Tính trị riêng của ma trận

Xem 1-20 trên 29 kết quả Tính trị riêng của ma trận
 • Cho một ma trận vuông cấp n. Nếu tồn tại một số và một vector x0 sao cho Ax=x thì được gọi là trị riêng của ma trận A và x được gọi là vectơ riêng của A ứng với trị riêng . Có nhiều bài toán ứng dụng trong cơ học và vật lí được qui dẫn về việc tìm trị riêng và vector riêng của ma trận. Trong các bài toán tìm trị riêng và vectơ riêng của ma trận người ta chia ra làm 2 loại: - Bài toán nhỏ: tìm các trị riêng có...

  pdf18p ntvan0606 26-02-2011 330 99   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vecto riêng - giá trị riêng của ma trận và của phép biến đổi tuyến tính - chéo hóa', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kieudinhtuan 05-05-2010 1594 197   Download

 • Tham khảo tài liệu 'toán ứng dụng - chương 7: trị riêng, véctơ riêng', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf92p trinhvang 25-01-2013 128 38   Download

 • Bài giảng "Trị riêng - Véctơ riêng" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán thực tế; trị riêng, véctơ riêng của ma trận; chéo hóa ma trận; trị riêng, véctơ riêng của ánh xạ tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf75p doinhugiobay_16 29-02-2016 26 12   Download

 • Bài giảng bài 16 sẽ cung cấp cho người học những nội dung về vectơ riêng - giá trị riêng của ma trận; chéo hóa ma trận; vectơ riêng, giá trị riêng của phép biến đổi tuyến tính.

  pdf10p nganga_04 27-09-2015 14 4   Download

 • Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 7: Trị riêng, véctơ riêng" cung cấp cho người học các kiến thức: Trị riêng, véctơ riêng của ma trận; chéo hóa ma trận; chéo hóa ma trận đối xứng bởi ma trận trực giao; trị riêng, véctơ riêng của ánh xạ tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf63p doinhugiobay_14 28-01-2016 52 18   Download

 • Bài giảng Maple: Bài 5 - Tính toán trong đại số tuyến tính giới thiệu tới các bạn về các phép toán trên vector và ma trận; so sánh hai ma trận; cộng ma trận; nhân hai ma trận; tính tích trong của ma trận và vector; tích trực tiếp của hai vector; tích vô hướng của hai vector; tính giá trị riêng & vector riêng của ma trận;... Mời các bạn tham khảo.

   

  ppt24p thuytrang_9 04-09-2015 23 3   Download

 • Bài giảng Toán C2 cung cấp những kiến thức cơ bản về ma trận và định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véctơ, trị riêng, véctơ riêng của ma trận, dạng toàn phương, lý thuyết chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf4p allbymyself_10 02-03-2016 17 3   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu ma trận & định thức; hệ phương trình tuyến tính; không gian vector; trị riêng, vector riêng của ma trận và dạng toàn phương được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Toán 2".

  pdf11p codon_08 11-03-2016 20 1   Download

 • Trong trường đại học, đại số tuyến tính bắt đầu từ nghiên cứu các vector trong hệ tọa độ Đề-các 2 chiều hoặc 3 chiều. Các vectơ là các đoạn thẳng có hướng và độ lớn. Các kết quả trong không gian 2 hoặc 3 chiều có thể được mở rộng ra cho nhiều chiều hơn, gọi tổng quát là không gian vectơ.

  pdf35p trinhvang 25-01-2013 89 37   Download

 • Nội dung trong chương này gồm: Trị riêng, véctơ riêng của ma trận. Chéo hóa ma trận. Chéo hóa ma trận đối xứng bởi ma trận trực giao. Trị riêng, véctơ riêng của ánh xạ tuyến tính. Chéo hóa ánh xạ tuyến tính. Dạng toàn phương. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn các nội dung trên.

  pdf92p hohanhnhi 06-01-2014 247 30   Download

 • Tại thị trường Việt Nam, LG luôn áp dụng những công nghệ, những cải tiến và phát minh mới nhất mà LG đang triển khai trên toàn thế giới tại cùng một thời điểm. Bên cạnh đó, phòng thí nghiệm của tập đoàn LG còn tập trung nghiên cứu một số sản phẩm có tính năng và đặc điểm riêng phù hợp với thị trường Việt Nam.

  ppt10p ngocdan022 21-10-2011 224 35   Download

 • Chương 3 - Sơ lược về toán tử tuyến tính và dạng toàn phương. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Ánh xạ tuyến tính - Biểu diễn ma trận; giá trị riêng, vector riêng của ma trận vuông, chéo hóa ma trận vuông, dạng toàn phương. Mời tham khảo.

  pdf63p ngocbattrac9 08-12-2017 4 1   Download

 • Bài giảng Toán 2 của trường ĐH Tôn Đức Thắng do khoa CNTT & TUWD biên soạn gồm 4 chương có nội dung về: Ma trận và định thức, Hệ phương trình tuyến tính, Không gian vectơ, Trị riêng Vectơ của ma trận và dạng Toàn phương.

  pdf11p lg123456 15-03-2014 91 23   Download

 • Trong đó các ma trận A, B, C và D là các ma trận hằng số. A được gọi là ma trận hệ thống. Nếu s làm cho phương trình det(sI - A) = 0 thì s được gọi là giá trị riêng của ma trận A (đây chính là điểm cực của hệ thống). I là ma trận đơn vị, s là một số phức, det là kí hiệu của phép tính định thức ma trận.

  pdf8p artemis08 19-09-2011 51 9   Download

 • Bài giảng "Ánh xạ tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa và tính chất, ma trận của ánh xạ tuyến tính, chuyển cơ sở, trị riêng và vector riêng, chéo hóa ma trận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf146p doinhugiobay_10 12-01-2016 37 8   Download

 • Bài giảng Chương 4: Ánh xạ tuyến tính sau đây giới thiệu tới các bạn về ma trận của ánh xạ tuyến tính như định nghĩa, tính chất, ma trận đổi cơ sở, ma trận đồng dạng; vec tơ riêng, giá trị riêng; chéo hóa ma trận. Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt17p quynhdx88 15-07-2016 60 7   Download

 • Cuốn 1. về Đại số tuyến tính và Hình học giải tích gồm các phần: Lời nói đầu ,1. Số phức ,2. Đa thức và hàm hữu tỉ, 3. Ma trận. Định thức , 4. Hệ phương trình tuyến tính , 5. Không gian Euclide Rn, 6. Dạng toàn phương và ứng dụng để nhận dạng đường và mặt bậc hai Cuốn 2. về Phép tính vi phân các hàm gồm 7. Giới hạn và liên tục của hàm số, 8. Phép tính vi phân hàm một biến, 9. Phép tính vi phân hàm nhiều biến. Cuốn 3. về Phép...

  pdf0p 123968574 26-06-2012 775 221   Download

 • Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 5: Chéo hóa matrận – Dạng toàn phương" cung cấp cho người học các kiến thức: Trị riêng - vector riêng, chéo hóa ma trận vuông, dạng toàn phương (khái niệm cơ bản, đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc, luật quán tính, xác định dấu của dạng toàn phương,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt103p doinhugiobay_08 24-12-2015 243 40   Download

 • SYMBOLIC MATH TOOLBOXES    §1. KHÁI NIỆM CHUNG    Symbolic  Math  Toolboxes  kết  hợp  tính  toán  bằng  chữ  vào  môi  trường  MATLAB. Các toolbox này bổ sung các tiện ích số và đồ thị với các kiểu tính  toán toán học khác nhau.    Tiện ích  Nội dung  Calculus  đạo  hàm,  tích  phân,  giới  hạn,  tổng  và  chuỗi  Taylor  Linear Algebra  nghịch  đảo,  định  thức,giá  trị  riêng,  phân  tích  và  dạng chính tắc của ma trận.

  pdf37p vitconsieuquay 17-08-2011 67 26   Download

Đồng bộ tài khoản