intTypePromotion=3

Một số văn bản luật về điều chỉnh quy hoạch

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 16 tài liệu

0
998
lượt xem
193
download

Đây là 16 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/16

Một số văn bản luật về điều chỉnh quy hoạch
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu đến năm 2020, đáp ứng nhu cầu vận tải với chất lượng ngày càng cao, giá cả hợp lý, đảm bảo an toàn, tiện lợi, kiềm chế tiến tới giảm tai nạn giao thông và hạn chế ô nhiễm môi trường; từng bước phát triển vận tải công cộng khối lượng lớn, vận tải đa phương thức, dịch vụ logistics. Cụ thể, giao thông công cộng (xe buýt, đường sắt đô thị, taxi) thị phần đảm nhận từ 20-25%; giao thông cá nhân (ô tô, xe máy, xe đạp) thị phần đảm nhận từ 72-77%.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số văn bản luật về điều chỉnh quy hoạch

 1. Nghị quyết số 01/2008/NQ-CP

  pdf 11p 74 3

  Nghị quyết số 01/2008/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Gia Lai do Chính phủ ban hành

 2. Quyết định số 97/2012/QĐ-UBND

  pdf 8p 77 5

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC. UBND TỈNH BẮC NINH

 3. Quyết định số 576/QĐ-UBND

  pdf 9p 33 1

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 576/qđ-ubnd', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND

  pdf 2p 31 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2010/QĐUBND NGÀY 31/12/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

 5. Quyết định số 409/2002/QĐ-TTg

  pdf 9p 78 12

  Quyết định số 409/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và vùng phụ cận đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 6. Quyết định số 278/2005/QĐ-TTg

  pdf 7p 84 5

  Quyết định số 278/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 7. Quyết định số 6786/QĐ-UB-QLĐT

  pdf 7p 63 4

  Quyết định số 6786/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận 5 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 8. Quyết định số 389/QĐ-UBND

  pdf 9p 65 3

  Quyết định số 389/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 49 thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

 9. Nghị quyết số 56/2007/NQ-CP

  pdf 10p 72 3

  Nghị quyết số 56/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Phú Thọ do Chính phủ ban hành

 10. Nghị quyết số 07/2008/NQ-CP

  pdf 11p 73 2

  Nghị quyết số 07/2008/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành

 11. Quyết định số 4086/QĐ-UBND

  pdf 13p 40 2

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 4086/qđ-ubnd', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ANTS

 

Đồng bộ tài khoản