intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy chế quản lý quỹ hoàn thuế

Xem 1-20 trên 22 kết quả Quy chế quản lý quỹ hoàn thuế
 • Bài viết phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thuế và pháp luật quản lý thuế: khái niệm thuế, quản lý thuế, pháp luật quản lý thuế và mối quan hệ giữa pháp luật quản lý thuế với một số văn bản pháp luật khác có liên quan.

  pdf7p nguathienthan 04-10-2019 41 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là: Hệ thống hóa lý luận về quản lý thu thuế, đặt quản lý thu thuế trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế để xem xét tìm ra những yêu cầu đối với quản lý thu thuế. Phân tích thực trạng quản lý thu thuế ở CHDCND Lào dưới nhiều góc độ: Tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý và quy trình hành thu, xem xét các quy trình, tổ chức thực hiện quản lý thu thuế trong một môi trường quản lý cụ thể.

  pdf188p sohucninh321 09-07-2019 19 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là đưa ra những điểm còn hạn chế trong công tác quản lý thuế TNCN và có một số kiến nghị nhỏ góp phần hoàn thiện quy trình này nhằm tăng thu ngân cho nhà nước nói chung và cho tỉnh Nghê An nói riêng. Đồng thời để luật thuế mới đi vào đời sống một cách nhanh và có hiệu quả nhất. Mời các bạn tham khảo!

  pdf12p praishy 07-03-2019 62 13   Download

 • Bài viết xuất phát từ tổng quan về tình hình thất thu thuế trong lĩnh vực thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể. Từ bất hợp lý trong thực tế là nhóm đối tượng hộ kinh doanh cá thể chiếm số lượng đông nhất trong cả nước, nhưng số thu nộp cho ngân sách nhà nước lại ít nhất, bài viết chỉ ra các bất hợp lý trong quy định pháp lý, cơ chế quản lý trong thực tiễn dẫn đến bất hợp lý trên.

  pdf8p nguaconbaynhay9 04-12-2020 7 0   Download

 • Qua hơn mười năm thực hiện cơ chế quản lý theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI( tháng 12/1986 ). Nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Trong tiến trình cải cách thuế bước I năm 1990, Chính phủ ban hành hệ thống thuế bao gồm nhiều sắc thuế. Trải qua 8 năm thực hiện, hệ thống thuế cũ đã dần dần bộc lộ một số nhược điểm, không...

  pdf48p cugiai1311 01-11-2012 223 49   Download

 • Tại Việt Nam, hệ thống pháp luật về thuế nhìn chung còn khá non trẻ và đi sau các nước trên thế giới một khoảng cách rất dài. Trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của đất nước, hệ thống pháp luật nói chung và hệ thống pháp luật về thuế nói riêng đã được chú trọng xây dựng, từng bước hoàn thiện; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, động viên mọi nguồn lực tài chính vào ngân sách nhà nước. Mặc dù qua nhiều lần sửa đổi nhưng Luật hiện hành vẫn còn...

  pdf17p cugiai1311 01-11-2012 90 8   Download

 • Quyết định số 96/2002/QĐ-BTC về Quy chế lập, quản lý, sử dụng Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế lập, quản lý, sử dụng Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Quyết định số 1632/1998/QĐ-BTC ngày 17/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  pdf2p lawxnk4 10-11-2009 80 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG THÍ ĐIỂM HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA TẠI VIỆT NAM MANG THEO KHI XUẤT CẢNH QUA CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI VÀ SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT VÀ QUY TRÌNH THANH TOÁN, HOÀN TRẢ SỐ TIỀN THUẾ ĐÃ ỨNG TRƯỚC, TIỀN PHÍ DỊCH VỤ HOÀN THUẾ CỦA NGÂN HÀNG

  pdf8p ngu_mieu 26-10-2012 50 3   Download

 • - Bảo hiểm xã hội là nhu cầu khách quan, đa dạng, phức tạp của xã hội, nhất là trong xã hội mà sản xuất hàng hoá hoạt động theo cơ chế thị trường, mối quan hệ thuê mướn lao động phát triển tới một mức độ nào đó. Kinh tế càng phát triển thì Bảo hiểm xã hội càng đa dạng và hoàn thiện. BHXH là một chính sách lớn của Đảng và nhà nước đối với người lao động nhằm từng bước mở rộng và nâng cao đảm bảo vật chất, góp phần ổn định đời sống cho...

  pdf27p emilynguyen 08-07-2009 315 119   Download

 • Trong nền kinh tế hiện đại, thuế không chỉ là công cụ thu ngân sách Nhà nước mà còn là một công cụ của Nhà nước để quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Do vậy, khi nền kinh tế của mỗi nước chuyển sang một giai đoạn mới với những chủ trương, chính sách, định hướng sự phát triển kinh tế thay đổi thì chính sách thuế của quốc gia cũng phải được cải cách cho thích hợp. Nền kinh tế nước ta bước vào thời kỳ quá độ chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ...

  pdf51p cugiai1311 01-11-2012 173 66   Download

 • Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Đánh giá tình hình thực hiện thủ tục hải quan hàng gia công tại chi cục hải quan khu chế xuất Tân Thuận giới thiệu sơ lược về chi cục hải quan khu chế xuất Tân Thuận; thủ tục hải quan đối với hàng gia công; đánh giá về tình hình quản lý hàng gia công xuất khẩu tại chi cục, một số đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình, thủ tục.

  pdf48p alicecelinda 20-06-2016 213 41   Download

 • Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết nội dung QLT theo q định của Luật QLT? Trả Lời: Theo Điều 3 Luật QLT số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 qđịnh nội dung QLT gồm: 1. Đký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế. 2. Thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế. 3. Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt. 4. Quản lý TT về NNT. 5. Ktra thuế, thtra thuế. 6. Cưỡng chế thi hành quđịnh hành 9 thuế. 7. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế. 8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế....

  doc90p missyou283 19-05-2013 133 33   Download

 • Luận văn nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý và tình hình sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, từ đó chỉ ra những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong quản lý công tác giao đất, cho thuê đất. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đưa ra một số kiến nghị nhằm nhằm hoàn thiện, khắc phục những tồn tại để tăng cường quản lý Nhà nước về công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức tại địa phương.

  doc124p change14 07-07-2016 123 32   Download

 • Luận văn nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý và tình hình sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, từ đó chỉ ra những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong quản lý công tác giao đất, cho thuê đất. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đưa ra một số kiến nghị nhằm nhằm hoàn thiện, khắc phục những tồn tại để tăng cường quản lý Nhà nước về công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức tại địa phương.

  doc29p change14 07-07-2016 61 8   Download

 • Hành lang pháp lý mới để phát triển hoạt động cho thuê tài chính ở nước ta Luật tố tụng hành chính năm 2010 tuy có nhiều điểm tiến bộ, khắc phục được nhiều hạn chế của các quy phạm về giải quyết vụ án hành chính, đặc biệt trong các vụ việc liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng để hoàn thiện quyền khiếu kiện một cách triệt để, lâu dài, một số giải pháp cần được đặt ra như sau:...

  pdf8p duongphuongtim 23-04-2013 44 4   Download

 • Đề tài hệ thống hóa và góp phần bổ sung làm sáng tỏ những vấn đề lý luận tổng quan về thuế, thuế XNK và công tác quản lý thuế XNK; phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ở Cục HQQT giai đoạn 2005-2008; đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ở Cục HQQT.

  pdf181p bautroibinhyen4 27-11-2016 37 4   Download

 • Được tiếp cận thị trường hàng hoá và dịch vụ ở tất cả các nước thành viên với mức thuế nhập khẩu đã được cắt giảm và các ngành dịch vụ mà các nước mở cửa theo các Nghị định thư gia nhập của các nước này, không bị phân biệt đối xử; Với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện công khai minh bạch các thiết chế quản lý theo quy định của WTO, môi trường kinh doanh của nước ta ngày càng...

  doc20p dinhthao00 10-06-2011 325 123   Download

 • Quyết định 1632/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lập, quản lý, sử dụng quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng

  doc5p anhphuong 17-08-2009 110 7   Download

 • hình sự và các biện pháp bổ sung khác cũng ngày càng được quan tâm hoan. Việc thực hiện nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả” thông qua các quy định về thuế, phí, lệ phí môi trường như phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, chất thải rắn, khai thác khoáng sản, phí xăng dầu, v.v., cơ chế ký quỹ phục hồi môi trường, cơ chế bồi thường thiệt hại cũng dần hình thành và đi vào thực hiện. ...

  ppt0p tengteng15 23-12-2011 67 6   Download

 • Thông tư 28-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc quy định mức miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và chế độ quản lý đối với hàng hoá nhập khẩu là quà biếu, quà tặng

  doc4p ngoctrang 17-08-2009 104 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy chế quản lý quỹ hoàn thuế
p_strCode=quychequanlyquyhoanthue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2