intTypePromotion=3
ADSENSE

Chuỗi fourier rời rạc

Xem 1-20 trên 22 kết quả Chuỗi fourier rời rạc
 • Trong chương 3 ta thấy chuỗi Fourier liên tục thời gian (CTFS) liên hệ thời gian liên tục với tần số rời rạc, biến đổi Fourier liên tục thời gian (CTFT) liên hệ thời gian rời rạc với tần số rời rạc. Sự biểu diễn hai hình thức Fourier trên là CTFS và CTFT, là không tuần hoàn trong miền tần số nhưng hai phép biến đổi DTFS và DTFT thì toàn hoàn trong miền tần số đó là kết quả của sự lấy mẫu thời gian. Trong chương này, biến đổi Fourier rời rạc (DFT) và biến đổi Fourier...

  pdf59p feteler 27-11-2012 371 95   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'chương 5: biến đổi fourier rời rạc theo thời gian', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p vanmanh1008 19-05-2013 119 19   Download

 • Biến đổi Fourier Chuỗi Fourier rời rạc cho dãy tuần hoàn Biến đổi Fourier rời rạc .Biến đổi Fourier Các ví dụ về FT 1. Tìm X (e jω ), |X (e jω )| và arg{X (e jω )} của các dãy sau đây: 2. Xét bộ lọc thông thấp lý tưởng có đáp ứng tần số

  pdf15p dhvbkhn 17-10-2012 142 33   Download

 • Tín hiệu là sự trình bày thông tin dưới dạng dữ liệu, âm thanh, hình ảnh, video….Có nhiều cách để phân loại tín hiệu nhưng cách ta chia tín hiệu thành dạng tương tự (liên tục theo thời gian) hoặc số (rời rạc thời gian) . Xử lý tín hiệu là sử dụng mạch và hệ thống (gồm cả phần mềm và phần cứng) để tác động lên đầu vào và nhận tín hiệu ngõ ra theo cách mà chúng ta mong muốn. Hệ thống số có rất nhiều điểm thuận lợi hơn so với hệ thống liên tục chẳng...

  pdf38p feteler 27-11-2012 149 30   Download

 • Tín hiệu và hệ thống rời rạc thời gian có thể phân tích trong miền tần số ta sẽ thấy một đặc điểm quan trọng của hệ thống là đáp ứng tần số. Phân tích Fourier liên tục thời gian bao gồm chuỗi Fourier và biến đổi Fourier chúng thì hữu ích cho sự phân tích và thiết kế của tín hiệu và hệ thống liên tục thời gian. Sự phát triển của lý thuyết xử lý tín hiệu số đặc biêt, biến đổi Fourier rời rạc, và xử lý tín hiệu số cũng như máy tín có thể phân...

  pdf46p feteler 27-11-2012 506 56   Download

 • . Chuỗi Fourier 1. Chuỗi Fourier cho tín hiệu liên tục 1.1. Định nghĩa Tín hiệu x(t) liên tục tuần hoàn với chu kỳ cơ bản 2 T có thể được biểu diễn bởi chuỗi Fourier như sau

  pdf9p nguyenvanca2110 25-03-2013 127 36   Download

 • Chương này giới thiệu biến đổi z mà rất hữu ích trong phân tích và thiết kế hệ thống DSP (hoặc DTSP), giống như biến đổi Laplace cho hệ thống tương tự (hoặc liên tục thời gian). Phân tích Fourier được phát triển cho miền liên tục thời gian nhưng cũng hữu ích cho tín hiệu và hệ thống rời rạc thời gian. Ta sẽ thấy biến đổi z và biến đổi Fourier liên hệ với nhau. Ta chọn để trình bày biến đổi z sau phân tích Fourieer như nhiều tác giả khác đã làm, nhưng theo trật tự...

  pdf54p feteler 27-11-2012 545 78   Download

 • Mô hình tổng quát của hệ thống xử lý tín hiệu rời rạc thời gian (DTSP), hoặc xử lý tín hiệu số (DSP), được mô tả như hình 2.1. Hệ thống áp tín hiệu vào và cho tín hiệu ra khác só với tín hiệu vào tại một số đặc điểm (biên độ, tần số, pha…). Ngõ ra là đáp ứng của hệ thống. Một hệ thống có thể có nhiều hơn một đầu vào và một đầu ra. Hệ thống thường nói đến nhất là lọc số. Trong chương trước, một hệ thống được mô tả (hoặc trình bày)...

  pdf34p feteler 27-11-2012 88 18   Download

 • Tổng quát: mọi tín hiệu đều có thể phân tích thành các thành phần trên các tần số khác nhau (là bội số của tần số tín hiệu)- gọi là hài

  pdf37p vanmanh1008 19-05-2013 244 22   Download

 • Lọc là hệ thống điển hình và thường đựợc sử dụng nhất trong hệ thống rời rạc thời gian. Lọc thay đổi đặc tính biên độ-tần số, hoặc pha-tần số của tín hiệu ra theo cách mà ta muốn. Một ứng dụng điển hình của lọc là tách tín hiệu mong muốn ra khổi nền nhiễu. Lọc số là những thuật toán tính toán được tiến hành bằng phần cứng hoặc phần mềm, ngược lại lọc tương tự là tổng trung bình của tín hiệu vào tại một vài thời điểm. Lọc số vượt trội hơn so với lọc tương...

  pdf45p feteler 27-11-2012 58 13   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'chương 4: biến đổi fourier cho th liên tục', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p vanmanh1008 19-05-2013 96 10   Download

 • 3.3 Phép biến đổi Fourier liên tục • Dẫn xuất phép biến đổi Fourier liên tục • Điều kiện áp dụng phép biến đổi Fourier • Các tính chất của phép biến đổi Fourier liên tục • Biến đổi Fourier ngược

  pdf42p no_name_bkhn 12-10-2011 1130 193   Download

 • Phép biến đổi Rourier rời rạc là phép biến đổi Fourier được áp dụng để rời rạc hóa một chuỗi giá trị phức. Phép biến đổi Fourier rời rạc được áp dụng như lọc nén ảnh, phóng đại ảnh, chúng ta sẽ nghiên cứu 2-D DFT và các kỹ thuaatjj tính toán

  pdf16p 081190b 08-10-2011 74 19   Download

 • Vai trò của biến đổi Fourier ◮ ◮ Quan trọng trong toán học, vật lý và các ngành kỹ thuật đặc biệt là xử lý tín hiệu. Khái niệm chuỗi Fourier do Joseph Fourier giới thiệu vào năm 1807, và sau đó được phát triển bởi nhiều nhà khoa học nổi tiếng khác. Phân loại: ◮ ◮ ◮ ◮ Chuỗi Fourier (FS) Chuỗi Fourier rời rạc theo thời gian (DTFS) Biến đổi Fourier (FT) Biến đổi Fourier rời rạc theo thời gian (DTFT) ◮ Biến đổi Fourier rời rạc (DFT) có thể được thực hiện nhanh (các thuật toán FFT). Tín hiệu trên miền thời gian và...

  pdf27p minhstreet 06-02-2012 171 40   Download

 • Phép biến đổi Fourior rời rạc. I. Mở đầu: Từ trớc tới nay chúng ta đã học nhiều loại biến đổi Fourier nh sau: 1. Chuỗi Fourier,áp dụng cho tín hiệu liên tục và tuần hoàn. 2. Tích phân Fourier dùng cho tín hiệu liên tục và không tuần hoàn. 3. Biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc vừa đợc trình bầy ở chơng 1. Phép biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc, X(f), về mặt lý thuyết cho ta những công thức giải tích gọn và đẹp...

  pdf12p hoa_maudo 29-08-2011 111 28   Download

 • Giả sử x(n) là tín hiệu rời rạc tuần hoàn có chu kỳ N, nghĩa là: x(n) = x(n+N),∀n Công thức khai triển Fourier (chuỗi Fourier):Nhận xét: x(n) được biểu diễn trong miền tần số bởi các hệ số {ck} Các hệ số {ck} cũng tuần hoàn với chu kỳ N.

  pdf33p doquyenhong 26-10-2011 214 27   Download

 • Một lọc IIR (đáp ứng xung lâu vô hạn) có đáp ứng xung tồn tại mãi mãi trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Về mặt cấu trúc, một lọc IIR là một hệ thống đệ qui, ở đây có một số kết nối từ ngõ ra đến một điểm bên trong hệ thống để ngõ ra phụ thuộc vào ngõ vào và ngõ ra trước nó. Thật ra, lọc IIR có thể là đệ qui hoặc không đệ qui (phần 2.6.2), và một lọc đệ qui có thể là loại IIR hoặc FIR. Khi ta nói một lọc...

  pdf42p feteler 27-11-2012 138 26   Download

 • Chương 2 Tín hiệu thuộc bài giảng lý thuyết thông tin, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: những khái niệm cơ bản, phân tích phổ cho tín hiệu, phổ rời rạc và chuỗi fourier, phổ liên tục và tích phân fourier, phổ các tín hiệu điều chế, phân tích tín hiệu ngẫu nhiên.

  pdf31p conchimnhai 02-07-2014 89 15   Download

 • Thực hiện, cấu trúc, của một lọc số là trình bày phương trình tín hiệu vào ra, hoặc hàm truyền, bằng giảng đồ (hoặc đồ thị tín hiệu) (phần 1.6.2), sử dụng ba khối cơ bản, cộng, nhân, và đơn vị trễ. Nhưng để có một lọc đang làm việc, ta phải thiết kế mạch logic (phần cứng) hoặc xử lý phần mềm. Những cách thực hiện khác nhau trong chương này sẽ trình bày cho cả lọc FIR và IIR. Mặc khác, hiện thực phần cứng hoặc phần mềm của một lọc từ cấu trúc của nó không thể...

  pdf53p feteler 27-11-2012 52 7   Download

 • Vai trò của DSP ◮ Y tế: chụp, lưu trữ và phân tích ảnh; chẩn đoán bệnh. ◮ Viễn thông: di động, vô tuyến, GPS, 3G. ◮ Công nghiệp: giám sát, điều khiển và thiết kế hệ thống. ◮ Multimedia: mp3, jpeg. ◮ Quân sự: Radar, bảo mật. ◮ Kinh tế: phân tích tài chính, chứng khoán.

  pdf5p dhvbkhn 17-10-2012 46 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuỗi fourier rời rạc
p_strCode=chuoifourierroirac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản