intTypePromotion=1
ADSENSE

Trọn bộ 44 Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non

Chia sẻ: Yiyangqianxii Yiyangqianxii | Ngày: | 44 tài liệu

2.762
lượt xem
3
download

Đây là 44 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/44

Trọn bộ 44 Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BST Trọn bộ 44 Module bồi dưỡng thường xuyên mầm non theo thông tư 12 được TaiLieu.VN chia sẻ dưới đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như đội ngũ giáo viên Mầm non thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với giáo viên mầm non. Đây còn là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên mầm non, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên mầm non với yêu cầu phát triển giáo dục mầm non và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Mời quý thầy cô tham khảo BST.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ 44 Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non

 1. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 1: Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất

  pdf 41p 1222 159

  Module Mầm non 1: Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất giúp học viên nắm được đặc điểm phát triển thể chất của trẻ mầm non, những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thể chất của chúng, làm nền tàng để chăm sóc và giáo dục thể chất cho trẻ phù hợp,...

 2. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội, mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kĩ năng xã hội

  pdf 50p 1294 153

  Module Mầm non 2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội, mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kĩ năng xã hội giúp người học nắm được các kiến thức cơ bản về đặc điểm phát triển tình cảm và các kĩ năng xã hội của trẻ mầm non, xác định được mục tiêu, nội dung, phương pháp và vận dụng tổ chức thực hiện giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ.

 3. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ

  pdf 35p 1949 213

  Module Mầm non 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non, xác định được những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ em mầm non về ngôn ngữ.

 4. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 4: Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức

  pdf 44p 2323 244

  Sau khi học xong "Module Mầm non 4: Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức" học viên có thể phát biểu được các đặc điểm phát triển nhận thức ở trẻ mầm non để chăm sóc và giáo dục trẻ một cách phù hợp, phân tích được những đặc điểm mang tính quy luật về sự chuyển đoạn trong tiến trình phát triển của trẻ từ lọt lòng đến 6 tuổi.

 5. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ

  pdf 32p 1522 119

  Module Mầm non 5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ trình bày về đặc điểm phát triển thẩm mĩ ở trẻ mầm non, mục tiêu giáo dục phát triển thầm mĩ ở trẻ mầm non và phân tích kết quả mong đợi về giáo dục phát triển thầm mĩ ở trẻ mầm non.

 6. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 6: Chăm sóc trẻ mầm non

  pdf 44p 1250 172

  Sau khi học xong Module Mầm non 6: Chăm sóc trẻ mầm non học viên củng cố được những kiến thức đã được đào tạo về chăm sóc trẻ em (dinh dưỡng, chăm sóc vệ sinh, sức khỏe, phòng tránh các tai nạn thường gặp) và giúp học viên thực hành tốt các công tác chăm sóc trẻ.

 7. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 7: Môi trường giáo dục cho trẻ mầm non

  pdf 42p 2228 247

  Module Mầm non 7: Môi trường giáo dục cho trẻ mầm non giúp bạn tìm hiểu những vấn đề cơ bản về môi trường giáo dục cho trẻ trong phạm vi khuôn viên của trường mầm non, biết cách tổ chức môi trường giáo dục cho trẻ trong trường mầm non nhằm tạo điều kiện cho trẻ được hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo, phát huy khả năng cá nhân và giáo dục trẻ thông qua môi trường.

 8. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 8: Xây dựng môi trường cho trẻ 3 - 36 tháng tuổi

  pdf 76p 587 83

  Module Mầm non 8: Xây dựng môi trường cho trẻ 3 - 36 tháng tuổi nhằm giúp học viên biết vận dụng lí luận và thực tiễn để xây dựng được môi trường giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của trẻ từ 3 - 36 tháng tuổi, phù hợp với thực tiễn địa phương, nhà trường nhằm phát triển toàn diện về các lĩnh vực nhận thức, ngôn ngôn ngữ, thể chất, tình cảm, quan hệ xã hội và thẩm mĩ cho trẻ, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

 9. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 9: Xây dựng môi trường cho trẻ 3 - 6 tuổi

  pdf 61p 1893 168

  Module Mầm non 9: Xây dựng môi trường cho trẻ 3 - 6 tuổi nhằm giúp học viên biết vận dụng lí luận và thực tiễn để xây dựng được môi trường giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của trẻ từ 3 - 6 tuổi, phù hợp với thực tiễn địa phương, nhà trường nhằm phát triển toàn diện về các lĩnh vực nhận thức, ngôn ngôn ngữ, thể chất, tình cảm, quan hệ xã hội và thẩm mĩ cho trẻ, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

 10. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 10: Tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non

  pdf 46p 644 63

  Module Mầm non 10: Tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non trình bày tầm quan trọng của giáo dục gia đình đối với sự phát triển của trẻ mầm non, khái niệm về tư vấn chăm sóc, giáo dục mầm non, vai trò, mục đích, hình thức, phương pháp và nội dung tư vấn về chăm sóc, giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non.

 11. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 11: Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục trẻ từ 3 đến 36 tháng tuổi

  pdf 47p 1063 91

  Module Mầm non 11: Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục trẻ từ 3 đến 36 tháng tuổi giúp học viên nắm được mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tư vấn về chăm sóc giáo dục trẻ từ 3 đến 36 tháng tuổi.

 12. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 12: Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục trẻ từ 3 - 6 tuổi

  pdf 58p 1298 164

  Module Mầm non 12: Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục trẻ từ 3 - 6 tuổi giúp học viên nắm được mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tư vấn về chăm sóc giáo dục trẻ từ 3 - 6 tuổi. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

 13. Module Mầm non 13: Phương pháp tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đồng nghiệp

  pdf 99p 2095 134

  Module Mầm non 13: Phương pháp tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đồng nghiệp trang bị cho giáo viên mầm non một số kiến thức và kĩ năng tư vấn về giáo dục mầm non cho đồng nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lí giáo dục; phát triển năng lực của giáo viên trong lĩnh vực hỗ trợ đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp tại cơ quan.

 14. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 14: Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội

  pdf 50p 322 30

  Module Mầm non 14: Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội trang bị cho giáo viên mầm non một số kiến thức và kĩ năng tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lí giáo dục.

 15. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 15: Đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt

  pdf 68p 637 68

  Module Mầm non 15: Đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt giúp giáo viên hiểu được như thế nào là trẻ có nhu cầu đực biệt, trang bị cho giáo viên mầm non các kiến thức, kĩ năng chăm sóc cho trẻ có nhu cầu đặc biệt trong trường mầm non, cách phát hiện trẻ có nhu cầu đặc biệt và cách chăm sóc, giáo dục trẻ.

 16. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 16: Chăm sóc - giáo dục và đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt

  pdf 49p 812 69

  Module Mầm non 16: Chăm sóc - giáo dục và đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt làm rõ các biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu đặc biệt của các nhóm trẻ khác nhau ở độ tuổi mầm non (tập trung vào 3 nhóm trẻ là trẻ khuyết tật, trẻ nhiễm HIV và trẻ có năng khiếu/tài năng).

 17. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 17: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 - 36 tháng tuổi

  pdf 60p 1713 145

  Module Mầm non 17: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 - 36 tháng tuổi giúp người học phân tích và đánh giá được các loại kế hoạch giáo dục trẻ 3 - 36 tháng tuổi (kế hoạch năm, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần và kế hoạch ngày), xác định được mục tiêu, nội dung, biết thiết kế các hoạt động giáo dục, chuẩn bị đồ dùng, phương tiện giáo dục, xác định thời gian, không gia thực hiện, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch,...

 18. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 18: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 - 6 tuổi

  pdf 53p 1150 166

  Module Mầm non 18: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 - 6 tuổi nhằm giúp người học phân tích và đánh giá được các loại kế hoạch giáo dục trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi (kế hoạch năm, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần và kế hoạch ngày), xác định được mục tiêu, nội dung, biết thiết kế các hoạt động giáo dục, chuẩn bị đồ dùng, phương tiện giáo dục, xác định thời gian, không gia thực hiện, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch,...

 19. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 19: Phương pháp tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ xây dựng tổ chức các hoạt động giáo dục

  pdf 60p 969 64

  Nội dung Module Mầm non 19: Phương pháp tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ xây dựng tổ chức các hoạt động giáo dục cung cấp những kiến thức cần thiết, phát triển những kĩ năng cơ bản để giáo viên mầm non thực hiện tốt việc tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ xây dựng tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non.

 20. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 20: Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non

  pdf 46p 1873 263

  Module Mầm non 20: Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non nhằm củng cố, nâng cao hiểu biết về phương pháp dạy học tích cực, hiểu được bản chất, đặc điểm và ý nghĩa của phương pháp dạy học tích cực, trình bày và phân tích được nội dung cơ bản của một số phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non.

 21. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 21: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất

  pdf 37p 2074 320

  Module Mầm non 21: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất giúp người học hiểu sâu sắc (phân tích và so sánh đối chiếu) nội dung phát triển thể chất cho trẻ mầm non phù hợp với mục đích giáo dục theo từng độ tuổi và nêu được những phương pháp dạy học tích cực thích hợp với nội dung phát triển thể chất cho trẻ mầm non.

 22. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức

  pdf 56p 1287 182

  Sau khi học xong Module Mầm non 22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức người học có thể trình bày được những đặc điểm phát triển nhận thức của trẻ mầm non, nêu được cách tiếp cận, phương pháp tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường tính tích cực của trẻ.

 23. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 23: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

  pdf 44p 637 56

  Module Mầm non 24: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ giúp người học hiểu và phân tích những nội dung phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non, phân tích những kiến thức, kĩ năng cơ bản về phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ,...

 24. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 24: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội

  pdf 52p 1891 163

  Module Mầm non 24: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội cung cấp cách thức ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội. Giúp giáo viên mầm non biết cách lựa chọn và ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non.

 25. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 25: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ

  pdf 52p 2065 153

  Module Mầm non 25: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ cung cấp một số kiến thức, phương pháp, câu hỏi gợi mở và đánh giá nhằm giúp người học có thể tự tìm hiểu, vận vận dụng thực hành vào các hoạt động giáo dục thẫm mĩ.

 26. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 26: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi

  pdf 50p 1424 127

  Module Mầm non 26: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi giúp bạn hiểu sâu sắc hơn về hoạt động chơi và biết cách ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ trường mầm non.

 27. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 27: Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và an toàn giao thông

  pdf 61p 1189 134

  Module Mầm non 27: Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và an toàn giao thông giúp giáo viên mầm non nắm được những kiến thức cơ bản về giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và an toàn giao thông cho trẻ mầm non đồng thời biết thiết kế các hoạt động lồng ghép.

 28. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 28: Hướng dẫn sử dụng các thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu

  pdf 70p 990 66

  Module Mầm non 28: Hướng dẫn sử dụng các thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu giúp người đọc nắm được khái niệm về thiết bị dạy học, thiết bị dạy học mầm non, nêu được các loại hình thiết bị dạy học mầm non và vai trò của chúng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ,...

 29. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 29: Hướng dẫn bảo quản, sửa chữa một số thiết bị, đồ dùng giáo dục và dạy học cơ bản

  pdf 38p 585 63

  Module Mầm non 29: Hướng dẫn bảo quản, sửa chữa một số thiết bị, đồ dùng giáo dục và dạy học cơ bản cung cấp cho giáo viên mầm non kĩ năng bảo quản một số thiết bị, đồ dùng giáo dục và dạy học đơn giản, đồng thời xác định được vai trò của đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo đối với sự phát triển của trẻ mầm non.

 30. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 30: Làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo

  pdf 46p 870 109

  Module Mầm non 30: Làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo cung cấp cho giáo viên mầm non kĩ năng làm một số đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo để thực hiện chương trình giáo dục mầm non hiệu quả. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

 31. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 31: Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non

  pdf 56p 783 47

  Module Mầm non 31: Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non nhằm giới thiệu, hướng dẫn giáo viên sử dụng một số phần mềm vui chơi, học tập thông thông dụng cho trẻ mầm non và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non.

 32. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử

  pdf 52p 587 59

  Module Mầm non 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử cung cấp những kiến thức và kĩ năng cơ bản về công nghệ thông tin, giúp giáo viên mầm non biết thiết kế và sử dụng giáo án điện tử một cách thành thạo, đáp ứng nhu cầu dạy và học trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay.

 33. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 33: Đánh giá trong giáo dục mầm non

  pdf 38p 1553 142

  Module Mầm non 33: Đánh giá trong giáo dục mầm non giúp người giáo viên nắm được vấn đề cơ bản về đánh giá trong giáo dục mầm non, mô tả và sử dụng được một số phương pháp đánh giá trong giáo dục mầm non, hiểu và vận dụng được quy trình, cách xử lí kết quả đánh giá sự phát triển của trẻ và xây dựng được một số công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ.

 34. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 34: Sử dụng bộ chuẩn để phát triển trẻ em 5 tuổi

  pdf 71p 753 80

  Module Mầm non 34: Sử dụng bộ chuẩn để phát triển trẻ em 5 tuổi giúp giáo viên mầm non hiểu được khái niệm về Chuẩn PTTE, vai trò và lợi ích của Chuẩn PTTE, nắm được mục đích Chuẩn PTTE và nội dung bộ chuẩn Chuẩn PTTE, biết sử dụng Bộ Chuẩn trong quá trình giáo dục trẻ 5 tuổi và có kĩ năng xây dựng công cụ đánh giá sự PTTE5T.

 35. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 35: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non

  pdf 88p 745 65

  Module Mầm non 35: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non giúp người học thấy được vai trò/sự cần thiết phải nghiên cứu trẻ em trong công tác chăm sóc - giáo dục trẻ em; trang bị cho người học các quan điểm tiếp cận trong nghiên cứu trẻ em; cung cấp cho người học những phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non,...

 36. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 36: Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non

  pdf 73p 904 123

  Module Mầm non 36: Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non giúp người học thấy được vai trò/sự cần thiết của sáng kiến kinh nghiệm, việc tích lũy kinh nghiệm, viết, phổ biến và vận dụng sáng kiến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc - giáo dục trẻ em; trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng tích lũy kinh nghiệm,...

 37. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 37: Quản lí nhóm/lớp học mầm non

  pdf 66p 941 99

  Module Mầm non 37: Quản lí nhóm/lớp học mầm non cung cấp những kiến thức, kĩ năng quản lí nhóm/lớp nhằm trang bị cho giáo viên mầm non những kĩ năng cần thiết quản lí nhóm/lớp trong trường mầm non.

 38. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 38: Lập dự án mở trường mầm non tư thục

  pdf 48p 506 118

  Module Mầm non 38: Lập dự án mở trường mầm non tư thục nhằm giúp bạn hiểu sâu sắc hơn về trường mầm non tư thục, các văn bản có liên quan đến việc mở trường mầm non tư thục và kĩ năng lập dự án mở trường mầm non tư thục để bạn có thể chủ động thực hiện ước mơ mở trường mầm non tư thục nếu có điều kiện.

 39. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo

  pdf 60p 828 118

  Sau khi học xong Module Mầm non 39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo người học có thể nắm được những vấn đề chung về giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo, có những kĩ năng giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo, tích cực tìm hiểu và thực hành giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo.

 40. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 40: Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non

  pdf 52p 655 64

  Module Mầm non 40: Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non giúp người đọc hiểu rõ hơn ý nghĩa, vai trò và mục tiêu của việc phối hợp giáo dục giữa nhà trường với gia đình trong việc giáo dục trẻ trên cơ sở hiểu rõ các nội dung cần thiết phải phối hợp với gia đình để dạy trẻ một cách thống nhất, từ đó có hình thức và phương pháp phối hợp thích hợp.

 41. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 41: Phối hợp nhà trường với cộng đồng, các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non

  pdf 42p 436 27

  Module Mầm non 41: Phối hợp nhà trường với cộng đồng, các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non giúp người đọc hiểu rõ hơn ý nghĩa, vai trò và mục tiêu của việc phối hợp giáo dục giữa nhà trường với cộng đồng và các tổ chức xã hội, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, nội dung, biện pháp và hình thức phù hợp để thực hiện tốt phối hợp nhà trường với cộng đồng và các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non.

 42. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 42: Tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên mầm non

  pdf 35p 425 23

  Module Mầm non 42: Tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên mầm non nhằm giúp giáo viên mầm non hiểu được vai trò, nội dung, hình thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam và vai trò của giáo viên khi tham gia các hoạt động chính trị xã hội; nội dung, hình thức tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên mầm non.

 43. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 43: Giáo dục vì sự phát triển biền vững trong giáo dục mầm non

  pdf 46p 503 43

  Module Mầm non 43: Giáo dục vì sự phát triển biền vững trong giáo dục mầm non gồm 4 nội dung chính, trình này khái quát về phát triển bền vững, định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam, khái quát chung về giáo dục vì sự phát triển bền vững, mục tiêu; nội dung; phương pháp; lập kế hoạch, đánh giá và phối hợp với các tổ chức xã hội khi thực hiện giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non.

 44. Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 44: Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong giáo dục mầm non

  pdf 49p 837 67

  Module Mầm non 44: Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong giáo dục mầm non trang bị cho giáo viên những kiến thức cơ bản về giáo dục hòa nhập đồng thời gợi ý một số yếu tố cơ bản khi tiến hành giáo dục hòa nhập trong trường, lớp mầm non có trẻ khuyết tật theo học.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2