intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông báo bộ mẫu chữ ký

Xem 1-20 trên 113 kết quả Thông báo bộ mẫu chữ ký
 • Công văn 2972/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thông báo bộ mẫu chữ ký và con dấu C/O mẫu AK

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 162 31   Download

 • Chữ ký viết tay có thể được kiểm thử bằng cách so sánh với nguyên mẫu, nhưng “chữ ký” điện tử thì không thể có “nguyên mẫu” để mà so sánh, việc kiểm thử phải được thực hiện bằng những thuật toán đặc biệt. Một vấn đề nữa đó là chữ ký điện tử có thể sao chép tùy ý khó có thể phân biệt được bản sao và bản gốc nên có thể có nguy cơ dùng lại nhiều lần. Vậy làm thế nào để ngăn chặn nguy cơ đó và làm thế nào để có thể ngăn...

  pdf63p dinhlan05011 22-05-2011 218 94   Download

 • Trình tự thực hiện: - Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức xin cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ được quy định tại Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007. - Nộp hồ sơ: tổ chức xin cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng gửi hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ số 18 Nguyễn Du, Hà Nội. ...

  doc3p anhtuan 26-08-2009 92 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy phép của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p meohamngu 13-01-2011 77 5   Download

 • Thông báo số 2870/TB-BNN-VP về việc giới thiệu mẫu dấu, chữ ký lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf2p lawttnh24 19-11-2009 33 3   Download

 • Mẫu 04/TP TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2012 Số: /VSD-ĐK Về việc đăng ký, lưu ký tín phiếu Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số ………….. ngày ………… và cấp mã tín phiếu cho tín phiếu do Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính phát hành như sau:  Tổ chức phát hành:  Trụ sở chính:  Điện thoại:  Tên chứng...

  pdf1p banhbeonhanthit 30-07-2013 67 2   Download

 • Kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập Bộ Giao thông công chính đến nay (28.8.1945), ngành GTVT Việt Nam đã trải qua gần 65 năm tồn tại và phát triển, gắn liền với sự nghiệp cách mạng của đất nước với nhiều thời kỳ sôi nổi, hào hùng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì mọi việc dễ dàng.

  doc29p lohoagiay 02-01-2011 1021 218   Download

 • Trình tự thực hiện: Nhận kết quả: tổ chức xin cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng nhận được kết quả phản hồi về việc cấp phép trong 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

  doc3p anhtuan 26-08-2009 77 19   Download

 • Chủ thể đăng ký tên miền cam kết thực hiện: 1. Tuyệt đối tuân thủ Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Bộ Thông tin và Truyền thông. 2. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký và sử dụng tên miền đúng quy định.. 3. Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí. 4. Thông báo...

  doc1p xilanhpdl 01-12-2010 221 15   Download

 • Cùng với sự phát triển ngμy cμng cao của khoa học kỹ thuật, ph ơng tiện sử dụng trong ngμnh giao thông vận tải cũng đợc cải tiến đến chóng mặt cả về số lợng lẫn chất lợng. Hμng năm có hμng nghìn ph ơng tiện hoạt động đợc điều khiển từ con ngời thu: xe đạp, xe máy, ôtô... Song sóng với sự tiến bộ nμy lμ tình hình giao thông đờng bộ ngμy cμng phức tạp, tai nạn giao thông ngμy cμng nhiều gây thiệt hại lớn về tμi sản tính mạng cho con ngời cũng nhcho toμn xã hội....

  pdf67p bonsai89 28-12-2011 58 9   Download

 • phần ghi của cán bộ tiếp nhận đơn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------..........., ngày...... tháng...... năm ........... ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ VĂN BẢN THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÍ TÀI SẢN THẾ CHẤP, BẢO LÃNH (∗) Kính gửi: ........................................................................ Thời điểm nhận đơn__ giờ__phút, ngày __ _/_ _/ _ _ _ _ Sổ tiếp nhận hồ sơ: quyển số_ _ số thứ tự _ _ trang _ _ Cán bộ (ký và ghi rõ họ tên) Phần kê khai của các bên (Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn này...

  pdf3p duongchauphu 02-03-2010 139 8   Download

 • (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán) Mẫu 29/THQ TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số /VSD-ĐK Kính gửi: Tên TCPH VSD/VSD Chi nhánh Tp.HCM thông báo tới Công ty danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ cổ phiếu do thực hiện thanh toán cổ phiếu thưởng như sau: Tên chứng khoán: Ngày đăng ký cuối cùng: Mã chứng khoán: Tỷ lệ thực hiện: Mệnh giá giao dịch Giá quy đổi chứng khoán lẻ CHƯA...

  pdf2p kisytrang 05-06-2011 79 6   Download

 • MẪU BÌA KỶ YẾU (HOẶC PHỤ LỤC) CỦA ĐỀ TÀI/DỰ ÁN (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-UBDT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) ỦY BAN DÂN TỘC KỶ YẾU (HOẶC PHỤ LỤC) ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Tên đề tài/dự án) Cơ quan quản lý: Đơn vị chủ trì: Chủ nhiệm đề tài/dự án: Thư ký đề tài/dự án:

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 96 6   Download

 • (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Cơ quan kiểm tra: Địa chỉ: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Điện thoại: THÔNG BÁO LÔ HÀNG KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU AN TOÀN THỰC PHẨM Số:…………… Chủ hàng nhập khẩu: Địa chỉ: Chủ hàng xuất khẩu: Địa chỉ: Danh y Điện thoại: Fax: Điện thoại: Fax: Tên hàng: Ký mã hiệu: Số lượng: Khối lượng: Cơ sở sản xuất: Mã số (nếu có): Địa chỉ : Mục đích sử dụng: Số hợp đồng: Số vận đơn: Cửa khẩu xuất: Cửa khẩu nhập: Căn cứ kết...

  pdf3p longxanh39 28-06-2011 112 5   Download

 • Trình tự thực hiện: - Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức xin cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ được quy định tại Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.

  doc3p anhtuan 26-08-2009 93 4   Download

 • Mẫu ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu (Kèm theo Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 1. Kích thước chữ và số : - Chiều cao chữ và số: 5,0cm - Chiều rộng của chữ, số: 3,0cm - Chiều rộng nét chữ, số: 1,0cm - Khoảng cách giữa các dòng : 2,5cm

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 35 4   Download

 • Mẫu số 03/TPKB NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------Số: …../TB-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày …. tháng …. năm …. THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU KHÔNG HỢP LỆ Kính gửi: Theo Phiếu đăng ký đấu thầu TPKB ngày .../ .../ ... của Quý đơn vị, NHNN xin thông báo: Phiếu (hoặc mức) đăng ký đấu thầu TPKB bị loại bỏ với lý do sau: ...................................................................................................................................................... ..................................................................

  pdf1p banhbeonhanthit 30-07-2013 63 3   Download

 • Trình tự thực hiện: hực chữ ký số công cộng khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ được quy định tại Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.

  doc3p anhtuan 26-08-2009 52 2   Download

 • Mẫu 10/TP TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm Số: /VSD-ĐK Về việc thanh toán lãi và gốc tín phiếu Chính phủ Kính gửi: Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đến Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính việc thanh toán lãi và gốc đối với Tín phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính phát hành đang lưu ký tại VSD như sau: STT ...

  pdf2p banhbeonhanthit 30-07-2013 47 2   Download

 • Mẫu số: 01/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN Ngày tháng năm mua hàng 1 Người bán Tên người bán 2 Địa chỉ 3 Số CMT nhân dân 4 Tên mặt hàng 5 Hàng hoá mua vào Số lượng 6 Đơn giá 7 Tổng giá thanh toán Ghi chú 9 8 - Tổng giá trị hàng hoá mua vào: .............................................................. Ngày...... tháng... năm 201.. Người lập bảng kê nghiệp (Ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc doanh ...

  pdf2p keocauvong 25-06-2013 941 91   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thông báo bộ mẫu chữ ký
p_strCode=thongbaobomauchuky

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2