intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương trình vi phân tuyến tính 1

Xem 1-0 trên 0 kết quả Phương trình vi phân tuyến tính 1
 • Giáo trình Toán kinh tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm cơ bản trong đại số tuyến tính; Bài toán quy hoạch tuyến tính; Phương pháp đơn hình; Bài toán đối ngẫu; Bài toán vận tải - Bài toán thế vị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf61p namkimcham25 19-07-2022 7 2   Download

 • Giáo trình "Toán cao cấp" được biên soạn dành cho sinh viên học các hệ Kinh tế. Giáo trình được chia thành 10 chương, phần 1 này gồm 6 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: ma trận và định thức; véctơ và không gian véctơ; hệ phương trình tuyến tính; dạng toàn phương; hàm số, giới hạn và sự liên tục; đạo hàm và vi phân hàm một biến;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf171p ryomaechizen 01-07-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 9: Phương trình vi phân. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các khái niệm cơ bản; cấp của phương trình vi phân; phương trình vi phân cấp 1; phương trình đẳng cấp cấp 1; phương trình tuyến tính cấp 1; phương trình Becnuly; phương trình vi phân cấp 2;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p hidetoshidekisugi 16-06-2022 5 2   Download

 • Cuốn Bài tập Toán cao cấp (dùng cho các ngành Kinh tế - Quản trị) giúp các sinh viên nắm vững hơn một số kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính,... biết cách vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập. Nội dung sách gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 bao gồm các bài tập về ma trận và định thức, hệ phương trình tuyến tính, hàm một biến giới hạn và liên tục, phép tính vi phân của hàm một biến. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf167p runordie1 06-06-2022 21 3   Download

 • Bài giảng Toán cao cấp A1: Chương 5 Phương trình Vi phân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương trình Vi phân cấp 1; Phương trình Vi phân cấp 2. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p dongcoxanh25 22-06-2022 14 1   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Bài tập điều khiển tự động" có nội dung trình bày về: các phương trình vi phân và các hàm truyền của các khâu và các hệ tự động, các đặc tính tần số của các khâu động lực và các hệ điều chỉnh tự động, độ ổn định của các hệ tuyến tính, xây dựng các quá trình chuyển tiếp trong các hệ điều chỉnh tự động,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf220p andromedashun 13-05-2022 38 1   Download

 • Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, kinh tế - xã hội việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người ngày càng được quan tâm, trong đó có vấn đề an toàn thực phẩm. Bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn sẽ góp phần bảo vệ và cải thiện sức khoẻ, chất lượng cuộc sống và giống nòi dân tộc. Tài liệu "Thẩm định phương pháp trong phân tích hóa học và vi sinh vật" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thẩm định phương pháp phân tích hóa học; Khoảng tuyến tính và đường chuẩn; Độ ổn định (hay độ vững/độ chắc chắn) của phương pháp;...

  pdf59p vidietmarhopp 24-12-2021 33 0   Download

 • Bài giảng Toán ứng dụng ngành cơ khí - Bài 1: Phương trình vi phân bậc I cung cấp cho học viên các kiến thức về khái niệm phương trình vi phân, phương trình vi phân đầy đủ, bậc của phương trình vi phân, phương trình vi phân tuyến tính và phi tuyến, Điều kiện phụ để giải phương trình vi,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf62p thienlangso 15-12-2021 15 0   Download

 • Bài giảng Phương trình vi phân do TS. Phan Đức Tuấn biên soạn, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương trình vi phân cấp 1; Phương trình vi phân cấp 2; Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2; Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 hệ hằng số;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt262p khunglongboiboi 07-12-2021 21 2   Download

 • Tài liệu "Bài tập điều khiển tự động" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các hệ phương trình tuyến tính của điều chỉnh tự động; Các phương trình vi phân và các hàm truyền của các khâu và các hệ tự động; Các hệ không tuyến tính của hệ điều chỉnh tự động;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf332p viwilliamleiding 04-12-2021 31 2   Download

 • Khóa luận bao gồm 2 chương: chương 1 của khóa luận trình bày tổng quát về phương trình vi phân cấp cao phân dạng và đưa ra lời giải tổng quát cho một số dạng phương trình vi phân đặc biệt, còn chương 2 sẽ trình bày về ứng dụng của phương trình vi phân cấp cao trong Vật lý.

  pdf45p cucngoainhan2 02-11-2021 12 1   Download

 • Ba chủng vi khuẩn RL1T, RL1V, RL2 được phân lập nội sinh từ rễ lúa thu được ở tỉnh Long An, 1 chủng RL được phân lập từ bề mặt rễ lúa Cà Mau. Cả 4 chủng vi khuẩn phân lập RL1T, RL1V, RL2, RL đều có khả năng sinh acid, sinh IAA, tạo màng biofilm và ức chế nấm bệnh đạo ôn Pyricularia oryzae trong điều kiện nồng độ muối từ 0-3%. Hai chủng có hoạt tính mạnh nhất RL và RL1T được định danh là Enterococcus faecium bằng phương pháp giải trình tự gene 16S rRNA và so sánh với các trình tự của Genbank.

  pdf6p vibigates 31-10-2021 27 0   Download

 • Luận văn đã trình bày một số kiến thức cơ bản như: Một số không gian hàm, toán tử làm trơn, nửa nhóm và toán tử sinh, Định lý Hille-Yosida, bài toán Cauchy đối với phương trình vi phân thường trong không gian Banach và một số toán tử giả vi phân cấp một. Mời các bạn tham khảo!

  pdf45p schindler 19-09-2021 7 0   Download

 • Nội dung của luận án bao gồm ba chương. Chương 1 trình bày tổng quan anten mảng và phương pháp trọng số trong thiết kế anten mảng tuyến tính. Chương 2 trình bày đề xuất giải pháp phát triển cấu trúc anten DSPD mới và ứng dụng trong thiết kế anten mảng vi dải tuyến tính và anten mảng phẳng có độ lợi cao, cấu hình nhỏ gọn, dễ chế tạo. Chương 3 trình bày các giải pháp tính toán, thiết kế anten mảng vi dải sử dụng phần tử anten DSPD và mạng tiếp điện nối tiếp hoặc song song theo phân bố Chebyshev.

  pdf27p viyeri2711 14-09-2021 4 0   Download

 • Giáo trình Toán cao cấp: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ma trận – Định thức; Hệ phương trình tuyến tính; Không gian vectơ; Phép tính vi phân hàm một biến. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf128p behodethuonglam 12-07-2021 26 7   Download

 • Giáo trình Toán dành cho kinh tế và quản trị: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số mô hình đại số và tuyến tính áp dụng trong phân tích kinh tế; Áp dụng phép tính vi tích phân hàm một biến và phương trình vi phân vào phân tích kinh tế và kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf78p behodethuonglam 12-07-2021 74 1   Download

 • Nội dung luận văn trình bày: Chương 1 - Kiến thức cơ sở Chương này trình bày một số khái niệm về DAE, DODE và các hệ điều khiển tuyến tính liên tục và rời rạc trong lý thuyết điều khiển. Chương 2 - Phương trình vi phân đại số có trễ trong lý thuyết điều khiển Nội dung chính của chương 2 trình bày một số quả nghiên cứu về phương trình vi phân đại số có trễ trong lý thuyết điều khiển mà hai tác giả L.F. Shampine. Mời các bạn tham khảo!

  pdf69p elephantcarrot 02-07-2021 11 1   Download

 • Nội dung luận văn trình bày giới thiệu các kiến thức chuẩn bị. Cụ thể như sau: Phần 1.1 giới thiệu những nét cơ sở về phương trình vi phân phân thứ tuyến tính; Phần 1.2 đề cập về cơ sở của lý thuyết số mũ Lyapunov cho các phương trình vi phân cổ điển; Phần 1.3 thảo luận số mũ Lyapunov cổ điển cho nghiệm của các phương trình vi phân phân thứ tuyến tính. Mời các bạn tham khảo!

  pdf39p elephantcarrot 02-07-2021 8 2   Download

 • Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 2: Biểu diễn hệ thống TTBB trong miền thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức về "Biểu diễn hệ thống liên tục theo thời gian" bao gồm: Biểu diễn hệ thống bằng phương trình vi phân, phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p larachdumlanat129 20-01-2021 32 0   Download

 • Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Toán cao cấp 1. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về: Đại số tuyến tính như ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, phương trình ma trận; giới hạn; đạo hàm của hàm số một biến số; tính tích phân xác định, tích phân suy rộng; hàm số hai biến số; giải các phương trình vi phân. Ở mỗi nội dung sinh viên cần biết cách tính, phương pháp giải và ứng dụng vào giải quyết các bài toán thực tế trong các ngành nông lâm nghiệp và trong đời sống kinh tế.

  pdf7p koxih_kothogmih8 01-10-2020 45 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1303 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phương trình vi phân tuyến tính 1
p_strCode=phuongtrinhviphantuyentinh1

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2