intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Liên minh kinh tế việt nam

Xem 1-20 trên 516 kết quả Liên minh kinh tế việt nam
 • Chính sách kinh tế mở, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã tạo điều kiện cho xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò của mình trên thị trường thế giới. Ngày 30/6/2019, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) chính thức được ký kết. Đây là một trong những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới lớn nhất trong lịch sử đem lại lợi ích kinh tế trực tiếp đối với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là xuất khẩu thủy sản. Bài viết tập trung trình bày cơ hội và thách thức mà EVFTA mang lại cho xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 2 1   Download

 • Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) đã ký Hiệp định thương mại tự do vào năm 2015 và Hiệp định có hiệu lực từ tháng 10/2016. Hiệp định đã mở ra nhiều cơ hội cho xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang Liên Bang Nga. Bài viết phân tích thực trạng và chỉ ra những khó khăn trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Liên bang Nga, từ đó đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động này trong thời gian tới.

  pdf3p zizaybay1101 09-05-2024 2 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Tác động của các biện pháp phi thuế quan đến hoạt động xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2010-2022" là nhằm đưa ra một số đề xuất nhằm hỗ trợ ngư dân và chính phủ Việt nam vượt qua các rào cản này, từ đó nâng cao năng lực xuất khẩu thủy sản sang Liên minh Châu Âu (EU).

  pdf28p maianhmun123 07-05-2024 8 4   Download

 • Nghiên cứu "Thương mại Việt Nam - EU sau ba năm EVFTA có hiệu lực: Thực trạng và hàm ý chính sách" đánh giá thực trạng thương mại của Việt Nam sau ba năm kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) (EVFTA) có hiệu lực. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, EVFTA đã mang lại những tín hiệu tích cực cho thương mại hai chiều giữa Việt Nam - EU; tuy vậy, vẫn còn những rào cản đối với xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU vì đây được coi thị trường lớn, song cũng rất khắt khe.

  pdf12p tukhauquantuong1011 22-04-2024 4 2   Download

 • Bài viết này nhằm xác định sự cần thiết phải thúc đẩy vai trò ĐMST trong thúc đẩy phát triển KTTH ở Việt Nam. Bài viết đồng thời chia sẽ một số kinh nghiệm trên thế giới và một số khuyến nghị, giải pháp cho Việt Nam và đặc biệt vai trò các bên cùng tham gia quá trình này. Trong đó, doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm của các thiết kế chính sách. Nhà nước quản lý, ban hành các quy chế và tiêu chuẩn liên quan đến ĐMST, KTTH.

  pdf12p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Trong bài báo nghiên cứu này, tác giả đánh giá mối liên hệ giữa việc sử dụng năng lượng và tiến trình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Nghiên cứu nhấn mạnh vai trò trung tâm của năng lượng trong việc định hình quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa quốc gia. Một phần quan trọng của bài báo tập trung vào sự cần thiết chuyển đổi từ phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch sang mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH), hướng tới việc đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững và giảm tác động xấu đến môi trường.

  pdf10p longtimenosee09 08-04-2024 2 1   Download

 • Theo dự báo của Liên hợp quốc, đến năm 2030, nhu cầu sử dụng tài nguyên thiên nhiên của nhân loại tăng gấp 3 lần so với hiện nay. Nếu chúng ta không có những giải pháp tiết kiệm trong sử dụng cũng như tái sử dụng tài nguyên thì trong tương lai không xa, Trái đất sẽ trở thành một bãi rác khổng lồ.

  pdf6p longtimenosee09 08-04-2024 6 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Số 03 (236) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Giải pháp và kiến nghị quản lý kinh tế đất nhằm tăng nguồn thu từ đất theo cơ chế thị trường ở nước ta; Quản lý thuế đối với kinh tế chia sẻ ở Việt Nam; Giao đất lâm nghiệp - Từ chính sách đến thực tiễn; Nghiên cứu lý thuyết tài chính hành vi đối với nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán; Lý thuyết các bên liên quan: ứng dụng trong nghiên cứu kế toán; Ảnh hưởng của nguyên...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 2 0   Download

 • Nội san Nghiên cứu khoa học sinh viên – Tập 10/2022 gồm có một số bài viết liên quan tới các vấn đề về tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp như: Thúc đẩy kinh tế số tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức; Enhancing the quality of Vietnamese human resources in the fourth industrial revolution; Kế toán, kiểm toán và tài chính Việt Nam trong bối cảnh mới; Gửi tiết kiệm online thói quen giao dịch tài chính thông minh; Cơ hội và thách thức khi ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam;... Mời các bạn cùng đón đọc để biết thêm những nội dung chi tiết.

  pdf80p longtimenosee09 08-04-2024 3 1   Download

 • Cuốn giáo trình Lịch sử kinh tế Việt Nam và các nước do tập thể cán bộ giảng dạy Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh biên soạn. Nội dung chính của giáo trình gồm có 2 phần. Phần 1 giới thiệu lịch sử kinh tế các nước, bao gồm các chương: Chương I: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu lịch sử kinh tế; Chương II: Kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa; Chương III: Kinh tế nước Mỹ; Chương IV: Kinh tế Nhật Bản; Chương V: Kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa; Chương VI: Kinh tế Liên X ô; Chương VII.

  pdf244p longtimenosee05 13-03-2024 3 2   Download

 • Bài viết "Phát triển kinh tế tuần hoàn, quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay" trình bày về việc áp dụng phát triển kinh tế tuần hoàn trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường cần có những giải pháp cụ thể. Ở Việt Nam đang trong giai đoạn thử nghiệm, chính vì vậy những kinh nghiệm của các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc và Khối Liên minh châu Âu sẽ là bài học cho Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p phocuuvan0201 02-02-2024 5 2   Download

 • bài viết trình bày mô tả thực trạng hoạt động của các cơ sở spa thẩm mỹ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh năm 2023 và tìm hiểu một số yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có nhóm chứng trên 20 cơ sở spa thẩm mỹ với 102 nhân viên không do ngành y tế cấp phép mà có giấy đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật tại TP Hồ Chí Minh về thực trạng hoạt động năm 2023, phân chia ngẫu nhiên thành hai nhóm.

  pdf7p vipanda 29-01-2024 8 2   Download

 • Bài viết Tỷ lệ lạm dụng rượu bia trên bệnh nhân điều trị ARV tại Khoa Tham vấn Hỗ trợ Cộng đồng Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023 trình bày xác định tỷ lệ lạm dụng rượu bia trên bệnh nhân điều trị ARV; Mối liên quan giữa lạm dụng rượu bia và đặc điểm dân số, kinh tế, xã hội và bệnh lý.

  pdf5p visystrom 20-11-2023 3 2   Download

 • Bài viết Tỷ lệ nghiện hút thuốc lá trên bệnh nhân điều trị ARV tại khoa Tham vấn Hỗ trợ Cộng đồng Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 trình bày xác định tỷ lệ nghiện hút thuốc lá trên bệnh nhân điều trị ARV; Mối liên quan giữa nghiện hút thuốc lá với đặc điểm dân số, kinh tế, xã hội và bệnh lý.

  pdf5p visystrom 20-11-2023 7 2   Download

 • Dưới ánh sáng Nghị quyết của Quốc tế Cộng sản và Đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V. Lenin (tháng 7/1920), được sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Pháp, với kinh nghiệm bản thân và tầm nhìn xa trông rộng, Nguyễn Ái Quốc cùng với một số bạn chiến đấu người Algeria, Tunisia, Marocco,… đã sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa tại Paris, Pháp. Bài viết Tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc trong Hội liên hiệp thuộc địa trình bày năm luận điểm về tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc trong Hội liên hiệp thuộc địa.

  pdf7p vispacex 16-11-2023 10 3   Download

 • "Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới: Phần 1" cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;...

  pdf149p kimphuong1139 06-11-2023 25 6   Download

 • Cuốn sách Biên niên lịch sử công thương Việt Nam 2011-2020 (Tập 2: 2016-2020) gồm các sự kiện tiêu biểu của ngành Công Thương từ năm 2016 đến năm 2020. Trong giai đoạn này, quá trình tái cơ cấu ngành công nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu với xu hướng chuyển dịch khá rõ và rất tích cực, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò chủ choቷt daችn daቿt sự tăng trưởng của neቹn kinh teቷ, và chiếm tỷ trọng cao nhất trong các ngành công nghiệp với đóng góp trong GDP tăng liên tục qua các năm, từ 14,27% năm 2016 lên 16,7% vào năm 2020.

  pdf746p minhquan0791 02-11-2023 5 1   Download

 • Cẩm nang bao gồm những thông tin cơ bản về 8 Hiệp định Thƣơng mại Tự do mà Việt Nam đã ký kết và một số Hiệp định đang trong quá trình đàm phán. Trong đó, tập trung đƣa ra những nội dung quan trọng nhất đối với nhóm hàng nông sản và thực phẩm chế biến, bao gồm: Các cam kết thuế quan; thủ tục chứng nhận xuất xứ hàng hóa, các biện pháp phòng vệ thƣơng mại, mẫu C/O. Ngoài ra, cuốn cẩm nang cũng đƣa ra một số lƣu ý đối với doanh nghiệp trong ngành khi tham gia vào các FTA.

  pdf160p minhquan0791 02-11-2023 5 3   Download

 • Cuốn sách bao gồm những thông tin cơ bản về 11 hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết và một số hiệp định đang trong quá trình đàm phán như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - khối EFTA… Trong đó, tập trung đưa ra những nội dung quan trọng nhất đối với ngành dệt may, bao gồm: Các cam kết cắt giảm thuế quan; thủ tục chứng nhận xuất xứ hàng hóa, các biện pháp phòng vệ thương mại, mẫu C/O. Ngoài ra, cuốn sách cũng đƣa ra một số lưu ý đối với doanh nghiệp trong ngành dệt may khi tham gia vào các FTA.

  pdf160p minhquan0791 02-11-2023 7 2   Download

 • Luận văn "Pháp luật bảo hộ nhãn hiệu âm thanh, nghiên cứu so sánh với pháp luật Hoa kỳ và Liên minh châu Âu" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, EU trong tương quan so sánh và nghiên cứu thực trạng pháp luật bảo hộ nhãn hiệu âm thanh tại Việt Nam. Luận văn hướng đến mục đích chính đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh tại Việt Nam, trên cơ sở học tập kinh nghiệm pháp luật Hoa Kỳ và EU.

  pdf32p minhquan0790 28-10-2023 17 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1443 lượt tải
320 tài liệu
1224 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2