intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số văn bản luật quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 16 tài liệu

1.501
lượt xem
185
download

Đây là 16 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/16

Một số văn bản luật quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xây dựng cơ chế chính sách, văn bản QPPL, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 1.1. Cục Chăn nuôi: Trong tháng 6/2012 trình Thông tư ban hành danh mục thức ăn chăn nuôi được phép sử dụng ở Việt Nam; khẩn trương hoàn thiện dự thảo sửa đổi Thông tư số 54/2010/TT-BNNPTNT về quy định kiểm tra sử dụng chất cấm (nhóm beta agonist) trong chăn nuôi để ban hành trong tháng 7/2012; 1.2. Cục Bảo vệ thực vật chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Vụ Tài chính đề xuất bổ sung, sửa đổi Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT phần nội dung về kinh phí thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu đảm bảo nguồn lực cho các đơn vị tham gia thực hiện; 1.3. Cục Trồng trọt đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/12 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số văn bản luật quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm

 1. Quyết định số 112/QĐ-BNN-QLCL

  pdf 38p 144 10

  Quyết định số 112/QĐ-BNN-QLCL của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản đến năm 2015

 2. Quyết định số 6248/TB-BNN-VP

  pdf 3p 42 4

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 6248/tb-bnn-vp', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Thông báo số 6248/TB-BNN-VP

  pdf 3p 53 3

  THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT VỀ VIỆC RÀ SOÁT NỘI DUNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

 4. Thông báo số 5793/TB-BNN-VP

  pdf 4p 47 2

  THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 10, 11 NĂM 2012

 5. Thông báo số 4657/TB-BNN-VP

  pdf 4p 51 3

  THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 8, 9 NĂM 2012

 6. Thông báo số 3540/TB-BNN-VP

  pdf 3p 41 3

  THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 7 NĂM 2012

 7. Thông báo số 2360/TB-BNN-VP

  pdf 3p 56 5

  THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 5 NĂM 2012

 8. Thông báo số 1261/TB-BNN-VP

  pdf 3p 66 3

  THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 3 NĂM 2012

 9. Thông báo số 1809/TB-BNN-VP

  pdf 3p 47 2

  THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 4 NĂM 2012

 10. Thông báo số 48/TB-BNN-VP

  pdf 3p 70 2

  THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI HỘI NGHỊ NGÀNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2012 CHUYÊN ĐỀ: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

 11. Quyết định số 112/QĐ-BNN-QLCL

  pdf 36p 101 5

  Quyết định số 112/QĐ-BNN-QLCL của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản đến năm 2015

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2