện chủ trương này', luận văn - báo cáo, khoa học tự nhiên phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf103p japet75 17-01-2013 113 19   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: "sử dụng xăng không chì ở vn và các giải pháp đồng bộ để thưc hiện chủ trương"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf103p chipbia 26-07-2012 79 17   Download

 • Một thực tế rõ ràng là tất cả các ngành trong nền kinh tế đều chịu ảnh hưởng to lớn của ngành xăng dầu. Khi giá xăng dầu biến động, chắc chắn giá cả các mặt hàng khác cũng sẽ biến động theo, từ đó gây tác động đến tính ổn định của nền kinh tế và đặc biệt là tác động trực tiếp đến đời sống của người dân. Trong bối cảnh giá cả xăng dầu biến động mạnh như hiện nay, việc bình ổn giá là vấn đề hàng đầu trong chiến lược ổn định, phát triển kinh tế,...

  pdf84p bidao13 17-07-2012 369 166   Download

 • • Khi giá xăng dầu thế giới tăng tác động đến các nước nhập khẩu xăng dầu như thế naò? .Phân tích tác động của giá xăng dầu tăng ảnh hưởng đến nền kinh tế đối với các

  ppt19p thangcd6b 05-11-2011 414 110   Download

 • Đề tài này nghiên cứu về thị trường quyền chọn, giao sau và cách thức sử dụng quyền chọn và giao sau để phòng ngừa biến động giá nhập khẩu xăng dầu tại Việt Nam. Phân tích ảnh hưởng biến động giá xăng dầu của Việt Nam trong thời gian qua, phân tích tác dụng của việc sử dụng quyền chọn và giao sau trong phòng ngừa rủi ro biến động giá nhập khẩu xăng dầu ở Việt Nam, xác định nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp ứng dụng thị trường quyền chọn và giao sau xăng dầu ở Việt Nam.

  pdf59p khongxinhkhngodep 03-07-2014 96 24   Download

 • Trong bài thảo luận này gồm có những ý chính sau: Phân tích từ giỏ hàng hoá tính CPI, phân tích mức sống dân cư, phân tích điều chỉnh cấu trúc sản xuất - mô hình bảng I/O, một số nhận xét kết luận và hàm ý chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p nhanmotchut_2 06-10-2016 47 2   Download

 • Luận văn nghiên cứu thực trạng chất lượng nguồn nhân lực thông qua các tiêu chí chất lượng nguồn nhân lực, đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty, xác định những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực của công ty, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty để nâng cao lợi thế cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf140p hetiheti 08-03-2017 247 70   Download

 • Trên cơ sở phân tích các yếu tố cấu thành và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cũng như việc đánh giá, nhìn nhận xác thực năng lực kinh doanh của Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đề tài sẽ tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp để từ đó hoạch định phương hướng và các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo đà cho việc phát triển bền vững của doanh nghiệp.

  pdf97p dangvutungbk 28-05-2017 156 29   Download

 • Trong các sản phẩm dầu mỏ thì xăng là một mặt hàng thiết yếu và ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân. Việc cải thiện, nâng cao chất lượng xăng trong đó chủ yếu là nâng cao trị số octane nhằm gia tăng giá trị sử dụng và kinh tế của xăng đã và đang được tiến hành từ lâu nay. Để cải thiện, nâng cao chất lượng xăng được thực hiện thông qua việc áp dụng và cải tiến công nghệ trong nhà máy lọc dầu hoặc thông qua việc sử dụng các phụ gia...

  pdf26p and_12 08-08-2013 98 12   Download

 • Đề tài được thực hiện nhằm xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên bán hàng tại Công ty Xăng dầu Quảng Bình, qua đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao sự hài lòng của nhân viên. Đồng thời, góp phần hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty Xăng dầu Quảng Bình trong thời gian tới.

  pdf94p thangnamvoiva29 02-11-2016 86 11   Download

 • Đề tài hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến động cơ làm việc của nhân viên; xác định các nhân tố thuộc động cơ có ảnh hưởng đến việc thúc đẩy nhân viên làm việc tại công ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế; phân tích đánh giá về sự đáp ứng các nhân tố thuộc động cơ làm việc của nhân viên tại công ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế;... Mời các

  pdf136p thangnamvoiva30 02-11-2016 96 10   Download

 • rên cơ sở phân tích các yếu tố cấu thành và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cũng như việc đánh giá, nhìn nhận xác thực năng lực kinh doanh của Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đề tài sẽ tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp để từ đó hoạch định phương hướng và các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo đà cho việc phát triển bền vững của doanh nghiệp.

  pdf4p vuvanhai1508 14-06-2017 77 3   Download

 • Bài báo tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo các nội dung liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam của Nghị quyết số 55-NQ/TW; đánh giá ảnh hưởng của Nghị quyết số 55-NQ/TW và đề xuất giải pháp định hướng sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

  pdf6p caygaocaolon6 23-07-2020 53 1   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Phú Yên (trước đây là công ty cổ phần Pygemaco) thông qua các bước thống kê mô tả, đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach alpha và phương pháp phân tích yếu tố khám phá - EFA.

  pdf7p viankanra2711 15-09-2020 49 1   Download

 • Giá cả thể hiện tỉ lệ trao đổi sản phẩm, là hình thái qua đó của cải di chuyển từ người này sang người khác, do đó giá cả không ảnh hưởng đến khả năng sản xuất của toàn xã hội nói chung. Tuy nhiên, giá cả có ảnh hưởng đến sự thực hiện hoá khả năng đó thông qua ảnh hưởng lên các nhân tố quyết định quá trình đó. Trước hết, giá cả ảnh hưởng lên khối lượng sản xuất của ngành và do đó có thể ảnh hưởng lên cơ cấu kinh tế nói chung. Giá của...

  pdf10p ttcao3 04-08-2011 62 11   Download

 • Hiện nay trên thế giới đã có nhiều nước sử dụng cồn để pha vào xăng. Cồn pha vào xăng làm tăng giá trị số octan của xăng, làm giảm nồng độ các chất gây ô nhiễm trong khói thải động cơ đồng thời tiết kiệm nguồn nhiên liệu hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt. Tuy nhiên khi pha cồn vào xăng dễ gây ra hiện tượng tách pha do cồn hút ẩm trong quá trinh bảo quản. Công trình này nghiên cứu ảnh hưởng của độ cồn, phụ gia tới quá trình tách pha và thành phần của khí thải khi sử dụng xăng pha cồn cũng như tiêu tốn xăng cho động cơ.

  pdf4p uocvong03 24-09-2015 59 9   Download

 • Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu và sự thay đổi thời gian của mùa như là một sự khởi đầu. Mới chỉ có như vậy nhưng trẻ em đã bị những tác động không nhỏ đến sức khỏe như số trẻ bị sốt, mắc các bệnh liên quan đến virut, vi khuẩn… gia tăng. Biến đổi khí hậu đang diễn biến như thế nào? Do sự đốt cháy nhiên liệu (than, xăng, dầu) trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và hoạt động sinh hoạt hàng...

  pdf3p bibocumi30 28-02-2013 57 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Các ảnh hưởng của giá xăng dầu
p_strCode=cacanhhuongcuagiaxangdau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2