intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị quyết 11

Xem 1-20 trên 1703 kết quả Nghị quyết 11
 • Nghị quyết 11/2008/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Hòa Bình

  doc10p tramvo 19-08-2009 153 8   Download

 • Nghị quyết 11/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hậu Giang

  doc8p dongson 19-08-2009 90 8   Download

 • Nghị quyết 11/1998/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 1998

  doc2p quynhtrang 19-08-2009 86 6   Download

 • Nghị quyết 11/2006/NQ-CP của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của thành phố Đà Nẵng

  doc4p dongson 19-08-2009 59 4   Download

 • Nghị quyết 11/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2004

  doc5p chanhson 19-08-2009 132 4   Download

 • Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND về việc quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản cát lòng sông tỉnh Bến Tre đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

  pdf4p lawttnh4 11-11-2009 44 2   Download

 • Nghị quyết 11/2003/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2003 do Chính phủ ban hành

  pdf4p lawvhxh12 19-11-2009 55 2   Download

 • Nghị quyết 11/2004/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2004 do Chính phủ ban hành

  pdf4p lawdt4 02-12-2009 55 2   Download

 • Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố theo Nghị định 29/2013/NĐ-CP do tỉnh Hưng Yên ban hành.

  pdf7p minhquanmq 28-03-2014 80 2   Download

 • Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2013 phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2014 do tỉnh Phú Thọ ban hành.

  pdf2p minhquanmq 28-03-2014 37 2   Download

 • Vấn đề thảo luận Nghị quyết 11 phát súng nắn lại nền lại kinh tế trình bày cơ sở lý luận của Nghị quyết 11. Nghị quyết 11 tác động đến nền kinh tế như thế nào? Độ trễ trong Nghị quyết 11 này ra sao? Tại sao chính phủ lại có những chủ trương ngược lại vào tháng 6/2012?.

  pdf33p blue_12 09-05-2014 36 2   Download

 • Nghị quyết 11/2004/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2004 do Chính phủ ban hành

  pdf5p ngotiendoan 23-10-2009 56 1   Download

 • Nghị quyết 11/NQ-HĐND kế hoạch biên chế công chức, viên chức của tỉnh Bến Tre năm 2013.

  pdf3p minhquanmq 28-03-2014 29 1   Download

 • Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phô Hà Nội.

  pdf2p kimoanh13 31-03-2014 27 0   Download

 • Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND quy định chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Ninh Bình.

  pdf3p tienthanhcong7892 22-05-2014 21 0   Download

 • Báo cáo gồm các phần chính: Phần 1. Tình hình và nguyên nhân; Phần 2. Nội dung nghị quyết 11-NQ/TW “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Phần 3. Tổ chức thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt130p hpnguyen2 05-03-2018 33 3   Download

 • Nghị quyết số 11/2020/NQ-HDND ban hành quy định mức hỗ trợ khi thực hiện cách ly tập trung và khoanh vùng cách ly theo Quyết định của cấp có thẩm quyền khi dịch bùng phát. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc3p soninhduc888 29-05-2020 1 0   Download

 • Nghị quyết số 11/2020/NQ-HDND ban hành Quy định nội dung chi, mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc9p soninhduc888 29-05-2020 2 0   Download

 • Nghị quyết số 11/2020/NQ-HDND ban hành về việc bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang.

  doc2p soninhduc888 29-05-2020 2 0   Download

 • Nghị quyết số 11/2020/NQ-­CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

  doc9p soninhduc888 29-05-2020 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghị quyết 11
p_strCode=nghiquyet11

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2