intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý nông thôn

Xem 1-20 trên 2693 kết quả Quản lý nông thôn
 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Tìm hiểu con đường phát triển nông thôn - nông nghiệp Nhật Bản, kết cấu nông thôn ở Đài Loan, về khu vực Đông - Nam Á, mấy nhận xét thay lời kết. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf131p doinhugiobay_05 01-12-2015 58 10   Download

 • Phần 1 Tài liệu Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái quát về thiết chế chính trị - Xã hội nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á, về khu vực Đông Á. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf116p doinhugiobay_05 01-12-2015 58 9   Download

 • Cần nhận thức đúng tiền đề lý luận và thực tiễn của đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn, xã và thôn, quản lý và tự quản ở nông thôn, cải cách chính quyền cấp xã và đổi mới công tác đào tạo cán bộ cấp xã là những nội dung chính trong bài viết "Về mối quan hệ giữa xã và thôn, quản lý và tự quản". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 56 5   Download

 • Nghị quyết Bộ Chính về đổi mới quản lý nông nghiệp ra đời tháng 4 -1988. Nghị quyết 10 ngay từ dự thảo đầu tiên cũng đã quán biệt tinh thần đổi mới do đại hội lần thứ VI của Đảng đề ra, cho nên cũng đã đề cập toàn diện và đồng bộ việc đổi mới quản lý nông nghiệp. Đó cũng chính là vấn đề mà bài viết "Đổi mới quản lý nông nghiệp và những vấn đề xã hội đang đặt ra ở nông thôn" hướng đến trình bày.

  pdf0p namamanh 06-05-2016 30 5   Download

 • Nông thôn: là vùng sinh sống của tập hợp dân cư, trong đó có nhiều nông dân. Tập hợp này tham gia vào các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường trong một thể chế chính trị nhất định và chịu ảnh hưởng của các tổ chức khác; phân biệt với đô thị. Phát triển nông thôn: là một quá trình tất yếu cải thiện một cách bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường, nhằm nâng cao chất lượng sống của dân cư nông thôn. Quá trình này, trước hết chính là...

  ppt57p rooney7 16-02-2011 1198 405   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình môn Quản lý môi trường với đề tài "Trình bày tổng quan về nông thôn Việt Nam và các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới-phân tích" để nắm các kiến thức cần thiết và vận dụng vào trong bài thuyết trình cùng chủ đề của mình thật tốt.

  ppt42p banlieu 09-11-2014 913 173   Download

 • Xây dựng và quản lý Dự án phát triển là bộ tài liệu được Dự án phát triển nông thôn Cao Bằng-Bắc Cạn biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy và hướng dẫn cán bộ các cấp, đặc biệt là cấp tình huyện nắm được cách xây dựng và tổ chức triển khai, quản lý theo dõi giám sát đánh giá các dự án phát triển. Tài liệu này đã được dùng làm tài liệu đào tạo cho cán bộ quản lý và cán bộ khuyến nông các cấp ở hai tình Cao Bằng và Bắc Cạn

  pdf64p augi20 24-04-2012 359 114   Download

 • Công cuộc đổi mới của đất nước đã mang lại cho bộ mặt kinh tế - văn hoá - xã hội những khởi sắc to lớn. Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã dẫn tới những biến đổi mạnh mẽ làm thay đổi bộ mặt của nông thôn và đô thị Việt Nam. Tuy nhiên ở một bộ phận dân cư còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế nhất là ở vùng xa, vùng sâu. Sự phát triển kinh tế ở cả nông thôn và thành thị trong những năm gần đây không những đã...

  pdf82p dellvietnam 24-08-2012 170 62   Download

 • Tài liệu Quản lý Nhà nước về đô thị: Tập 2 bao gồm những câu hỏi và trả lời về phân biệt nông thôn - đô thị, bất cập trong quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn, phân cấp quản lý đô thị. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  doc11p hocvuimoingay123 02-08-2016 180 56   Download

 • Phổ biến kỹ thuật mới trong thực nghiệm và phát triển nông thôn - cuốn sách được biên soạn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thực tiễn, hy vọng rằng sẽ giúp ích được cho các cán bộ nông thôn trong việc quản lí và phát triển dự án

  pdf0p trasua1 31-08-2010 144 52   Download

 • Bài viết Quản lý vùng lãnh thổ ở Việt Nam nêu lên việc quản lý về vùng hành chính - kinh tế; vùng kinh tế trọng điểm và lãnh thổ đầu tàu; đô thị và nông thôn; một số chỉ tiêu đánh giá việc quản lý vùng lãnh thổ cần chú trọng và một số nội dung khác.

  pdf3p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 266 13   Download

 • Đề tài “: Nghiên cứu xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa” nhằm mục tiêu xây dựng các giải pháp kinh tế, khoa học công nghệ và mô hình quản lý nhằm nâng cao năng lực và phát huy tối đa hiệu quả của kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp nông thôn đảm bảo phát triển bền vững kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf183p tsmttc_009 12-08-2015 83 12   Download

 • Nội dung chuyên đề trình bày tổng quan về một số thông tin về nông nghiệp – nông thôn các nước, tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt74p lalala10 01-03-2016 87 12   Download

 • Luận văn có mục đích làm rõ cơ sở lý luận về xây dựng nông thôn mới; Phân tích thực trạng và những vấn đề đang đặt ra trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện Cư Jút tỉnh Đăk Nông; tìm ra những ưu điểm và những tồn tại, hạn chế. Từ đó, đề xuất một số giải pháp có tính khả thi công tác quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện Cư Jút, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

  pdf139p anhinhduyet000 01-07-2019 47 11   Download

 • Tài liệu trình bày một số khái niệm về nông nghiệp, nông nghiệp đô thị và nông thôn; chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; một số chủ trương, chính sách của TP.HCM về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (nông thôn vùng ven đô thị đặc biệt).

  doc22p lalala10 01-03-2016 79 8   Download

 • Chuyên đề 9 trình bày một số vấn đề cơ bản về tổ chức và quản lý các dịch vụ trong nông nghiệp, nông thôn; nội dung tổ chức và quản lý các dịch vụ trong nông nghiệp, nông thôn. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc12p lalala10 01-03-2016 40 4   Download

 • Bài viết Vốn xã hội trong quản lý và phát triển nông thôn nước ta hiện nay nêu lên những đặc trưng của vốn xã hội ở nông thôn VN, vốn xã hội trong quản lý và phát triển nông thôn. Mời các bạn tham khảo bài viết để biết được nội dung cụ thể.

  pdf8p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 42 4   Download

 • Phân tích Định chế trong Phát triển Nông thôn nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức liên quan đến cơ sở lý thuyết về định chế, định chế quản lý nông thôn, các phương pháp phân tích định chế và ứng dụng phân tích định chế trong PTNT. Cơ sở lý thuyết sẽ giới thiệu các khái niệm và học thuyết liên quan định chế và tổ chức, cũng như các khung lý thuyết phân tích định chế quan trọng. Định chế quản lý nông thôn nhấn mạnh đến vai trò của nó trong nông thôn Việt Nam qua các thời kỳ.

  pdf5p nguathienthan3 20-02-2020 17 1   Download

 • Đô thị là sản phẩm của văn minh xã hội, nó phản ánh một cách tổng hợp quá trình và trình độ phát triển của xã hội. Sư hình thành và phát triển các điểm dân cư đô thị là do: + Sự phát triển của lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội + Chuyển dịch lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp.

  ppt65p rooney7 16-02-2011 924 366   Download

 • Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986, Đảng ta đó đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước ngoặt trong sự ngiệp xây dựng và phát triển đất nước. Việc chuyển từ mô hỡnh kinh tế tập trung quan liờu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa cho phộp chỳng ta tận dụng, huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước. Sau hơn 20 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đạt được những thành tựu vô cùng to lớn, công cuộc...

  pdf109p dellvietnam 24-08-2012 125 33   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý nông thôn
p_strCode=quanlynongthon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2